Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Informații relevante privind cooperarea judiciară în materie penală cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Informații actualizate privind instrumentele aplicabile sau cu relevanță în cooperarea judiciară în materie civilă, ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (Brexit).

Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice – Dispoziții privind separarea

Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit

Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul justiției civile și al dreptului internațional privat

Retragerea Regatului Unit și normele UE în materie de drept comercial

Noul parteneriat UE – UKhttps://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Link-uri utile:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=RO

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM%3A2020%3A324%3AFIN

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/civil_justice_ro_0.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/company_law_ro_1.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_ro

Întrebări și solicitări de clarificări suplimentare pot fi trimise la adresa de e-mail brexit@just.ro și prin rețeaua de centre de informare a Comisiei Europene – Europe

Direct: https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_en