Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Comunicat de presă

Luând act de dezbaterile din cadrul adunărilor generale ale magistraților, desfășurate recent în cadrul sistemului judiciar, discutând permanent cu reprezentanții autorității judecătorești și ai puterii judecătorești din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), garantul independenței Justiției, pe baza consultărilor avute recent pe linie politică și guvernamentală, în urma întâlnirii avute ieri cu ministrul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), ministrul Justiției face următoarele precizări:

1. Reformele propuse de MMSS în domeniul pensionării vor respecta statutul de independență al magistratului și se vor promova prin proiect de lege, supus avizarii CSM și Ministerului Justiției.
2. Reformele vor respecta pe deplin cadrul constituțional și cadrul juridic internațional la care România este parte privind statutul de independență al magistratului, inclusiv în ceea ce privește pragul vârstei de pensionare.
3. MMSS va concepe și dezvolta proiectul de cadru normativ legal cu transparență și cu consultarea tuturor partenerilor sociali, inclusiv a reprezentanților autorității și puterii judecătorești, prin intermediul CSM, garantul independenței Justiției. La acest moment, nu există redactat niciun astfel de proiect de lege, MMSS urmând să definitiveze analizele datelor statistice privind sistemele socio-profesionale în perioada care urmează.
4. Ministerul Justiției va rămâne în contact permanent, la nivel de ministru, atât cu MMSS, cât și cu CSM, Prim-Ministrul și lideriii Coaliției de guvernare și va informa prompt autoritatea și puterea judecătorească în legătură cu orice evoluție care ar putea intersecta autoritatea și puterea judecătorească.
5. Stabilitatea sistemului judiciar, inclusiv din perspectiva asigurării cu resurse umane, magistrați, dar și grefieri, personal de specialitate din instanțe și parchete, inspectori de probațiune, rămâne permanent în atenția Ministerului Justiției. În acest sens, trebuie privite și viitoarele inițiative legislative promovate de Ministerul Justiției în următoarele zile, privind statutul grefierilor și personalului de specialitate din instanțe și parchete, precum și statutul inspectorilor de probațiune, aflate în faza finală de avizare, precum și alte asemenea proiecte de lege care vor urma.
6. Ministerul Justiției va continua să abordeze cu responsabilitate problema asigurării sistemului judiciar, a celui penitenciar și de probațiune cu resurse umane, soluțiile ținând de cooperarea cu Guvernul, Parlamentul, dar și cu CSM și partenerii sociali din cadrul sistemelor sus-menționate.
7. Ministerul Justiției rămâne constant deschis dialogului cu toate instituțiile și organizațiile amintite anterior, problema resurselor umane comportând soluții pe termen scurt, care să asigure stabilitatea sistemelor, și pe termen mediu și lung, prin consolidarea statutelor tuturor profesiilor din cadrul acestor sisteme, cum ar fi, între altele, creșterea capacității instituționale de școlarizare a Institutului Național al Magistraturii, adoptarea cadrului legal privind statutul grefierilor, a personalului de specialitate juridică din instanțe și parchete și a personalului de probațiune, inclusiv prin eliminarea inechităților salariale din aceste sisteme și acoperirea treptată a locurilor vacante din schemele de personal din instanțe, parchete, penitenciare și probațiune. Sistemele de aplicare a legii funcționează eficient numai în măsura în care sunt echipate corespunzător cu resurse umane și logistice și funcționează pe baza unor legi coerente.

Ministerul Justiției are permanent în vedere toate aceste provocări și le va aborda utilizând toate competențele sale legale.

Cătălin Predoiu
Ministrul Justiției


Publicat in: 10/11/2022