Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


COMUNICAT PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII PROIECTULUI „CLOUD PRIVAT JUSTIȚIE”, ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

În contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului necompetitiv de proiecte deschis la data de 20 iunie 2022, Ministerul Justiției, prin Secretarul de Stat George-Bogdan ILEA, a emis ordinul de finanțare a proiectului „Cloud privat Justiție”.

Proiectul are o durată de 28 de luni și va fi implementat de Ministerul Justiției, prin Direcția Tehnologia Informației, în calitate de solicitant/ beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 117.432.803,32 lei, din care 98.683.028 lei reprezintă valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR), iar 18.749.775,32 lei reprezintă valoarea neeligibilă (taxa pe valoarea adăugată/ TVA).

În ceea ce privește obiectivul proiectului, acesta urmăreşte îmbunătățirea guvernării electronice și accelerarea transformării digitale în sectorul judiciar, respectiv, consolidarea și optimizarea activelor IT prin intermediul unei infrastructuri de date tip Cloud privat. Astfel, vor fi dotate cele două noduri ale centrului de date ce urmează a fi operaționalizat pentru sistemul judiciar cu infrastructură IT și de comunicații de date specifică tehnologiei de tip cloud (de ex., echipamente de stocare, procesare și rețea, produse software standard/ specializate), în vederea susținerii unor sisteme IT precum ECRIS V, Registrul Național al ONG-urilor, transcrierea automată voce-text/ speech2text etc.

Proiectul contribuie la atingerea jalonului 165 din PNRR „Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar” (cu termen de realizare iunie 2026), aferent Investiției 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”).


Publicat in: 26/02/2024