Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

I. Scurta prezentare:

Pe amplasamentul fostului obiectiv de investiții „Centrul de Creație și Cultură - Cântarea României”, abandonat definitiv după 1989, ulterior „Esplanada”, Guvernul României a decis prin HG nr. 592/2019 realizarea în condițiile legii a proiectului „Cartierul pentru Justiție - Justice District” din București, în cadrul unui program de reconversie funcțională și regenerare urbană. Astfel, jumătatea vestică din suprafața întregului amplasament, localizată în vecinătatea Bibliotecii Naționale a României (bd. Mircea Vodă), va fi dedicată acestui obiectiv de investiții complex, care va cuprinde lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.

„Cartierul pentru Justiție” reprezintă așadar un obiectiv major de investiții care va crea condițiile optime pentru desfășurarea activității instituțiilor din cadrul sistemului judiciar localizate în București.  Schema funcțională a Cartierului va avea în vedere gruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea cu sediul în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc.), precum și a altor instituții din sistemul judiciar.

Finanțarea proiectării „Cartierul pentru Justiție” până la faza de Studiu de Fezabilitate (inclusiv) este asigurată de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, în baza Legii nr. 261 din 30 decembrie 2019 pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiție", dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6 iunie 2019.

În conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 261/2019, implementarea proiectului va fi realizată prin Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe din cadrul Ministerului Justiției.

II. Acte normative relevante:

III. Documente elaborate prealabile proiectării:

-     CU 996-22.09.2021

-     CU 996-22.09.2021 - anexă

IV. Documente aflate în consultare publică:

V. Documente în lucru:

Cadaster Plan of Esplanada | Concept Note |High Level Urban Architecture Concept (Master Plan)

VI. Anunțuri achiziții publice/proceduri de selecție:

Request for expressions of interest | Terms of Reference

VII. Materiale foto/video:

0:00
0:00