23/11/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizaţiei anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022 -30 iunie 2023
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizaţiei anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022 -30 iunie …

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizaţiei anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022 -30 iunie 2023 Read More »


22/11/2022

Proiectul de  Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Deva și Penitenciarul Focșani în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de  Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a …

Proiectul de  Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Deva și Penitenciarul Focșani în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției Read More »


17/11/2022

Proiectul de lege pentru completarea art. 89 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru completarea art. 89 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Proiect Lege | Expunere de motive …

Proiectul de lege pentru completarea art. 89 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Read More »


15/11/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, însoţit de Nota de Fundamentare şi …

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate Read More »


09/11/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară
În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară.  Proiectul de Hotărâre | Nota de fundamentare Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii …

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară Read More »


31/10/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, însoţit de Nota de Fundamentare. …

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 Read More »


X