Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

CARIERĂ


Pagina în curs de actualizare - Pagina Carieră din site-ul vechi poate fi accesată la link-ul http://old2.just.ro/minister/cariere/

Posturi Vacante


10/04/2024

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a 100 posturi vacante de agent operativ din unităţile penitenciare

28/03/2024

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante (secretar) în cadrul Serviciului de Probațiune Bacău

20/03/2024

Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă scoaterea la concurs, din sursă externă, a 67 posturi vacante de execuţie (posturi unice), din sursă externă, din sectorul economico-administrativ

13/03/2024

Anunț privind organizarea examenului de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți, sesiunea martie – iunie 2024

22/02/2024

Anunţ privind organizarea de către Institutul Notarial Român, în zilele de 10 și 12 aprilie 2024, a examenului de definitivare în funcţia de notar public a notarilor stagiari pentru anul 2023

21/02/2024

Anunţ privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Urbanism și amenajarea teritoriului” de către specialiștii atestați de Registrul Urbaniștilor din România și înscriși în Tabloul național al urbaniștilor, care au drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului (simbolul B) şi/sau al urbanismului (simbolul D)

21/02/2024

Anunţ privind organizarea interviului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Evaluarea de întreprinderi” de către persoanele care au fost atestate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca evaluatori autorizați în specializarea „Evaluarea întreprinderii”

21/02/2024

Anunț privind organizarea procedurii de selecție a unui consilier de probațiune în vederea delegării în funcția de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probațiune Maramureș

21/02/2024

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante (șofer) în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța, pe perioadă nedeterminată

07/02/2024

Anunț privind organizarea procedurii de selecție a unui consilier de probațiune în vederea delegării în funcția de șef serviciu din cadrul serviciului de Probațiune Maramureș, vacantă începând cu 18.02.2024

06/02/2024

Anunț privind organizarea procedurii de selecție a unui consilier de probațiune în vederea delegării în funcția de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probațiune Bistrița-Năsăud, vacantă începând cu 21.02.2024

02/02/2024

Anunţul privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţia de preşedinte a judecătorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii şi instanţele militare, organizat în perioada februarie – iunie 2024

02/02/2024

Anunț privind concursul de ocupare a unui post vacant de personal contractual, din cadrul Direcției de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFÎE – Ministerul Justiției)

19/01/2024

Anunț privind organizarea procedurii de selecție a unui consilier de probațiune în vederea delegării în funcția de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probațiune Sălaj, vacantă începând cu data de 14.02.2024

04/01/2024

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante (specialist IT) din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei

Promovări


13/03/2024

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale a consilierilor de probațiune definitivi, sesiunea martie – iunie 2024

16/10/2023

Anunţ privind examenul de promovare în grad imediat superior a personalului contractual, din cadrul Ministerului Justiţiei

30/08/2023

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției

23/05/2023

Anunț privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției

04/11/2022

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale a consilierilor de probațiune definitivi, sesiunea noiembrie 2022 – februarie 2023

04/11/2022

Anunț privind organizarea examenului de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți, sesiunea noiembrie 2022 – ianuarie 2023

31/08/2022

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale a inspectorilor de probațiune, sesiunea septembrie – noiembrie 2022

12/08/2022

Anunțul privind organizarea examenul de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți, sesiunea august-noiembrie 2022 din cadrul Direcției Naționale de Probațiune

04/07/2022

Anunțul privind organizarea, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, a concursului de promovare pe loc în funcții de execuţie a procurorilor, la data de 11.09.2022

10/05/2022

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției

07/03/2022

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale a consilierilor de probațiune definitivi, sesiunea martie – iunie 2022

31/01/2022

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției

27/12/2021

Anunțul privind organizarea, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, a concursului de promovare pe loc în funcții de execuție, a judecătorilor

15/10/2021

Anunt privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției în grad profesional imediat superior celui deţinut

09/09/2021

Anunț privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici din cadrul Direcției Naționale de Probațiune

  • 1
  • 2

Misiuni Externe


03/04/2024

Anunț privind reluarea selectiei magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Republica Italiană

20/02/2024

Anunț privind selectarea magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Republica Italiană

08/11/2023

Anunț privind selectarea magistratului de legătură ce urmează a fi trimis în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

03/11/2023

Anunț privind reluarea procedurii de selecţie a supleantului membrului național la EUROJUST

20/09/2023

Anunț privind selectarea supleantului membrului național la EUROJUST

14/09/2023

Anunț privind selectarea magistratului de legatura care urmează a fi trimis in Republica Franceză

19/06/2023

Anunț privind selecția candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România

12/04/2023

ANUNŢ privind demararea procedurii pentru selectarea candidaților pentru poziția de reprezentant al României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT)

22/03/2023

Anunț privind reluarea procedurii de selecție a asistentului membrului național la EUROJUST

21/03/2023

Anunț privind selecția candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România

13/03/2023

Anunț privind propunerea de candidatură din partea României pentru un post de membru în cadrul UNIDROIT

22/12/2022

Anunț referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională

09/12/2022

Anunț privind reluarea procedurii de selecție a asistentului membrului național român la Eurojust

19/10/2022

Anunţ privind selectarea asistentului membrului naţional la EUROJUST

16/05/2022

Anunț privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România

  • 1
  • 2