Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


COMUNICAT PRIVIND SEMNAREA A DOUĂ CONTRACTE DE FINANȚARE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

În contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la data de 19 iunie 2023, în cadrul apelului necompetitiv de proiecte deschis la data de 20 iunie 2022, Ministerul Justiției a semnat două contracte de finanțare, după cum urmează:

I. Primul proiect finanțat este „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”
Precizăm că proiectul va avea o durată de 37 de luni și se va implementa de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în calitate de solicitant/beneficiar, contribuind la îndeplinirea obiectivului de creștere a gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.
Valoarea totală a proiectului este de 2.796.500 lei, din care 2.350.000 lei reprezintă valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR), iar 446.500 lei reprezintă valoarea neeligibilă (taxa pe valoarea adăugată/ TVA).
În ceea ce privește obiectivul proiectului, acesta vizează dezvoltarea calitativă și cantitativă a soluției IT ROARMIS și integrarea acesteia cu pagina de internet și portalul de licitații publice gestionate de ANABI, astfel încât, la finalul implementării acestui proiect să se obțină, printre altele, integrarea efectivă cu ECRIS V, generarea de seturi de date în format deschis și publicarea acestora în mod standardizat și unitar pe noua platformă ANABI, integrarea feedback-ului oferit de beneficiarii sistemului, totul prin asigurarea unității de concept și securizarea transferului de date.
Astfel, proiectul contribuie la atingerea jalonului 165 din PNRR „Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar” (cu termen de realizare iunie 2026), aferent Investiției 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”).

II. Cel de-al doilea proiect finanțat este „Extindere tehnologică securizare a soluției de mesagerie electronică în rețeaua Internet” . Acest proiect va avea o durată de 36 de luni și se va implementa de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de solicitant/beneficiar.
Valoarea totală a proiectului este de 6.247,500 lei, din care 5.250.000 lei reprezintă valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR), iar 997.500 lei reprezintă valoarea neeligibilă (taxa pe valoarea adăugată/ TVA).
În ceea ce privește obiectul proiectului, acesta vizează accesul securizat optimizat la servicii de mesagerie electronică și facilitarea comunicării utilizatorilor din Ministerul Public via internet, astfel încât la finalul implementării acestui proiect să se obțină reziliența sistemului judiciar prin modernizarea structurii IT de la nivel central și local și îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică.
Proiectul contribuie la atingerea jalonului 165 din PNRR „Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar” (cu termen de realizare iunie 2026), aferent Investiției 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”).

COMUNICAT PRIVIND SEMNAREA A DOUĂ CONTRACTE DE FINANȚARE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)


Publicat in: 20/06/2023