Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției anunță organizarea, în data de 08.06.2022, începând cu ora 12.00, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune, care se va desfășura on-line.

Documentația aferentă proiectului de act normativ este disponibilă pe site-ul Ministerului Justiției la următorul link: https://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-personalului-de-probatiune-2/ 

Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise vor fi comunicate Ministerului Justiției în format electronic/material, prin transmitere la adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, din mun. București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741.

Ordinea de zi a dezbaterii publice referitoare la Proiectul de act normativ sus menționat este:
•Deschiderea evenimentului;
•Prezentarea reprezentanților autorității inițiatoare a proiectului de act normativ – Ministerul Justiției, reprezentanților asociației legal constituite care a solicitat organizarea dezbaterii publice, precum și a celorlalți participanți la dezbatere;
•Prezentarea de către participanții la dezbatere a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
•Închiderea întâlnirii.

Procedura și regulile de desfășurare:
•colectarea recomandărilor se va face în scris, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic;
•luarea cuvântului se va face în ordinea înscrierii anterioare pe adresa de e-mail - persoanele interesate să prezinte propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare.

În scopul eficientizării organizării şi desfășurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 08.06.2022, ora 11.00, la adresa de e-mail dp@just.ro, cu menționarea, dacă este cazul, a intenției de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii și, în cazul organizațiilor sindicale, a numărului și numelui participanților.

La dezbaterea publică este invitată să participe orice persoană interesată (în limita maximă de 5 participanți per instituție/organizație) cu menționarea anterioară a numelor și datelor de contact pentru a permite transmiterea informațiilor de conectare.


Publicat in: 07/06/2022