Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Comunicat de presă

[:ro]

La data de 28 ianuarie 2021, Ministrul Justiției, domnul Stelian ION, a avut o întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, E.S. domnul Andrew NOBLE.

În cadrul întâlnirii, s-a discutat pe marginea relațiilor dintre România și Regatul Unit în domeniul justiției, exprimându-se satisfacția asupra modului în care decurge cooperarea bilaterală, inclusiv cea în materie judiciară.

A fost exprimată, de ambele părți, convingerea că recentul Acord de Comerț și Cooperare încheiat de UE cu Marea Britanie va constitui o bază solidă de continuare a dialogului bilateral în domeniul aplicării legii.

În ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, ministrul Justiției a mulțumit pentru foarte buna colaborare cu autoritățile din Marea Britanie, în special în contextul executării de către autoritățile judiciare din Regatul Unit a mandatelor de arestare emise de instanțele române. Această materie este în continuare reglementată de Acordul de Comerț și Cooperare și, întrucât pe fond, reglementarea nu a cunoscut modificări substanțiale, apreciem că nu vor fi înregistrate sincope în viitor.

Au fost evocate cazurile având ca obiect soluționarea mandatelor europene de arestare emise cu privire la ADAMESCU Bogdan Alexander și POPOVICIU Gabriel Aurel. Apreciem orice informație transmisă de colegii britanici cu privire la elemente concrete privind predarea persoanelor în privința cărora procedurile judiciare în fața instanțelor britanice au fost încheiate.

A fost apreciată contribuția magistratului de legătură britanic în România, din perspectiva facilitării cooperării judiciare.

Ca linii de acțiune în viitor, asupra cărora se vor concentra eforturile părților, menționăm combaterea criminalității organizate în toate formele sale și, în special, a traficului de persoane, protecția minorilor, lupta împotriva corupției.

Ministrul Justiției și-a exprimat totodată dorința de consolidare și extindere a dialogului bilateral pe toate temele evocate, cu contribuția eșalonului tehnic și a autorităților judiciare.

[:]


Publicat in: 28/01/2021