Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


8th Conference of the Presidents of the Courts of Appeal of the European Union

Bucharest, 12th – 14th June, 2024


  • RO
  • EN
  • FR
  • DE
RO

Bine ați venit pe pagina de internet a celei de a 8-a Întâlniri a președinților curților de apel din Uniunea Europeană, eveniment organizat de Ministerul Justiției în București în perioada 12-14 iunie 2024.

Întâlnirile președinților curților de apel din UE au loc o dată la doi ani și sunt evenimente prestigioase, organizate cu respectarea principiului multilingvismului, cu un program de prezentări de nivel ridicat, ce abordează teme legate de managementul instanțelor, digitalizare, elemente de drept și de management comparat și cu evenimente sociale de înaltă clasă. De asemenea, evenimentele se remarcă și prin prezența unor invitați speciali de calibru și relevanți în contextul european actual, precum miniștri ai justiției și membri ai consiliilor judiciare.

Lucrările Întâlnirii vor avea loc în Sala „Constantin Stere”, etajul 1 din Palatul Parlamentului (hartă aici) din București, pusă la dispoziție de Senatul României. Intrarea în Palatul Parlamentului se va face pe la poarta A1.

Participanții vor fi cazați la Hotel Radisson Blu București 5* (hartă aici), situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

Camerele de hotel sunt rezervate pentru două nopți, 12/13 iunie 2024 și 13/14 iunie 2024. Dacă doriți să stați mai multe zile în București, vă rugăm să ne transmiteți acest lucru prin formular la rubrica alte mențiuni, pentru a face rezervările necesare.

În mod normal, cazarea este posibilă miercuri, 12 iunie, începând cu ora 15.00, iar plecarea trebuie să se facă până vineri, 14 iunie, ora 12.00. În funcție de detaliile zborurilor dumneavoastră, vom face eforturi să vă asigurăm check-in devreme și check-out târziu.

În zilele de miercuri 12 iunie și vineri 14 iunie, începând cu ora 12, organizatorii vor asigura gratuit câte o cursă auto dus-întors, o dată la 60-90 minute, între Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și hotel. Programul exact al curselor va fi stabilit în funcție de orele de sosire și plecare anunțate de participanți. Dacă nu doriți să așteptați cursa auto asigurată de organizatori, puteți lua un taxi sau o cursă Uber/Bolt, care costă aproximativ 10-20 euro.

În România, moneda națională este leul românesc. Plățile cash în euro sunt acceptate ocazional, în funcție de comerciant.

Prețul unei camere single la hotel este de 212 euro (1060 lei) pe noapte.

Prețul unei camere duble este de 231 euro (1155 lei) pe noapte.

Ambele prețuri includ micul dejun.

Cheltuielile de cazare și de transport vor fi suportate de instituția care trimite participantul.

Participanților le va fi oferit gratuit conținutul unui mini-bar (doar unul) pentru fiecare cameră.

Cina de deschidere va avea loc miercuri, 12 iunie, începând cu ora 19:30, în restaurantul de la parterul hotelului.

Joi, 13 iunie, după amiaza, participanții vor pleca cu autocarul la o cramă din apropierea mun. București, pe care o vor vizita, cu ghid în limba engleză. Cina din seara joi va fi cu specific românesc și va fi asigurată în restaurantul cramei.

Într-una din zilele evenimentului, va fi organizat pentru participanți un tur de vizitare a Palatului Parlamentului, cu ghid în limba engleză.

Însoțitorii vor putea participa la turul de vizitare a Palatului Parlamentului, iar, în cealaltă zi a evenimentului, vor putea vizita Palatul Primăverii, cu ghid în limba engleză.

Lucrările Întâlnirii vor fi interpretate simultan în toate limbile evenimentului. Tururile de vizitare și excursia de joi vor avea ghid doar în limba engleză.

Însoțitorii vor trebui să achite contravaloarea celor două cine și două mese de prânz, în măsura în care doresc să participe la ele. Costul total aferent fiecărui însoțitor este de aproximativ 200 euro/persoană. Facem eforturi pentru reducerea acestei sume. Vă vom comunica costurile exacte pentru însoțitori printr-un mesaj e-mail după înscrierea prin formular.

Vă rugăm să vă înscrieți cât mai repede posibil folosind formularul din prezenta pagină și să rezervați de îndată biletele de avion. În perioada Întâlnirii, în București concertează o formație renumită pe plan internațional și există riscul real al epuizării biletelor de avion la zborurile directe spre și dinspre București.

După ce veți completa formularul de înscriere, veți fi contactat pe e-mail de organizatori pentru stabilirea exactă a costurilor pentru dumneavoastră și pentru însoțitori și pentru comunicarea programului detaliat al Întâlnirii.

Pentru plata cheltuielilor de cazare, va fi necesar ca, până la data de 3 mai 2024, să confirmați cazarea folosind cardul bancar, prin accesarea link-ului ce va fi comunicat de organizatori. Cardul nu va fi debitat la momentul confirmării. Plata se va face ulterior, în timpul evenimentului, la recepția hotelului.

Puteți achita cheltuielile de cazare și prin transfer bancar, sens în care organizatorii vă vor comunica contul bancar IBAN și suma necesară.

Hotelul acceptă plata cazării în numerar la recepție, însă cursul de schimb valutar euro/lei nu este favorabil.

Vă invităm să vă înscrieți folosind următorul formular: Formularul de înscriere

EN

Welcome to the webpage of the 8th Conference of the Presidents of the Courts of Appeal of the European Union, an event organised by the Romanian Ministry of Justice in Bucharest on 12-14 June 2024.

The conferences of the presidents of the courts of appeal of the European Union take place every two years and are prestigious events, organised with respect for the principle of multilingualism, with a high-level programme of presentations covering topics related to court management, digitisation, elements of comparative law and management, and with high-class social events. The events are also distinguished by the presence of special guests of high calibre and relevance in the current European context, such as ministers of justice and members of judicial councils.

The sessions of the Conference will take place in the „Constantin Stere” Hall, 1st floor of the Palace of Parliament (map here) in Bucharest, provided by the Romanian Senate. Entrance to the Palace of Parliament will be through gate A1.

Participants will be accommodated at the Radisson Blu Hotel Bucharest 5* (map here), located in Bucharest, Calea Victoriei 63-81, sector 1.

Hotel rooms are reserved for two nights, 12/13 June 2024 and 13/14 June 2024. If you would like to stay more days in Bucharest, please let us know via the registration form in the additional remarks section so that we can make the necessary reservations.

Check-in is normally possible from 15 pm on Wednesday 12 June and check-out must be done by 12pm on Friday 14 June. Depending on the details of your flights, we will endeavour to provide early check-in and late check-out.

On Wednesday 12 June and Friday 14 June, starting at 12:00, the organisers will provide, at no cost to the participants, a round trip car service, once every 60-90 minutes, between Bucharest „Henri Coandă” International Airport and the hotel. The exact schedule of the trips will be determined according to the arrival and departure times announced by the participants. If you don’t want to wait for the car service provided by the organisers, you can take a taxi or an Uber/Bolt ride, which costs around 10-20 euro.

In Romania, the national currency is the Romanian leu/lei. Cash payments in euro are occasionally accepted, depending on the merchant.

The rate for a single room at the hotel is 212 euro (1060 lei) per night.

The rate for a double room is 231 euro (1155 lei) per night.

Both rates include breakfast.

The accommodation and transport costs for the participants will be borne by the sending institutions.

Participants will be offered the contents of one mini-bar per room (one only) free of charge.

The opening dinner will take place on Wednesday 12 June, starting at 19:30 in the restaurant on the ground floor of the hotel.

On Thursday, June 13, in the afternoon, participants will leave by coach to a winery near Bucharest, which they will visit with an English-speaking guide. Dinner on Thursday evening will include Romanian cuisine and will be served in the winery’s restaurant.

On one of the days of the event, a guided tour of the Palace of the Parliament will be organised for the participants in English.

Accompanying persons will be able to take part in the tour of the Palace of Parliament and, on the other day of the event, will be able to visit the Spring Palace with an English-speaking guide.

The sessions of the Conference will be simultaneously interpreted into all the languages of the event. The tours and the excursion on Thursday will be guided in English only.

Accompanying persons will have to pay the cost of two dinners and two lunches if they wish to attend them. The total cost for each accompanying person is approximately 200 euro/person. We are working to reduce this amount. We will inform you of the exact costs for the accompanying persons by e-mail once you have registered via the registration form.

Please register as soon as possible using the form on this page and book your airplane tickets immediately. During the Conference, an internationally acclaimed band is playing in Bucharest and there is a real and considerable risk of running out of tickets on direct flights to and from Bucharest.

Once you have completed the registration form, you will be contacted by e-mail by the organisers to establish the exact costs for you and your accompanying persons and to communicate the detailed programme of the Conference.

To pay the accommodation costs, you will need to confirm your accommodation by 3 May 2024 using your bank card by clicking on the link that will be communicated by the organisers. The card will not be charged at the time of confirmation. Payment will be made later, during the event, at the hotel reception.

You can also pay the accommodation costs by bank transfer, in which case the organisers will inform you of the IBAN bank account and the amount required.

The hotel accepts cash payment of accommodation at the reception, but the euro/lei exchange rate is not favourable.

We invite you to register using the following form: Registration form

FR

Bienvenue sur le site de la 8e édition de la Conférence des présidents des cours d’appel de l’Union européenne, un événement organisé par le Ministère de la Justice roumain à Bucarest du 12 au 14 juin 2024.

Les conférences des présidents des cours d’appel de l’Union européenne ont lieu tous les deux ans et sont des événements prestigieux, organisés dans le respect du principe du multilinguisme, avec un programme de haut niveau de présentations couvrant des sujets liés à la gestion des tribunaux, à la numérisation, à des éléments de droit comparé, et avec des événements sociaux de haut niveau. Les événements se distinguent également par la présence d’invités spéciaux de haut niveau et pertinents dans le contexte européen actuel, tels que des ministres de la justice et des membres de conseils judiciaires.

Les sessions de la Conférence auront lieu dans la salle „Constantin Stere”, 1er étage du Palais du Parlement (carte ici) à Bucarest, mise à disposition par le Sénat roumain. L’entrée au Palais du Parlement se fera par la porte A1.

Les participants seront logés au Radisson Blu Hotel Bucharest 5* (carte ici), situé à Bucarest, Calea Victoriei 63-81, secteur 1.

Les chambres d’hôtel sont réservées pour deux nuits, les 12/13 juin 2024 et 13/14 juin 2024. Si vous souhaitez rester plus de jours à Bucarest, merci de nous le faire savoir via le formulaire sous la section des remarques afin que nous puissions faire les réservations nécessaires.

L’hébergement est normalement disponible à partir de 15 heures le mercredi 12 juin et le départ doit être effectué avant 12 heures le vendredi 14 juin. En fonction des détails de vos vols, nous nous efforcerons d’assurer un enregistrement anticipé et un départ tardif.

Le mercredi 12 juin et le vendredi 14 juin, à partir de 12 heures, les organisateurs fourniront un service gratuit de voiture aller-retour, toutes les 60-90 minutes, entre l’Aéroport International „Henri Coandă” de Bucarest et l’hôtel. L’horaire exact des trajets sera déterminé en fonction des heures d’arrivée et de départ annoncées par les participants. Si vous ne voulez pas attendre le service de voiture prévu par les organisateurs, vous pouvez prendre un taxi ou une course Uber/Bolt, qui coûte environ 10-20 euros.

En Roumanie, la monnaie nationale est le leu/lei roumain. Les paiements en espèces en euros sont parfois acceptés, selon le prestataire.

Le prix d’une chambre simple à l’hôtel est de 212 euros (1060 lei) par nuit.

Le prix d’une chambre double est de 231 euros (1155 lei) par nuit.

Les deux prix comprennent le petit-déjeuner.

Les frais d’hébergement et de transport du participant sont à la charge de l’institution d’envoi.

Les participants se verront offrir gratuitement le contenu d’un mini-bar (un seul) pour chaque chambre.

Le dîner d’ouverture aura lieu le mercredi 12 juin, à partir de 19h30, dans le restaurant situé au rez-de-chaussée de l’hôtel.

Le jeudi 13 juin, dans l’après-midi, les participants partiront en autocar pour se rendre dans un domaine viticole près de Bucarest, qu’ils visiteront avec un guide anglophone.

Le dîner du jeudi soir sera roumain et servi dans le restaurant de la cave.

L’un des jours de l’événement, une visite guidée du Palais du Parlement sera organisée en anglais pour les participants.

Les personnes accompagnantes pourront participer à la visite du Palais du Parlement et, l’autre jour de la manifestation, pourront visiter le Palais du Printemps avec un guide anglophone.

Les sessions de la Conférence seront interprétées simultanément dans toutes les langues de l’événement. Les visites et l’excursion du jeudi seront guidées en anglais uniquement.

Les personnes accompagnantes devront payer le coût de deux dîners et de deux déjeuners si elles souhaitent participer à ces repas. Le coût total pour chaque accompagnateur est d’environ 200 euro/personne. Nous nous efforçons de réduire ce montant. Nous vous informerons des coûts exacts pour les accompagnateurs par e-mail après votre inscription via le formulaire.

Veuillez vous inscrire dès que possible en utilisant le formulaire sur cette page et réservez vos billets d’avion immédiatement. Pendant la Conférence, un groupe de renommée internationale se produit à Bucarest et il existe un risque réel de pénurie de billets sur les vols directs à destination et en provenance de Bucarest.

Une fois le formulaire d’inscription complété, vous serez contacté par e-mail par les organisateurs afin d’établir les coûts exacts pour vous et vos accompagnateurs et de vous communiquer le programme détaillé de la Conférence.

Pour régler les frais d’hébergement, vous devrez confirmer votre hébergement avant le 3 mai 2024 à l’aide de votre carte bancaire en cliquant sur le lien qui vous sera communiqué par les organisateurs. La carte ne sera pas débitée au moment de la confirmation. Le paiement se fera ultérieurement, pendant l’événement, à la réception de l’hôtel.

Vous pouvez également payer les frais d’hébergement par virement bancaire. Dans ce cas, les organisateurs vous indiqueront le compte bancaire IBAN et le montant requis.

L’hôtel accepte le paiement en espèces à la réception, mais le taux de change euro/lei n’est pas favorable.

Nous vous invitons à vous inscrire en utilisant le formulaire suivant : Formulaire d’inscription

DE

Willkommen auf der Website der 8. Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte der Europäischen Union, einer Veranstaltung, die vom rumänischen Justizministerium vom 12. bis 14. Juni 2024 in Bukarest organisiert wird.

Die Konferenzen der Präsidentinnen und Präsidenten der EU-Oberlandesgerichte finden alle zwei Jahre statt und sind prestigeträchtige Veranstaltungen, die unter Beachtung des Grundsatzes der Mehrsprachigkeit organisiert werden und ein hochkarätiges Vortragsprogramm zu Themen der Gerichtsverwaltung, der Digitalisierung und Elementen der Rechtsvergleichung sowie hochkarätige gesellschaftliche Veranstaltungen umfassen. Die Veranstaltungen zeichnen sich auch durch die Anwesenheit hochkarätiger und im aktuellen europäischen Kontext relevanter Gäste wie Justizminister und Mitglieder von Justizräten aus.

Die Vorträge der Konferenz finden im Saal „Constantin Stere”, 1. Stock des Parlamentspalastes (Karte hier) in Bukarest statt, der vom rumänischen Senat zur Verfügung gestellt wird. Der Eingang zum Parlamentspalast erfolgt durch das Tor A1.

Die Teilnehmer werden im Radisson Blu Hotel Bukarest 5* (Karte hier) untergebracht, das sich in Bukarest, Calea Victoriei 63-81, Sektor 1, befindet.

Die Hotelzimmer sind für zwei Nächte reserviert, den 12/13 Juni 2024 und den 13/14 Juni 2024. Wenn Sie mehr Tage in Bukarest bleiben möchten, teilen Sie uns dies bitte über das Formular im Feld Bemerkungen mit, damit wir die notwendigen Reservierungen vornehmen können.

Der Check-in ist in der Regel am Mittwoch, dem 12. Juni, ab 15 Uhr möglich, und der Check-out muss am Freitag, dem 14. Juni, bis 12 Uhr erfolgen. Je nach den Details Ihrer Flüge werden wir uns bemühen, einen frühen Check-in und einen späten Check-out zu ermöglichen.

Am Mittwoch, den 12. Juni, und Freitag, den 14. Juni, bieten die Organisatoren ab 12 Uhr alle 60-90 Minuten einen kostenlosen Hin- und Rückfahrservice zwischen dem Internationalen Flughafen „Henri Coandă” Bukarest und dem Hotel an. Der genaue Zeitplan der Fahrten richtet sich nach den von den Teilnehmern bekannt gegebenen Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Wenn Sie nicht auf den von den Organisatoren bereitgestellten Fahrservice warten möchten, können Sie ein Taxi oder eine Fahrt mit Uber/Bolt nehmen, die etwa 10-20 Euro kostet.

In Rumänien ist die Landeswährung der rumänische Leu/Lei. Barzahlungen in Euro werden je nach Anbieter gelegentlich akzeptiert.

Der Preis für ein Einzelzimmer im Hotel beträgt 212 Euro (1060 Lei) pro Nacht.

Der Preis für ein Doppelzimmer beträgt 231 Euro (1155 Lei) pro Nacht.

Beide Preise sind inklusive Frühstück.

Die Kosten für die Unterbringung und den Transport des Teilnehmers sind von der entsendenden Einrichtung zu tragen.

Den Teilnehmern wird der Inhalt einer Minibar pro Zimmer (nur einer) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das Eröffnungsdinner findet am Mittwoch, den 12. Juni, ab 19:30 Uhr im Restaurant im Erdgeschoss des Hotels statt.

Am Donnerstag, den 13. Juni, fahren die Teilnehmer am Nachmittag mit dem Bus zu einem Weingut in der Nähe von Bukarest, das sie mit einem englischsprachigen Führer besichtigen werden. Das Abendessen am Donnerstagabend ist rumänisch und wird im Restaurant des Weinguts serviert.

An einem der Veranstaltungstage wird für die Teilnehmer eine Führung durch den Parlamentspalast in englischer Sprache organisiert.

Die Begleitpersonen können an der Besichtigung des Parlamentspalastes teilnehmen und am anderen Tag der Veranstaltung den Frühlingspalast mit einem englischsprachigen Führer besuchen.

Die Vorträge der Konferenz werden simultan in alle Veranstaltungssprachen gedolmetscht. Die Führungen und die Exkursion am Donnerstag werden nur auf Englisch durchgeführt.

Die Begleitpersonen müssen die Kosten für zwei Abendessen und zwei Mittagessen übernehmen, wenn sie an ihnen teilnehmen möchten. Die Gesamtkosten für jede Begleitperson belaufen sich auf etwa 200 Euro/Person. Wir arbeiten daran, diesen Betrag zu senken. Die genauen Kosten für die Begleitpersonen teilen wir Ihnen per E-Mail mit, nachdem Sie sich über das Formular angemeldet haben.

Bitte melden Sie sich so bald wie möglich über das Formular auf dieser Seite an und buchen Sie Ihre Flugtickets sofort. Während der Konferenz tritt eine international bekannte Band in Bukarest auf und es besteht die Gefahr, dass die Tickets für Direktflüge nach und von Bukarest knapp werden.

Sobald Sie das Anmeldeformular ausgefüllt haben, werden Sie von den Organisatoren per E-Mail kontaktiert, um die genauen Kosten für Sie und Ihre Begleiter zu ermitteln und das detaillierte Programm der Konferenz mitzuteilen.

Um die Unterkunftskosten zu bezahlen, müssen Sie Ihre Unterkunft bis zum 3. Mai 2024 mit Ihrer Bankkarte bestätigen, indem Sie auf den Link klicken, der Ihnen von den Organisatoren mitgeteilt wird. Die Karte wird zum Zeitpunkt der Bestätigung nicht belastet. Die Zahlung erfolgt später, während der Veranstaltung, an der Hotelrezeption.

Sie können die Unterkunftskosten auch per Banküberweisung bezahlen. In diesem Fall teilen Ihnen die Organisatoren die IBAN der Bankverbindung und den erforderlichen Betrag mit.

Das Hotel akzeptiert die Barzahlung der Unterkunft an der Rezeption, aber der Wechselkurs zwischen Euro und Lei ist nicht günstig.

Wir laden Sie ein, sich über das folgende Formular anzumelden: Anmeldeformular