Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Formular de contact

Pentru corespondenţă: Registratura Generală a Ministerului Justiţiei


  *Este permis un singur fișier (.doc), (.docx), (.pdf) cu dimensiune maximă 15 MB.

  *în limita a 1500 caractere


  Caractere rămase: 1500

  MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Str. Apolodor Nr.17, sector 5, București

  Telefon centrală: 037 204 1999

  Program de lucru General

  conform Art.1 din Ordinul nr. 2044/C/25.04.2019

  Luni - Joi de la orele 08:30, până la orele 17:00

  Vineri de la orele 08:30, până la orele 14:30

  Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice

  Şef serviciu: Cătălina Stănescu

  Informaţii: 037 204 1046

  E-mail: relatiipublice@just.ro

  Registratură

  Program de lucru:


  Luni - Joi 09.30 - 12.00 / 13.00 - 16.00

  Vineri: 09.30 - 12.00 / 13.00 - 14.00

  E-mail: relatiipublice@just.ro

  Birou audiențe

  Program de lucru:


  Luni, Miercuri, Vineri 10.00 - 12.30

  Marţi, Joi 13.00 - 15.00

  E-mail: relatiipublice@just.ro

  Procedura de înscriere în audiență la Ministerul Justiției

  Pentru obținerea unei audiențe persoanele interesate trebuie să transmită anterior o cerere scrisă în acest sens, fie pe adresa de email, relațiipublice@just.ro, fie prin poștă, la adresa Str. Apolodor, Nr. 17, sector 5 București, în care să fie precizate datele de contact, motivele și subiectele ce vor fi dezbătute în cadrul audienței.


  Precizăm că potrivit art. 167 și următoarele din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, la nivelul Ministerului Justiției audiențele sunt ținute de Serviciul relații cu publicul.


  În cadrul audiențelor se pot oferi exclusiv informații generale referitoare la domeniul de competență și activitățile desfășurate de minister și nu se pot oferi informații despre soluționarea punctuală a unei spețe de către compartimentele ministerului, conform competențelor acestora.

  Biroul Evidenţă O.N.G.

  Program de lucru:


  Luni, Miercuri, Vineri 10.00 - 12.00

  Informații telefonice: 037 204 1192 (Luni - Joi 13.00 - 17.00; Vineri 13.00 - 14.00)

  E-mail: ongmj@just.ro

  Persoanele cu atribuţii în aplicarea Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

  Cătălina Stănescu, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

  Ana Mihăilă, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

  Lucian Grosu, personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor și procurorilor

  E-mail: legea544din2001@just.ro / catalina.stanescu@just.ro

  Serviciul Profesii Juridice Conexe

  E-mail: dsc@just.ro;

  Fax: 0372 87 1140

  Informații privind Interpreţii şi traducătorii autorizaţi / Notarii publici / Consilierii juridici: 037 204 1291 / 1292 / 1284

  Informaţii privind experţii tehnici judiciari şi experţii criminalişti: 0372041289 / 0372041290

  Informații privind Executorii Judecătorești: 0372041285 / 1286 / 1288

  Compartimentul Publicitate Mobiliară

  Informații privind Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară: 0372041287 / 1288

  E-mail: cpm@just.ro

  Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)