Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Comunicat de presă

Ministrul justiției, Alina Gorghiu, referitor la legea privind statutul asistentului judecătorului adoptată astăzi de Senat: ”Este o legislație așteptată de CSM, o lege care îi va ajuta pe judecători în activitatea lor”

Alina Gorghiu, ministrul justiției, a făcut astfel următoarea declarație cu ocazia dezbaterii și adoptării în Senat a Legii privind statutul asistentului judecătorului:

”Momentul legislativ de astăzi este foarte important pentru că Senatul este camera decizională, urmează promulgarea Legii privind asistentul judecătorului. Este o legislație așteptată de CSM, o lege care îi va ajuta pe judecători în activitatea lor. De aceea, adoptarea ei reprezintă un semnal foarte bun, este o dovadă de parteneriat real între Ministerul Justiției, Legislativ și judecători. Prin dialog, problemele sistemului judiciar sunt înțelese și identificăm, tot împreună, soluțiile concrete pentru ele.

Consider că instituția asistentului judecătorului răspunde unor necesități rezultate din activitatea instanțelor și poate aduce avantaje considerabile în planul creșterii calității actului de justiție, a reducerii duratei medii de soluționare a proceselor și a termenelor de redactare a hotărârilor, aspecte semnalate în mod constant drept deficiențe ce tind a persista.

Este un concept nou în arhitectura sistemului de justiție național, însă a fost implementat, cu rezultate pozitive incontestabile, în multe dintre țările europene. Asistentul judecătorului are în principal rolul de a sprijini activitatea judecătorului, de a  degreva  magistrații de activități accentuat cronofage, cu scopul de a le permite concentrarea pe elementele ce țin de esența înfăptuirii actului de justiție – administrarea probatoriului, încadrarea situației de fapt rezultate în normele de drept aplicabile și deliberarea.

Activitatea asistenților va cuprinde, în principal, sprijinirea judecătorului în realizarea procedurilor specifice premergătoare stabilirii primului termen de judecată, documentarea privind legislația internă și internațională aplicabilă, analiza jurisprudenței și doctrinei relevante pentru cauzele supuse judecății, elaborarea de sinteze privind  situația  de fapt și de drept, redactarea de acte procedurale sau proiecte de hotărâri judecătorești. Desigur, toate aceste activități vor fi coordonate, îndrumate și supravegheate de judecător, întrucât rolul asistentului este de unul de suport iar nu de substitut al magistratului.

În redactarea prezentei propuneri legislative au fost avute în vedere și recomandările cuprinse  în Avizul Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 22 (2019) dar și faptul că necesitatea evaluării și valorificării concluziilor și rezultatelor privind instituția asistentului judecătorului ca urmare a exercițiului – pilot derulat în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești” se regăsește și în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, elaborată de Ministerul Justiției.

În concluzie, evaluez că propunerea legislativă ce reglementează statutul asistentului judecătorului reprezintă transpunerea în practică a unor necesități de sistem.

Mă bucură mult faptul că proiectul a întrunit votul majorității colegilor senatori fiind astfel adoptat de Parlament. Mulțumiri tuturor pentru că au înțeles o nevoie reală a sistemului de justiție.”


Publicat in: 26/06/2023