Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunţ privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu principal al Serviciului de Probaţiune Neamț

Direcția Națională de Probațiune invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil/spațiu cu destinația de sediu administrativ pentru Serviciul de Probatiune Neamț

Anunț de participare| Documentație de atribuire | Caiet de sarcini | Anexa Caiet de sarcini | Model contract | OMJ3372 | Clarificări


Publicat in: 14/02/2023