Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Declarațiile de presă ale dnei Veronica Mihailov-Moraru, ministra justiției din Republica Moldova și ale dnei Alina Gorghiu, ministra justiției din România, București, 25 aprilie 2024

Dna. Alina Ștefania Gorghiu: ”Pentru mine este o mare plăcere să fiu astăzi alături de dna ministră a justiției din Republica Moldova, dna Veronica Mihailov-Moraru. Vă detaliez foarte pe scurt concluziile acestei întâlniri cu una dintre prietenele mele bune din Republica Moldova pentru că prima vizită externă pe care am făcut-o în calitate de ministră a fost la Veronica, a fost în Republica Moldova și m-am bucurat foarte tare pentru că la nivel simbolic am marcat această prietenie.

Este un context geopolitic actual foarte important, motiv pentru care aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este și o chestiune de securitate regională. Cred 100% că locul Republicii Moldova este lângă România, în Uniunea Europeană.

Reforma justiției este crucială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, ca atare am reiterat sprijinul nostru, al României, al Ministerului Justiției din România pentru a susține nu doar declarativ ci foarte concret parcursul european al Republicii Moldova.
Sunt câteva lucruri punctuale foarte importante care dezvoltă colaborarea noastră pe mai multe direcții.

Am agreat împreună cu dna ministră să furnizăm experți din cadrul Ministerului Justiției pentru Chișinău. Mă bucur să anunț că vom reuși să susținem parcursul european la nivel de experți din cadrul ministerului. În perioada următoare vom stabili concret contacte și direcții de lucru împreună cu dna ministră și colegii domniei sale din minister pentru a putea acorda asistență tehnică în reformele din justiție atât de necesare aderării la UE a Republicii Moldova.

Vorbim de experți în misiune scurtă, care vor sprijini autoritățile din Republica Moldova, vom colabora, așa cum se poate spune ”pe apelare rapidă” cu cei mai buni experți de la noi pe orice problemă punctuală, vom pune la dispoziție lista de experți români la care se poate apela, fie online, fie fizic. Cred că Direcția de Afaceri Europene și Drepturile Omului, Direcția de Elaborare Acte Normative, Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară, Direcția de Avizare, Direcția de Prevenire a Criminalității și chiar și ANABI pot fi o interfață de dialog foarte, foarte bună între noi. Probabil că, în funcție de cum vor decurge discuțiile, va fi un eșantion de 30 – 40 de experți pe care îi vom pune la dispoziție pe anumite perioade scurte de timp colegilor noștri din Republica Moldova.

Un alt subiect important în colaborarea noastră interinstituțională este legat de magistratul de legătură cu Republica Moldova. Am analizat împreună oportunitatea înființării acestei poziții și anume un post de magistrat de legătură al României în Republica Moldova, avem un volum foarte mare de activități, de solicitări de asistență judiciară și cooperare atât în materie civilă cât și în materie penală. Numai anul trecut, făceam inventarul împreună cu dna ministră, am putut să evaluăm aprox. 250 de dosare în 2023 fără să punem la socoteală corespondența intermediară și alte solicitări punctuale, pentru că altfel se ridică la aproape 1000 cum spuneați dvs., dna ministră. Majoritatea cererilor sunt formulate de România, dacă veți dori voi putea să detaliez exact numărul și pe cereri de extrădare, și pe recunoașterea de hotărâri și executarea lor, transferarea persoanelor condamnate, comisii rogatorii, caziere judiciare șamd. Sunt foarte multe solicitări de comunicări de acte, de probe, motiv pentru care vorbim despre nevoia prezenței unui magistrat de legătură care ar aduce plusvaloare în colaborarea noastră.

În al treilea rând, foarte pe scurt, vă spun că am discutat despre nevoia intensificării colaborării, cooperării în materia sistemului penitenciar. Administrația Națională a Penitenciarelor din România împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova au o cooperare foarte bună și în prezent și o să o facem foarte bună și în viitor.

Mâine, mă bucură prezența dnei ministră Mihailov-Moraru la Penitenciarul de la Mioveni, vom vizita acest penitenciar tocmai pentru a vedea la fața locului care sunt condițiile de detenție în România. Și în Moldova au aceeași provocare referitoare la sistemul penitenciar, este o provocare peste tot în Europa, dar cred eu că împreună putem să facem față și să îmbunătățim spațiile de detenție, să le modernizăm, să creem spații noi.

Am discutat despre potențialele axe de finanțare care să sprijine modernizarea obiectivelor de investiții în Republica Moldova. Am discutat despre Programul Interreg Next 2021-2027 România - Republica Moldova, care acoperă zona eligibilă a patru județe din România, cu privire la penitenciare vorbim despre Botoșani, Iași, Vaslui și Galați și întreg teritoriul Republicii Moldova. Următoarele etape ale acestui program vor fi subiect de discuție între cele două Administrații ale penitenciarelor.

Așa cum știți, și noi suntem în plin proces de modernizare a sistemului penitenciar. I-am comunicat dnei ministre faptul că avem în lucru două penitenciare noi. Am demarat procesul de a le construi, am semnat contractele la sfârșitul anului, au început deja lucrările pe cele două șantiere, vorbesc despre Unguriu și Berceni, adică Prahova și Buzău. Pentru noi este foarte important.

De asemenea, ne-am propus în 2024, este o cifră pe care o dau și pe care o găsesc importantă, să avem între 2800 și 3200 de noi locuri de detenție în penitenciare. În mai, vă informez că vom avea locuri noi la Penitenciarul de la Jilava, mai exact 123 de locuri noi sunt în prezent, în momentul acestei declarații de presă, 95% gata. În decembrie, ne vom putea lăuda cu alte 170 de locuri la penitenciarul Galați, 180 la Târgșor, 170 la Mioveni și 420 de locuri noi la Penitenciarul Baia Mare.

Ca atare, sunt multe direcții de discuții pe care le-am avut cu Ministerul Justiției, cu reprezentanții din delegația cu care dna ministră a participat astăzi la discuții. Programul nostru va fi mult mai amplu astăzi, vom participa la o discuție cu Președintele Senatului, dl Nicolae Ciucă, iar programul astăzi și mâine va fi unul cât se poate de complex.

Dna ministră, vă mulțumesc pentru prietenie, vă mulțumesc pentru vizită și vă dau cuvântul în continuare!”

Dna Veronica Mihailov-Moraru: ”Vreau să îmi exprim întâi de toate mulțumirea sinceră față de dna ministră Alina Ștefania Gorghiu pentru invitația de a întreprinde această vizită la București dar și pentru discuțiile fructuoase asupra priorităților dialogului bilateral moldo-român. Accentuez faptul că împreună cu dna ministră Gorghiu am avut ocazia să abordăm cooperarea între instituțiile pe care le reprezentăm, anul trecut în cadrul vizitei întreprinse de dumneaei la Chișinău.

Discuțiile noastre de astăzi s-au axat pe evoluția proceselor care au loc actualmente în sectorul justiției în Republica Moldova și aici mă refer în special la politicile promovate pe sectorul justiției pentru a-i spori eficiența și transparența sectorului dat precum și a tuturor actorilor din sector.

De asemenea, am discutat despre măsurile întreprinse ce țin de fortificarea capacităților organelor de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, noul CSM și noul CSP formate ca urmare a exercițiului de evaluare extraordinară.
Un subiect aparte a ținut și de politicile anti-corupție, pentru a eficientiza instituțiile abilitate cu combaterea și investigarea corupției și contracararea promptă a riscurilor de securitate națională.

De asemenea, am făcut un schimb de opinii în privința preocupării de a avea un complet și o componență formată la Curtea Supremă de Justiție în Republica Moldova urmare a adoptării unei noi legi anul trecut și ne dorim ca acesta să devină o veritabilă Curte de Casație potrivit și exemplului român, astfel sporind calitatea practicii judiciare.

Se cunoaște foarte bine că în Republica Moldova se află în plină desfășurare exercițiul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor în ceea ce ține de verificarea integrității etice și financiare, proces care este pe cât de complex, unul sensibil dar pe atât de necesar. Ne dorim ca acest proces să decurgă sigur, fiind o măsură asumată de Guvernul Republicii Moldova pentru a spori încrederea în sectorul justiției din Republica Moldova, atât față de partenerii de dezvoltare cât și față de întreaga comunitate europeană.

Astăzi, Republica Moldova parcurge un proces dinamic, complex ce ține de pregătirea autorităților naționale către negocierile bilaterale de aderare la Uniunea Europeană. Recent, am actualizat contribuția națională pentru anul 2024 la pachetul de extindere și la cea de etapă suntem focalizați pe elaborarea prezentărilor pentru screeningul bilateral și care sperăm să va începe în perioada imediat următoare. Și aici vreau să remarc că expertiza României a fost extrem de utilă până acum și în special mă refer la instruirile care ne-au fost oferite de către colegii români în materie de armonizare legislativă. Toate acțiunile acum sunt mai accelerate, pe lângă avantajul de a fi disponibilă legislația Uniunii Europene în limba română, și experiența înalților consilieri din România semnifică un sprijin zilnic, direct și neîntârziat inclusiv în domeniul justiției.
Experiența colegilor care asistă astăzi Ministerul Justiției în derularea măsurilor pe sectorul justiției vine în întâmpinarea problemelor pe care le abordăm acum. De aceea ne propunem să continuăm această practică și i-am exprimat dnei ministră Gorghiu dorința de a beneficia în continuare de expertiza României printr-o altă formulă ce ține de detașarea pe termen scurt la Ministerul Justiției din Republica Moldova a colegilor din instituția omologă română în privința unei liste de domenii clar identificate ce ține de armonizarea legislației la aquis-ul comunitar. Și vreau să vă mulțumesc pentru receptivitate și deschidere în acest sens.

Folosesc acest prilej pentru a mulțumi României pentru faptul că este cel mai aprig susținător al procesului nostru de integrare europeană. Parteneriatul cu România rămâne a fi cel mai valoros pentru Guvernul din Republica Moldova și pentru cetățenii săi.

Ne-am propus astăzi să insistăm și asupra diversificării formelor de cooperare bilaterală, punând în continuare accentul pe actorii și infrastructura sectorului justiției. Totodată, planul de acțiuni bilaterale în domeniul justiției care a fost încheiat în 2022 până la finele anului curent, 2024, am convenit că urmează să îl înnoim pentru următorii 3 ani cu accent pe integrarea europeană. Cooperarea pe segmentul recuperării bunurilor infracționale și drepturilor omului va constitui o temă centrală a dezvoltării acestui plan cu autoritățile din România.

De asemenea, am convenit să acordăm o mai mare atenție cooperării ce ține de combaterea corupției și cu orientare pe zona recuperării bunurilor infracționale. Este o realitate că un număr mare de cetățeni din Republica Moldova trăiesc în România și trebuie să ne asigurăm că bunurile infracționale nu sunt ascunse prin alte jurisdicții.

Am constatat cu satisfacție în privința unei bune cooperări în ultimii ani între parchetul din România și procuratura din Republica Moldova și acest fapt nu înseamnă decât atingerea unui nivel mai performant în ceea ce ține de combaterea criminalității organizate. Cooperarea bilaterală între procuraturile specializate este acum la un nivel înalt și sper că va fi tot mai fructuos.

Mi-am propus prin această vizită să intermediez și un schimb de bune practici privind activitatea instanțelor judecătorești și a parchetului și am siguranța că vor aduce plusvaloare reformei sistemului de justiție din Republica Moldova. Experiența colegilor din România în calitate de stat membru al Uniunii Europene este foarte importantă când vorbim și despre asigurarea accesului la o justiție echitabilă și transparentă. Și astfel, dna ministră Gorghiu vă mulțumesc mult pentru o agendă diversă organizată în acest sens!

Vreau să remarc să este binevenită și preluarea de bune practici pentru o bună funcționare a sistemului penitenciar, consolidarea sistemului de probațiune dar și pregătirea profesioniștilor din domeniile juridice conexe justiției. Republica Moldova, în premieră de la independența sa, are un număr mai scăzut de persoane deținute în condițiile de penitenciar și avem în atenție mai multe lucruri care țin de condițiile de detenție.

Mă bucură enorm disponibilitatea Ministerului Justiției din România de a susține inițiativele noastre de consolidare a cadrului normativ și instituțional, acestea fiind îndreptate să satisfacă, pe de o parte, atât așteptările legitime ale cetățenilor dar și ale Uniunii Europene care ne acordă încredere în accelerarea parcursului nostru european.

Stimată dna ministră Gorghiu în numele Ministerului Justiției din Republica Moldova dar și al meu personal vreau să vă mulțumesc pentru discuția fructuoasă avută astăzi, pentru receptivitate și vă asigur de interesul nostru în continuitatea acestui dialog pe subiectele de interes sectorial!”


Publicat in: 26/04/2024