Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Anunț privind susţinerea interviului profesional în vederea numirii prin schimbare din funcţie, la cerere, a postului vacant de ofiţer principal I (poliţist de penitenciare) în cadrul Direcţiei Programe Europene

Ministerul Justiţiei publică prezentul anunț privind susţinerea interviului profesional în vederea numirii prin schimbare din funcţie, la cerere, a postului vacant de ofiţer principal I (poliţist de penitenciare) în cadrul Direcţiei Programe Europene.

TEMATICĂ

1) Gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar norvegian 2014-2021: Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea (OUG nr. 34/2017);

2) Gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar norvegian 2014-2021: Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul MFN 2014-2021 (OUG nr. 34/2017);

3) Conturile aferente derulării Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și contribuției publice naționale totale (Ordinul comun MDRAPFE nr. 6560/20.10.2017 și MFP nr. 2840/31.10.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017);

4) Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului (HG nr. 714/2018);

5) Drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar – indemnizația de deplasare, transport (HG nr. 518/1995);

6) Salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei: drepturile acordate în cazul delegării şi detaşării (OUG nr. 27/2006);

7) Cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență: Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență (OUG nr. 124/2021);

8) Cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență: Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investițiilor, inclusiv la nivelul investițiilor specifice locale aferente Mecanismului de redresare și reziliență (OUG nr. 124/2021);

9) Cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență: fluxurile financiare ale sumelor din asistența financiară rambursabilă și nerambursabilă, estimarea și utilizarea sumelor din fonduri europene, conturile aferente derulării asistenței financiare nerambursabile și împrumutului (Normele metodologice din 14 februarie 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021);

10) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale: angajarea cheltuielilor, lichidarea cheltuielilor, ordonanţarea cheltuielilor, plata cheltuielilor (Ordin nr. 1.792/2002);

11) Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice: registrele de contabilitate, planul de conturi general pentru instituțiile publice (Ordinul nr. 1.917/2005).

BIBLIOGRAFIE

1) Ordonanța de urgență nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;

2) Ordinul comun MDRAPFE nr. 6560/20.10.2017 și MFP nr. 2840/31.10.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2017;

3) Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;

4) HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

5) OUG 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției;

6) OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020;

7) HOTĂRÂRE Nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

8) Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

9) Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

Interviul profesional, probă cu caracter eliminatoriu, va fi susţinut în data de 03.10.2023, la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, strada Apolodor nr. 17, sector 5, etajul 4, camera 18, în intervalul orar 14.00 – 15.00.

Afișat astăzi, 25.09.2023 pe site-ul Ministerului Justiției şi la sediul instituţiei.

#Update 05-10-2023:

Ministerul Justiţiei publică rezultatul final după susţinerea interviului profesional cu ocazia schimbării din funcţie de către candidatul înscris:
1. Comisar şef de poliţie penitenciară Gheorghiţa PÎRVU, ofiţer principal I în cadrul Direcţiei economice, Serviciul financiar contabilitate şi salarizare – ADMIS


Publicat in: 25/09/2023