Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Cooperare judiciară în materie penală


1. Extrădare

Cadru normativ intern

– Art. 19, Constituția României

– Art.14, Noul Cod Penal al României

– Titlul II si III din Legea nr 302/2004, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 300/2013

Cadrul normativ internațional

– Decizia – cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare european şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene

– Convenția europeana de extrădare, Paris 1957 si Protocoalele sale adiționale

Tratate bilaterale


2. Transferarea persoanelor condamnate

Cadrul normativ intern

Titlul V, cap. II și Titlul VI din Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 300/2013

Cadrul normativ internațional

– Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

– Convenția europeană nr. 112 asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983 și Protocolul adițional nr. 167  la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, Strasbourg la 18 decembrie 1997

Tratate bilaterale

* Convenţiile Consiliului Europei în materia asistenţei judiciare internaţionale în materie penală (la care acest stat este parte) prevalează faţă de aceste instrumente juridice internaţionale bilaterale.


3. Asistență judiciară internațională în materie penală

Cadrul normativ intern

 – Titlul IV, V, VII din Legea nr. 302/2004 cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 300/2013

Cadrul normativ internațional