Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Comunicat de presa

Ministerul Justiției pune în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea noului Nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare

Documentul propune o restructurare a specializărilor și introduce subspecializările expertizei tehnice judiciare. Punctul de plecare se regăsește în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare. Acest demers asigură un plus de claritate și o corelare mai bună între profesii și studii.

Este vorba de 90 de specializări și 41 de subspecializări, care vor înlocui cele 106 specializări ale expertizei tehnice judiciare existente în baza legislației în vigoare.

Vorbim despre o nouă arhitectură a specializărilor expertizei tehnice juridice care să țină pasul atât cu reformele din sistemul judiciar, cât și cu dinamica socio-economică. Sarcina experților judiciari este de a contribui la certificarea și lămurirea unor aspecte esențiale pentru soluţionarea cauzelor, la aflarea adevărului în cauzele judiciare. În primul rând, magistrații și justițiabilii au nevoie de repere clare și actualizate în privința specializării experților, astfel încât răspunsurile acestora să contribuie eficient la îmbunătățirea calității actului de justiție”, a declarat George Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se va abroga Ordinul Ministrului Justiției nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare.

Proiectul de ordin care cuprinde noua formă a Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice reprezintă un rezultat al proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639), finanțat din Fondul Social European, semnat la data de 24 iulie 2019, între Ministerul Justiției și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (actualmente Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020, derulat de Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar (lider de proiect), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie şi Tribunalul Bucureşti.

Proiectul poate fi consultat aici:

https://www.just.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-justitiei-privind-aprobarea-nomenclatorului-specializarilor-expertizei-tehnice-judiciare/

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de ordin, în scris, la adresa Ministerului Justiției din municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod poștal 050741, sau la adresa de e-mail: dsc@just.ro.


Publicat in: 30/06/2023