Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Construirea unor noi sedii de instanță, prioritatea Ministerului Justiției în asigurarea unui act de Justiție de calitate

Noul sediu al Judecătoriei Costești (Argeș) este realizat în proporție de 50%, lucrările derulându-se conform graficului stabilit prin contract. Acest obiectiv de investiții al Ministerului Justiției, finanțat de Banca Mondială prin Proiectul „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare” (PISJ), are ca dată de finalizare prima jumătate a anului 2023. Lucrările au debutat la începutul anului în curs și au o valoare de aproximativ 21,5 milioane de lei.

Ministerul Justiției este preocupat nu doar de asigurarea unui cadru legislativ aliniat standardelor europene, ci și de îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului de Justiție, prin reabilitarea infrastructurii instanțelor și parchetelor, avându-se în vedere construirea de noi sedii de instanțe, modernizarea și reabilitarea celor existente, precum și dotarea cu toate cele necesare în plan logistic.

Reamintim că optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la Justiție și calitatea serviciilor constituie una dintre prioritățile strategice pe termen mediu ale Ministerului Justiției, aferentă componentei 14 Buna Guvernanță din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR).

Elemente de context

Ministerul Justiției are în derulare următoarele proiecte:

Cu finanțare de la Banca Mondială

Cartierul pentru Justiție – este în curs de elaborare si aprobare PUD;
Judecătoria Costești (sediu nou) – este în curs de execuție din ianuarie 2022, lucrarile sunt in grafic, termen estimat pentru finalizare: 13 iunie 2023. Valoarea: 21.417.091,21 lei cu TVA;
Judecătoria Horezu (sediu nou) – este în curs de execuție din decembrie 2021, lucrarile sunt in grafic, termen estimat pentru finalizare: 16 aprilie 2023. Valoarea: 21.511.302,84 lei cu TVA;
Judecătoria Tg. Neamț (sediu nou) – este în curs de execuție din decembrie 2021, data estimată de finalizare: august 2024. Valoarea: 22.353.593,21 lei cu TVA;
Judecătoria Carei (reabilitare monument istoric) – în curs de execuție din 30 iunie 2022, lucrările sunt în grafic, termen estimat pentru finalizare: 30 decembrie 2023. Valoarea: 11.087.642.54 lei cu TVA.

Cu finanțare de la bugetul de stat: suma de 18.648 mii lei

3 obiective/ lucrări, în valoare de 15.248 mii lei, sunt în etapa de execuție
Judecătoria Luduș – sediu nou – termen finalizare estimat: decembrie 2022 – 12.928 mii lei;
Palatul de Justiție Brăila – lucrări de instalare două ascensoare – 800 mii lei;
Tribunalul Brașov – sistem climatizare – termen finalizare estimat: decembrie 2022 – 1.520 mii lei.

3 obiective/ lucrări, în valoare de 448 mii lei, se află în etapa de reproiectare:
Tribunalul Sibiu – reabilitare, amenajare și extindere sediu – 102 mii lei;
Judecătoria Șimleu Silvaniei – reparații capitale – 143 mii lei;
Judecătoria Beclean – sediu nou – 203 mii lei.

14 obiective, în valoare de 2.952 mii lei, se află în diferite faze ale etapei de proiectare: realizarea Studiilor de fezabilitate/DALI și a proiectelor tehnice:
Palatul de Justiție Cluj – reparații capitale – 1.526 mii lei;
Judecătoria Petroșani – reparații capitale și modernizare sediu – 251 mii lei;
Judecătoria Orăștie – reparații capitale și extindere sediu – 170 mii lei;
Tribunalul București și Judecătoria Sector 2 București – înlocuire scări rulante – 23 mii lei;
Tribunalul Arad – reabilitare termică – 122 mii lei;
Judecătoria Segarcea – reparații capitale – 98 mii lei;
Judecătoria Filiași – reparații capitale – 75 mii lei;
Judecătoria Baia de Aramă – reparații capitale – 88 mii lei;
Tribunalul Gorj – reparații capitale – 69 mii lei;
Judecătoria Hîrlău – reparații capitale – 84 mii lei;
 Judecătoria Răducăneni – reparații capitale – 71 mii lei;
Judecătoria Huși – reparații capitale și extindere sediu – 94 mii lei;
Judecătoria Tecuci – reparații capitale – 188 mii lei;
Judecătoria Târgu Lăpuș – reabilitare termică – 93 mii lei.


Publicat in: 21/11/2022