Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ateliere de lucru pe tema integrității în sectorul public

În perioada 22 – 23 iunie 2023, Ministerul Justiției și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) organizează la Bucuresti o serie de evenimente care vizează promovarea integrității în domenii cheie din sectorul public, respectiv: sănătate, educație şi întreprinderi publice.
Astăzi a fost demarată o serie de ateliere de lucru înscrise în această tematică, în cadrul cărora se analizează sistemul public de integritate din România și căile de întărire a măsurilor necesare pentru creșterea gradului de integritate în cele trei sectoare amintite mai sus. Aceste activități se desfășoară în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României-PNP003” implementat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, OCDE și Autoritatea pentru Digitalizarea României, finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014-2021.
Participă reprezentanți ai ministerelor de resort, şi anume Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, precum şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
„Evenimentul de astăzi se înscrie în linia de promovare de către Ministerul Justiției a continuării reformelor pentru implementarea corectă a standardelor internaționale de integritate. Reamintim disponibilitatea Ministerului Justiției de a sprijini celelalte instituții publice pentru aplicarea politicilor publice prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, a arătat Mihai Paşca, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.
Atelierele de lucru vizează aprofundarea, de o manieră interactivă, a standardelor de integritate ale OCDE, în special privind: protecția avertizorilor de integritate, managementul riscurilor de corupție, codul etic sau consilierea etică. Atelierele de lucru au loc în format hibrid si vizează formarea profesională a peste 300 de specialişti din cele 3 domenii.


Publicat in: 23/06/2023