13/01/2023

Anunţ privind selecția de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Anunţ privind selecția de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Anunț  | Cerere înscriere  

10/01/2023

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a 100 posturi vacante de agent (operativ) din unităţile penitenciar
Informaţii suplimentare se regăsesc în link-ul ataşat: https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-100-posturi-de-agent-operativ-din-unitatile-penitenciare/

10/01/2023

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a unor posturi vacante din cadrul sectoarelor economico-administrativ, medical şi reintegrare socială, din unităţile penitenciare
Informaţii suplimentare se regăsesc în link-urile ataşate: https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-58-posturi-vacante-de-executie-agent-din-cadrul-sectorului-economico-administrativ-din-unitatile-penitenciare/  https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-60-posturi-de-asistent-medical-din-unitatile-penitenciare/ https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-20-posturi-vacante-de-ofiter-psiholog-din-unitatile-penitenciare/

05/01/2023

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a unui post vacant de ofiţer (securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului) din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a unui post vacant de ofiţer (securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului) din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Informaţii suplimentare se regăsesc la:  https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-unui-post-vacant-de-ofiter-securitate-si-sanatate-in-munca-si-protectia-mediului-a-n-p/

05/01/2023

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă internă, a 23 posturi vacante de conducere, din sectorul economico-administrativ, de director adjunct/echivalent
Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă internă, a 23 posturi vacante de conducere, din sectorul economico-administrativ, de director adjunct/echivalent. Informaţii suplimentare se regăsesc în link-ul: https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-interna-a-23-posturi-de-conducere-din-cadrul-sectorului-economico-administrativ-din-unitatile-penitenciare/

04/01/2023

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă internă, a 45 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului economico-administrativ din unităţile penitenciare
Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă internă, a 45 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului economico-administrativ din unităţile penitenciare. Informaţii suplimentare se regăsesc accesând link-ul: https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-45-posturi-vacante-de-conducere-din-cadrul-sectorului-economico-administrativ-din-unitatile-penitenciare/

X