Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunţ privind selecția de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

Anunţ privind selecția de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Anunț  | Cerere înscriere | Anunț prelungire termen depunere dosare înscriere |Rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de înscriere la procedura de selecţie | Anunt contestatii | Anunţ completare lista cuprinzând rezultatele verificării îndeplinirii  de către candidaţi a condiţiilor de înscriere la procedura de selecţie Anunţ privind rectificarea listei cuprinzând rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la procedura de selecţie pentru ocuparea a 43 de posturi vacante, înființate în afara organigramei Ministerului Justiției pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020  | Anunţ privind rezultatul soluţionării contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de înscrierere la procedura de selecţie pentru ocuparea a 43 de posturi vacante, înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 | Anunţ privind completarea listei cuprinzând rezultatele verificării îndeplinirii, de către candidați, a condiţiilor de înscriere la procedura de selecţie | Punctajul total obținut de candidați în cadrul etapei de evaluare a dosarelor | Rectificarea listei cuprinzând punctajul total obținut de candidați în cadrul etapei de evaluare a dosarelor | Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor | Anunț privind formularea contestațiilor împotriva rezultelor etapei de evaluare a dosarelor | Anunţ privind rezultatele soluţionării contestaţiilor formulate împotriva evaluării dosarelor de înscriere | Rezultate finale


Publicat in: 13/01/2023