Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunț privind contractarea Servicii de inginerie civilă și consultanță tehnică în domeniul construcțiilor necesare construirii de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a 5 (cinci) depozite necesare exercitării atribuţiilor legale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR).

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 25.07.2023, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Servicii de inginerie civilă și consultanță tehnică în domeniul construcțiilor necesare construirii de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a 5 (cinci) depozite necesare exercitării atribuţiilor legale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR).

Coduri CPV: 71311000-1 – Servicii de consultanță în domeniul lucrărilor publice (Rev.2; 71530000-2 – Servicii de consultanță în construcții (Rev.2);

Documentația de atribuire

Pentru mai multe informații accesați: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100511647


Publicat in: 12/07/2023