22/11/2022

Dotare sală de ședințe ANABI cu aparatură tehnică, în cadrul proiectului privind „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați, depunând oferte prin intermediul SEAP, la procedura de atribuire privind furnizarea produselor de mai sus, online, prin mijloace electronice. Anunțul de …

Dotare sală de ședințe ANABI cu aparatură tehnică, în cadrul proiectului privind „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) Read More »


22/09/2022

Licitația deschisă ce are ca obiect încheierea unui contract de prestări servicii pentru elaborarea unui studiu (cu 3 componente) a cauzelor recidivei în România, a unui document de politici publice și a unui plan de acțiune pentru prevenirea recidivei în România
Invitație |

10/08/2022

Achiziție servicii de medicina muncii pentru anul 2022
Invitatie | Caiet de sarcini

02/08/2022

Justice Services Improvement Project – Request for Bids: Video-conference systems for Public Ministry
Specific Procurement Notice – Request for Bids: video-conference systems for Public Ministry

15/07/2022

Anunț selecție pentru două poziții de experți pe tema investigațiilor financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în domeniul traficului de persoane
Anunț selecție pentru două poziții de experți pe tema investigațiilor financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în domeniul traficului de persoane Anunţ experţi – ro | Anunţ experţi – en

06/07/2022

Servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare, inclusiv organizarea conferinței de închidere a proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)
Anunt

X