Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Conferința de închidere a Proiectului Consolidarea furnizării de asistență medicală și de îngrijire psihiatrică în penitenciarele din România, finanțat de Consiliul Europei, și lansarea fazei a doua

Consiliul Europei, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Sănătății, a organizat marți, 28.11.2023, Conferința de închidere a Proiectului Consolidarea furnizării de asistență medicală și de îngrijire psihiatrică în penitenciarele din România și de lansare a unui proiect nou care asigură continuarea acestor servicii, în sistemul penitenciar românesc.

La conferința de închidere și demarare a fazei a doua au participat invitați din diferite instituții relevante: Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Agentul Guvernamental, Avocatul Poporului, Mecanismul Național de Prevenire, Colegiul Medicilor din România, APADOR-CH, penitenciare spital, consultați naționali și internaționali.

În deschidere, au luat cuvântul domnul chestor de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul Tiberius Marius BRĂDĂȚAN, secretar de stat în Ministerul Sănătății și domnul Denis HUBER, șef de departament, Departamentul pentru Poliție, Detenție, Droguri și Adicții, Consiliul Europei.

Reprezentanta Consiliului Europei, doamna Raluca IVAN, șefa Unității I, Divizia pentru Cooperare Polițienească și Privare de Libertate, a moderat evenimentul, rezultatele proiectului fiind prezentate de doamna Nino GOBRONIDZE, manager de proiect, din cadrul aceluiași departament. Acestea au constat în demersuri interinstituționale cu scopul de a susține atragerea de personal medical în sistemul penitenciar românesc, programe de formare profesională a specialiștilor  în ce privește etica medicală, documentarea leziunilor și screening-ul la internare, elaborarea de protocoale pentru echipele multidisciplinare care gestionează deținuții cu probleme de sănătate mintală.

Printre vorbitori au fost și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Direcției Medicale și Direcției Management Resurse Umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, consultanți naționali și internaționali ai Consiliului Europei.

În a doua parte a evenimentului a fost prezentat proiectul nou, ce reprezintă o continuare a acțiunilor de sprijin din partea Consiliului Europei, în direcția îmbunătățirii cadrului de reglementare cu privire la sănătatea mintală, respectiv la serviciile de asistența medicală psihiatrică, acordate în penitenciarele din România. Acesta a fost continuat cu prima ședință a Comitetului Director al proiectului, în care a fost prezentat planul de acțiune și au fost agreate activitățile pentru primele 6 luni de implementare.

Ambele proiecte au fost construite pornind de la recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, în urma vizitelor la nivel de țară derulate în România, precum și a aspectelor problematice identificate în cauze precum Brăgădireanu/Rezmiveș contra României, Țicu contra României.

Proiectul nou, Continuarea consolidării furnizării de asistență medicală și de îngrijire psihiatrică în penitenciarele și în alte instituții din România, are un buget de 190.000 euro, este finanțat din Fondul pentru Drepturile Omului și se derulează pe o perioadă de 12 luni, respectiv între ianuarie 2024 - decembrie 2024.


Publicat in: 29/11/2023