Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

DESPRE


Cooperarea judiciară internațională cuprinde cele mai importante reglementări în materie civilă, comercială, dreptul familiei și penală adoptate atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel internațional și pe plan intern și se bazează cel mai adesea pe convenţii internaţionale multilaterale sau tratate bilaterale. De asemenea, legea română, ca şi legislaţia altor state, permite în lipsa unor asemenea instrumente juridice internaţionale, cooperarea pe bază de reciprocitate.


De la aderarea României la Uniunea Europeană, cooperarea judiciară între România și celelalte State Membre se desfășoară direct între autoritățile judiciare competente.


Cooperarea judiciară în materie civilă şi penală în cadrul Uniunii Europene este guvernată de principiile recunoaşterii şi încrederii reciproce şi se desfăşoară în baza instrumentelor juridice comunitare, majoritatea adoptate în temeiul Titlului IV din Tratatul privind Comunitatea Europeană (în ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială), respectiv al Titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană (în ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală), în prezent acestea fiind înlocuite de Capitolele 3 şi 4 din Titlul V Spaţiul de Libertate, Securitate şi justiţie, Partea a III-a Politicile şi Acţiunile Interne ale UE din TFUE.


Pentru identificarea autorităților judiciare competente, se poate utiliza: Atlasul Judiciar European în materie civilă și Atlasul Judiciar European în materie penală.