Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Camera Deputaților a adoptat astăzi, în calitate de Cameră decizională, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești

La inițiativa Ministerului Justiției, Guvernul României a supus Parlamentului Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești cu obiectivul de perfecționare a cadrului legal privind organizarea profesiei și ținând seama, în primul rând, de rolul și locul executorului judecătoresc în sistemul judiciar. Noile prevederi vizează reformarea unor instituții din Legea nr. 188/2000 și introducerea altora noi, modificarea unor dispoziții care conțin neclarități precum și introducerea, în cuprinsul actului normativ de nivel primar, a unor prevederi cuprinse în actele normative de nivel inferior.

Legea a fost elaborată pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și a soluțiilor legislative propuse la nivel Ministerului Justiției în urma constatării unor disfuncționalități în gestionarea activității desfășurate de executorii judecătorești.

Proiectul cuprinde norme juridice privind organizarea profesiei de executor judecătoresc și se înscrie în demersul asumat de Ministerul Justiției de modernizare a statutului profesiilor juridice conexe sistemului judiciar, urmărind consolidarea statutului acestora, creșterea profesionalismului tuturor categoriilor de personal afectate profesiilor juridice conexe precum și întărirea formelor de răspundere în cadrul fiecărei profesii.

Principalele aspecte reglementate și reformate prin proiectul de lege, în scopul eficientizării organizării profesiei de executor judecătoresc, sunt următoarele:

• Modificarea dispozițiilor referitoare la condițiile privind numirea în funcția de executor judecătoresc, acestea fiind menite să asigure calitatea procedurilor de recrutare și selecție a membrilor profesiei precum și conformitatea acestora cu legislația Uniunii Europene;

• Înființarea, în cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, entitate de interes public, cu personalitate juridică care asigură perfecționarea activității de executare silită, pregătirea profesională inițială și, după caz, continuă a executorilor judecătorești stagiari și a executorilor judecătorești;

• Modificarea dispozițiilor referitoare la suspendarea și încetarea funcției de executor judecătoresc, fiind lărgită aria situațiilor în care ministrul justiției poate dispune aceste măsuri;

• După modelul de reglementare a altor profesii juridice, în rândul modificărilor de nivel organizatoric se înscriu și cele aduse organizării și funcționării organelor reprezentative ale profesiei;

• Sistematizarea dispozițiilor privind registrele care se înființează și funcționează la nivelul Uniunii, în scopul instituirii unor proceduri transparente;

• Modificarea dispozițiilor privind atribuțiile executorilor judecătorești, drepturile, obligațiile, precum și incompatibilitățile acestora;

• Consolidarea instituției răspunderii disciplinare, fiind modificate substanțial prevederile privind răspunderea și controlul activității executorilor judecătorești.


Publicat in: 20/02/2024