Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunţ privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu principal al Serviciului de Probaţiune Neamț

Direcția Națională de Probațiune invită persoanele juridice și/sau fizice interesate să depună oferte în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil/spațiu cu destinația de sediu administrativ pentru Serviciul de Probatiune Neamț

Anunț de participare| Documentație de atribuire | Caiet de sarcini | Anexa Caiet de sarcini | Model contract | OMJ3372 | Clarificări


Publicat in: 14/02/2023