Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI LANSAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI ȘI FINANȚAREA A 20 PROIECTE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ

Ministerul Justiției a lansat în 20 iunie 2022 apelul necompetitiv de proiecte[1] ce vor contribui la  realizarea investițiilor pe care le coordonează la nivelul sistemului judiciar în domeniul transformării digitale și al infrastructurii logistice (non -IT).

Beneficiind de un buget total de 217.530.000 Euro (1.087.650.000 lei), apelul de proiecte a  generat un interes deosebit la nivelul solicitaților eligibili, până în prezent fiind depuse 24 de aplicații de proiect.

Astfel, până în prezent au fost semnate deja 17 contracte în cuantum total de 123,771 mil. Euro, au fost aprobate și sunt în curs de contractare alte 3 proiecte, iar 4 aplicații sunt în curs de evaluare. Astfel, la nivelul apelului de proiecte, gradul de contractare (contracte de finanțare semnate și în curs de semnare) este de aprox. 60%. Lista proiectelor aprobate spre finanțare se regăsește aici.

Apelul de proiecte va fi prelungit în perioada imediat următoare pentru a permite instituțiilor din sistemul judiciar depunerea de proiecte noi, generându-se astfel un potențial de contractare a fondurilor disponbile la maximul alocat.

Precizăm că apelul de proiecte va sprijini atingerea următoarelor jaloane și ținte prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență: Jalonul 163 – Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor de business este operațională; Jalonul 164 – Finalizarea operaționalizării ECRIS V (Sistemul electronic de management al cauzelor); Jalonul 165 – Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar; Jalon 166 – Centrul de date este operațional; Ținta 445 – Sedii ale instanțelor construite în conformitate cu standardele verzi; Ținta 446 – Darea în folosință a depozitelor pentru bunurile indisponibilizate.

Mai multe informații despre reformele și investițiile din PNRR aflate în coordonarea Ministerului Justiției se regăsesc aici: https://www.just.ro/pnrr/.

[1] Fondurile puse la dispoziție prin apel pot fi accesate doar de instituțiile care îndeplinesc activitățile specifice Investiției 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” din cadrul componentei 7 „Transformare digitală” și investițiilor 1 „Optimizarea infrastructurii judiciare” și 2. ”Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii” din cadrul Componentei 14 „Bună Guvernanță” a Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv: Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Agenția Națională de Integritate.

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI LANSAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI  ȘI FINANȚAREA A 20 PROIECTE  ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ


Publicat in: 30/06/2023