Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” (cod SIPOCA 756/My SMIS 133609), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional “Capacitate Administrativă”

Prin prezentul comunicat de presă Ministerul Justiției aduce la cunoștință faptul că, în data de 29.12.2023, s-a finalizat implementarea proiectului „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” (cod SIPOCA 756), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul, demarat în data de 29 iulie 2020, a fost implementat pe parcursul a 41 de luni[1] de către Ministerul Justiției (în calitate de lider), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție şi a beneficiat de sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație şi Justiție.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 18.348.044,00 lei, din care:

– 409.396,12 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

– 938.647,88 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității sistemului judiciar de a furniza servicii eficiente, de calitate şi accesibile.

Obiectivul specific al proiectului a fost eficientizarea administrării justiției prin elaborarea unor instrumente moderne de management care să fundamenteze deciziile cheie la nivelul sistemului judiciar.

Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

  • O analiză funcțională a sistemului judiciar

Analiza funcțională a sistemului judiciar, cuprinsă în două rapoarte, a urmărit identificarea principalelor puncte forte și puncte slabe din punct de vedere instituțional, a provocărilor legate de performanță, precum și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea furnizării de servicii în sectorul justiției. Rapoartele oferă o analiză transversală a funcționării sectorului de justiției din România, axându-se pe performanța judiciară generală din perspectiva a patru dimensiuni – eficiența instanțelor, activitatea parchetelor, executarea silită și asistența juridică, respectiv pe managementul sectorului din perspectiva a cinci dimensiuni – managementul strategic, al resurselor umane, cel financiar, al TIC și managementul comunicării. Analiza funcțională a sistemului judiciar include recomandări pentru fiecare dintre dimensiunile analizate. Totodată, în sprijinul Analizei funcționale a sistemului judiciar au fost captate percepțiile utilizatorilor interni, prin intermediul unui sondaj realizat în rândul personalului din sistemul judiciar.

  • O propunere pentru strategia de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada post 2020

Raportul privind propunerea de strategie de dezvoltare a sistemului judiciar, intitulat Recomandări pentru sprijinirea elaborării proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar (SDJ) cuprinde propuneri cu privire la viziunea, intervențiile strategice, obiectivele strategice și specifice (inclusiv termene), instituțiile responsabile, indicatorii de performantă și țintele pentru o viitoare strategie, precum şi o matrice de riscuri și acțiuni de prevenire/atenuare a acestora. Propunerile se bazează pe recomandările formulate în Analiza funcțională a sistemului judiciar, pe contribuțiile părților interesate din cadrul atelierelor de lucru privind strategia, desfășurate în cadrul proiectului, precum și pe studii de caz internaționale și vizite de studiu. Totodată, Raportul oferă îndrumări cu privire la modul în care se poate avansa în pregătirea şi promovarea strategiei în conformitate cu cerințele actuale de reglementare. Pentru a facilita implementarea noului cadru strategic a fost elaborat un proiect de plan de management al schimbării.

  • O propunere pentru planul de acțiune aferent strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada post 2020

Raportul privind propunerea de plan de acțiune aferent strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, cu titlul Recomandări pentru a sprijini elaborarea unui proiect de Plan de acțiune, cuprinde propuneri de programe/activități asociate obiectivelor strategice și specifice, responsabilii, calendarul de implementare și indicatorii de performanță, categorii de resurse necesare pentru a implementa programele/activitățile, sursele de finanțare și cadrul de monitorizare. Recomandările din Raport iau în considerare şi structura, conținutul și terminologia din actuala Strategie de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și din planul de acțiune aferent acesteia, asigurând astfel continuitatea procesului de management strategic.

  • Personal din sistemul judiciar instruit în domeniul managementului schimbării (40 reprezentanți ai sistemului judiciar)

Personalul din sistemul judiciar (40 de participanți) a participat la programul de formare în domeniul managementului schimbării (2 sesiuni a câte 20 de persoane) în scopul dezvoltării abilităților necesare implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar. Participanții au învățat cum să definească managementul schimbării, să explice valoarea managementului schimbării, să aplice cadrele de management al schimbării pentru a facilita schimbarea individuală și organizațională, cum să activeze rolurile care contribuie la succesul schimbării, cum să formuleze bazele unui plan de management al schimbării.

 Date de contact pentru detalii suplimentare: e-mail:  ump@just.ro; tel.: 037 204 1153/1154

[1] Data de finalizare a proiectului: 29 decembrie 2023


Publicat in: 12/01/2024