Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunţ privind organizarea de către Institutul Notarial Român, în zilele de 06 şi 08 decembrie 2021, a concursului de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

La solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Public, Institutul Notarial Român organizează în zilele de 06 și 08 decembrie 2021, concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru ocuparea posturilor vacante cu această destinație, prevăzute în Ordinul ministrului justiției nr. 4301/C/24.08.2021. Informații suplimentare pot fi solicitate Institutului Notarial Român, cu sediul în mun. București, str. Luigi Cazzavillan nr. 11, et.2, sector 1, tel. 031/4379819, e-mail: secretariat@institutulnotarial.ro.

Lista posturilor vacante de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar publicLista |


Publicat in: 27/09/2021

X