Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI „Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Centers (J-DCs)”

În data de 2 martie 2023, Ministerul Justiției, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a început implementarea proiectului „Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Center (J-DCs)”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei nr. 7 „Transformare digitală”, Investiția nr. 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul are o perioadă de implementare de 40 luni (2 martie 2023 – 30 iunie 2026) și are ca beneficiar Ministerul Justiției.

Valoarea totală a proiectului este de 158.864.307,00 RON, din care valoarea finanțării externe nerambursabile este de 133.499.418,00 RON.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar, în principal, prin:

- asigurarea unei infrastructuri de date cu înaltă disponibilitate pentru întreg sistemul judiciar care, în raport cu dimensionarea previzionată, va permite migrarea sistemelor IT existente și, după caz, găzduirea celor dezvoltate ulterior, facilitând tranziția tehnică de la serverele locale la cele centrale;
- asigurarea mecanismelor tehnice necesare aplicării eficiente a procedurilor operaționale BCDR (Business Continuity and Disaster Recovery);
- reducerea riscului operațional, pe de o parte, respectiv sporirea securității datelor (sub aspect al confidențialității, integrității și disponibilității), pe de altă parte, pentru sistemele găzduite;
- facilitarea managementului centralizat al infrastructurilor IT și de comunicații de date găzduite, respectiv a aplicațiilor de business migrate;

Prin implementarea proiectului, raportat la rezultatul acestuia, se urmărește înființarea, operaționalizarea și acreditarea a două centre de date (un nod principal și un nod secundar – cu rol BCDR), disponibile pentru uzul instituțiilor din sectorul judiciar.

Date de contact pentru detalii suplimentare despre acest proiect: dti@just.ro.

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI „Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Centers (J-DCs)”


Publicat in: 06/03/2023