22/09/2022

Anunţ privind declanşarea unei proceduri de transfer la cerere, în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante din cadrul Ministerului Justiţiei – Direcţia de prevenire a criminalităţii
Anunţ din data de 22.09.2022 privind declanşarea unei proceduri de transfer la cerere, în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante din cadrul Ministerului Justiţiei – Direcţia de prevenire a criminalităţii  |  Acord prelucrare date cu caracter personal

13/09/2022

Anunţ privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post de funcționar public din cadrul Direcției Naționale de Probațiune
Informaţii suplimentare se regăsesc în link-ul ataşat: https://probatiune.just.ro/anunt-privind-declansarea-unei-proceduri-de-transfer-la-cerere-pentru-ocuparea-unui-post-de-functionar-public-din-cadrul-directiei-nationale-de-probatiune/

09/09/2022

Anunţul privind concursul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii
Anunț | Calendar estimativ | Cerere de înscriere | Funcții de conducere vacante | Regulament | Tematica si bibliografie

01/09/2022

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a 7 posturi vacante de execuţie, din sectorul economico-administrativ de ofițer (construcţii) din unităţile penitenciare
Informaţii suplimentare se regăsesc în link-ul ataşat:  https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-7-posturi-din-sectorul-economico-administrativ-ofiter-constructii-din-unitatile-penitenciare/

24/08/2022

Anunțul privind organizarea procedurii de selecție a unui consilier de probațiune în vederea delegării în funcția temporar vacantă de șef serviciu la Serviciului de Probațiune Dolj din cadrul Direcției Naționale de Probațiune
Informații suplimentare se gasesc în anunțul de aici: Anunț privind organizarea procedurii de selecție a unui consilier de probațiune în vederea delegării în funcția temporar vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probaţiune Dolj

16/08/2022

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea a 5 posturi de funcționar public din cadrul Direcției Naționale de Probațiune
Informaţii suplimentare se regăsesc în link-ul ataşat: https://probatiune.just.ro/anunt-privind-declansarea-unei-proceduri-de-transfer-la-cerere-pentru-ocuparea-a-5-posturi-de-functionar-public-din-cadrul-directiei-nationale-de-probatiune/

X