Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției anunță organizarea, în data de 08.06.2022, începând cu ora 12.00, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune, care se va desfășura on-line.

Documentația aferentă proiectului de act normativ este disponibilă pe site-ul Ministerului Justiției la următorul link: https://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-personalului-de-probatiune-2/ 

Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise vor fi comunicate Ministerului Justiției în format electronic/material, prin transmitere la adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, din mun. București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741.

Ordinea de zi a dezbaterii publice referitoare la Proiectul de act normativ sus menționat este:
•Deschiderea evenimentului;
•Prezentarea reprezentanților autorității inițiatoare a proiectului de act normativ – Ministerul Justiției, reprezentanților asociației legal constituite care a solicitat organizarea dezbaterii publice, precum și a celorlalți participanți la dezbatere;
•Prezentarea de către participanții la dezbatere a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
•Închiderea întâlnirii.

Procedura și regulile de desfășurare:
•colectarea recomandărilor se va face în scris, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic;
•luarea cuvântului se va face în ordinea înscrierii anterioare pe adresa de e-mail – persoanele interesate să prezinte propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare.

În scopul eficientizării organizării şi desfășurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 08.06.2022, ora 11.00, la adresa de e-mail dp@just.ro, cu menționarea, dacă este cazul, a intenției de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii și, în cazul organizațiilor sindicale, a numărului și numelui participanților.

La dezbaterea publică este invitată să participe orice persoană interesată (în limita maximă de 5 participanți per instituție/organizație) cu menționarea anterioară a numelor și datelor de contact pentru a permite transmiterea informațiilor de conectare.


Publicat in: 07/06/2022

X