Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


 • Proiecte in curs de implementare
 • Proiecte finalizate 
 • Îmbunătățirea serviciilor judiciare 
 • Reforma sistemului judiciar
 • Justice service delivery project (JSDP) 
Proiecte in curs de implementare

I. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ POST-ADERARE

(MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN, PROGRAME SPECIFICE ALE C.E., FONDURI EUROPENE)

ÎN DERULARE


Ministerul Justiției este Operator de Program pentru programul de finanțare „Justiție”. Programul are ca obiectiv consolidarea statului de drept, vizând următoarele domenii de interes:

 • servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune);
 • eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept;
 • violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex.

Buget: 52.941.176 euro (45.000.000 euro grant Norvegia şi 7.941.176 euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată de către Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)

Parteneri de program: Ministerul Norvegian al Justiţiei și Securității Publice, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene

Organizație internațională parteneră: Consiliul Europei

Durata programului: 2016 – 2024

Programul este implementat prin derularea a 7 proiecte predefinite.

Pentru mai multe informații cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021, se pot consulta paginile de internet ale Operatorului de Program http://norwaygrants.just.ro/, finanțatorului http://www.eeagrants.org/, dar și a Ministerului Fondurilor Europene http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.


II. FONDURI EUROPENE

A. PROIECTE ÎN CARE MINISTERUL JUSTIȚIEI ESTE COORDONATOR


1. Proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Curtea de Apel București, Tribunalul București și Direcția Națională de Probațiune.

Buget: 10.333.186,50 lei (din care 8.678.209,18 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 1.654.977,32 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor)

Durata: 21 noiembrie 2017 – 21 decembrie 2020

Obiective:

 • Utilizarea eficientă și eficace a resurselor de care dispune sistemul judiciar, prin asigurarea cu personal instruit la nivel decizional și tehnic, atribuții instituționale clar definite în domeniul managementului și planificării strategice, structuri specializate în management organizațional, suport informatic pentru facilitarea procesului decizional, metodologii unitare;
 • Fundamentarea, la nivelul managementului strategic integrat al sistemului judiciar, a deciziei privind modalitatea de implementare a măsurii de adaptare și optimizare a sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS, prin intermediul unui document de analiză la nivel macro, conținând elementele și caracteristicile tehnice, infrastructura hardware și costurile necesare pentru dezvoltarea noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS – instrument de management integrat, atât operațional, cât și strategic de care vor beneficia instituțiile sistemului judiciar și care va permite adoptarea de decizii cheie pentru administrarea sistemului.

Rezultate urmărite:

 • Sistem integrat de management strategic funcțional la nivelul sistemului judiciar;
 • Personal din sistemul judiciar instruit în domeniul managementului strategic;

Document de analiză la nivel macro elaborat în vederea dezvoltării noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS.


2. Proiectul „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: N/A

Buget: 3.225.948,50 lei (din care 2.762.320 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 463.628,50 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului)

Durata: 21 noiembrie 2017 – 21 martie 2021

Obiective:

 • dezvoltarea și implementarea la nivelul Ministerului Justiției a unei platforme moderne de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente.

Rezultate urmărite:

 • consolidarea instituțională a Ministerului Justiției, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru existente, atât în ceea ce privește interacțiunea dintre compartimentele de specialitate, inclusiv dintre acestea și alți actori de la nivelul sistemului judiciar (de ex., instanțele de judecată), cât și în relația cu actorii externi implicați în activitățile conexe sistemului judiciar.

3. Proiectul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Direcția Generală Anticorupție

Buget: 3.225.948,50 lei (din care 2.762.320 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 463.628,50 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerului)

Durata: 21 noiembrie 2017 – 21 septembrie 2020

Obiective:

 • Creșterea capacității administrative a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția;
 • Creșterea gradului de conștientizare a corupției în rândul cetățenilor și al personalului din instituțiile și autoritățile publice;
 • Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul personalului din autoritățile și instituțiile publice de la nivel central.

Rezultate urmărite:

 • Instrumente de lucru generate de secretariatul SNA pentru a spori capacitatea administrativă a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția;
 • Sondaje și campanii de informare și conștientizare publică implementate în vedere creșterii gradului de prevenire a corupției;
 • Sesiuni de formare profesională derulate în vederea creșterii gradului de educație anticorupție.

4. Proiectul „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229)

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Tribunalul București

Buget: 5.746.124 lei (din care 4.825.816,88 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 920.307,12 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerului) – Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Durata: 27 iulie 2019 – 27 iulie 2021

Obiectiv:

 • Dezvoltarea și implementarea la nivelul sistemului judiciar a unui Ghid explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare și a unei aplicații IT aferentă acestuia.

Rezultat urmărit:

 • Elaborarea unui ghid explicativ al nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare și diseminarea lui prin ateliere de lucru organizate la nivel național/regional cu judecători procurori și personalul birourilor locale de expertiză tehnică judiciară și contabilă de pe lângă tribunale.

5. Proiectul „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Partener: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Buget: 18.348.044,00 lei (din care 15.409.396,12 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 2.938.647,88 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului)

Durata: 29 iulie 2020 – 29 martie 2023

Obiectiv:

 • Eficientizarea administrării justiției prin elaborarea unor instrumente moderne de management care să fundamenteze deciziile cheie la nivelul sistemului judiciar.

Rezultate urmărite:

 • Realizarea unei analize funcționale a sistemului judiciar
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 și a planului de acțiune aferent

B. PROIECTE ÎN CARE MINISTERUL JUSTIȚIEI ESTE PARTENER


1.Proiectul „Mecanisme eficace de control administrativ şi de prevenire a corupției”

Solicitant/Coordonator: Secretariatul General al Guvernului

Partener: Ministerul Justiției

Buget: 3,608,816.99 lei (din care 3,030,823.79 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 577,993.20 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor)

Durata: 19 iunie 2018 – 19 mai 2020 (23 de luni)

Obiective:

 • Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi de prevenire a corupţiei în administraţia publică centrală, prin reglementarea organizării şi funcţionării Corpului de control al primului-ministru şi eficientizarea activităţii acestuia, a funcţiei de control administrativ în cadrul autorităţilor publice centrale şi consolidarea sistemului intern de prevenire a corupţiei al Secretariatului General al Guvernului.

Rezultate urmărite – a fi realizate de către MJ:

 • Realizarea unui studiu privind sistemul sancțiunilor administrative și implementarea lui.

2. Proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

Solicitant/Coordonator: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Buget: 29.667.068 lei (din care 24.915.549,65 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 4.751.518,305 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor)

Durata: 5 septembrie 2018 – 5 septembrie 2021 (36 de luni)

Obiective:

 • Îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, dar și asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizare a drepturilor cetățenilor si dezvoltarea culturii juridice.

Rezultate urmărite:

 • Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar;
 • Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;
 • Nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.

3. Proiectul „Întărirea capacității de procesare și analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată și creșterea capacității administrative a Ministerului Public”

Solicitant/Coordonator: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Parteneri: Ministerul Justiţiei, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Institutul Naţional de Statistică

Buget: 33,633,040.50 lei (din care 28,246,326.61 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 5,386,713.89 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerilor, din care contribuţia Minsiterului Justiţiei este de 49,405.93 lei)

Durata: 6 august 2020 – 6 august 2023

Obiectiv:

 • Întărirea capacității de colectare, procesare şi analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată şi creşterea capacităţii administrative a Ministerului Public.

Rezultate urmărite:

 • Sistem informatic funcțional de colectare integrată şi transfer eficient şi sigur al datelor necesar realizării ANRA care să asigure interconectarea instituțiilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului criminalităţii organizate.
 • Realizarea şi întocmirea documentului ANRA privind criminalitatea organizată, precum şi elaborarea unui proiect de strategie naţională pentru combaterea criminalităţii organizate.
 • Portal/platformă web securizat(ă) funcțional(ă) şi accesibil(ă) angajaţilor Ministerului Public.
Proiecte finalizate 

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ POST-ADERARE – FINALIZATE

(MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN, PROGRAME SPECIFICE ALE C.E., FONDURI EUROPENE)

Mai jos este prezentată o selecție de proiecte finalizate, cu finanțare externă nerambursabilă post-aderare.

Lista completă a proiectelor finalizate poate fi accesată aici: finanțare externă nerambursabilă post-aderare și pre-aderare.

I. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014

Ministerul Justiției este Operator de Program pentru următoarele programe de finanțare aferente sectorului „Justiție și afaceri interne”:

1.RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” – 15 proiecte

2.RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” – 6 proiecte

3.RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” – 3 proiecte

Pentru mai multe informații cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 se poate consulta pagina MJ dedicată programelor http://ngw.just.ro/, a finanțatorului http://www.eeagrants.org/, dar și a Ministerului Fondurilor Europene http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.

II. FONDURI EUROPENE

1.Proiectul „Implementarea portalului N-Lex”

Buget: 20.443.694 Lei (din care 14.013.822,50 Lei finanțare externă nerambursabilă + 2.473.027,50 Lei cofinanțare națională + 3.956.844 Lei cheltuieli neeligibile – TVA)

Contractori: În cadrul proiectului au fost derulate următoarele proceduri de achiziție în conformitate cu O.U.G. 34/2006, în urma cărora:

 • s-a atribuit un contract către societatea Romsys S.R.L. în asociere cu Centrul Teritorial de Calcul Piatra Neamț, având ca obiect dezvoltarea unei aplicații electronice de legislație și furnizarea unei baze de date naționale legislative, precum și a echipamentelor hardware și a licențelor necesare în acest scop, în valoare de 19.288.199,95 lei (TVA inclus);
 • s-a atribuit un contract către societatea Technology Network Services S.R.L. în asociere cu Quantrio Consulting S.R.L., având ca obiect testarea externalizată a funcționării aplicației electronice de legislație dezvoltate în cadrul proiectului, în valoare de 837.000 lei (TVA inclus).

Durata: octombrie 2012 – februarie 2015

Obiectiv:

 • Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate către cetățeni și alinierea la standardele europene prin dezvoltarea unei aplicații electronice de legislație care să permită în mod gratuit accesul cetățenilor și al altor entități la o bază de date legislativă națională, precum și interconectarea aplicației electronice de legislație cu portalul european de legislație N-Lex.

Rezultate:

 • A fost dezvoltată aplicația electronică de legislație (Portalul legislativ: legislatie.just.ro), gestionată de Ministerul Justiției, care permite accesul gratuit al cetățenilor și al entităților publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul Uniunii Europene (ca urmare a interconectării acesteia cu portalul european de legislație N-Lex) la o bază de date legislativă națională, în formă actualizată și consolidată.

2. Proiectul„Platformă e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România”

Buget: 18.596.153,52 Lei (din care 8.326.520 Lei finanțarea nerambursabilă + 10.269.633,52 Lei cofinanțarea națională și alte cheltuieli neeligibile)

Contractor: Siveco România S.A., în parteneriat cu East European Business Architects S.R.L.

Perioada de implementare: ianuarie 2012 – ianuarie 2014

Obiectiv:

 • Dezvoltarea unei platforme de e-Learning care să permită furnizarea unor soluții de învățământ pentru sistemul judiciar, cu conținut specific, prin mijloace electronice, disponibile on-line;
 • Dotarea cu o serie de echipamente hardware și software a beneficiarilor direcți ai proiectului care să susțină funcționarea sistemului de e-Learning dezvoltat (MJ, Înalta Curte de Casație și Justiție, Tribunalul București și judecătoriile de sector, Curtea de Apel București, Institutul National al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Curtea de Apel Timișoara).

Rezultate:

 • A fost dezvoltat și pus în producție sistemul informatic de e-Learning care asigură furnizarea de servicii electronice de instruire on-line, permițând accesul la o serie de module de cursuri interactive cu conținut specific, de interes pentru sistemul judiciar, precum și la alte informații relevante.
 • Au fost livrate și instalate la nivelul instituțiilor beneficiare echipamentele hardware și software (licențe, servere, computere etc.).

3. Proiectul „Analiză independentă privind eficiența sistemului judiciar”

Buget: 3.367.492 Lei (din care 2.839.586,50 Lei finanțare externă nerambursabilă + 501.103,50 Lei cofinanțare națională + 26.802 Lei cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA)

Proiectul a fost implementat împreună cu Banca Mondială în calitate de consultant, contractul de consultanță dintre Ministerul Justiției și această organizație fiind încheiat în temeiul art. 14 lit. c) din OUG 34/2006 și având o valoare totală de 3.268.185 lei.

Durata: februarie 2012 – martie 2013

Obiectiv:

 • Realizarea unei analize a eficienței sistemului judiciar în ansamblul său din punct de vedere al organizării și funcționării instituțiilor sistemului judiciar, al managementului resurselor umane și materiale și al proceselor suport ale sistemului (de exemplu, eficiența administrării sistemului IT), în vederea dezvoltării sustenabile a sistemului judiciar și a fundamentării viitoarelor politici publice în domeniul justiției.

Rezultate:

 • A fost efectuată analiza eficienței sistemului judiciar, aceasta conținând recomandări în cele mai importante domenii de interes pentru îmbunătățirea directă a performanței administrative a sistemului, și anume: organizarea și funcționarea instituțiilor, utilizarea resurselor umane și financiare alocate, sistemul informatic. Totodată, analiza are în vedere dezvoltarea unui sistem de identificare, prevenire și tratare a riscurilor la nivelul întregului sistem judiciar.

III. PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAMELE SPECIFICE ALE COMISIEI EUROPENE

1. Proiecte în cadrul cărora Ministerul Justiției are calitatea de solicitant/coordonator


A. Programul specific „Prevenirea și combaterea criminalității”

Proiectul „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania);

Buget: 268.042 Euro (grant de la Comisia Europeană 241.237,8 Euro + 26.804,2 Euro cofinanțare parteneri – din care 10.940,6 Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: septembrie 2014 – decembrie 2016

Obiectiv:

 • creșterea eficienței specialiștilor implicați în lupta împotriva criminalității economice și financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere.

Rezultate:

 • au fost organizate 4 sesiuni comune de lucru la care au participat 67 de specialiști în domeniu (procurori, polițiști, investigatori financiari, experți în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni etc.);
 • a fost elaborat un ghid operațional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ghidul a fost tipărit în 500 de exemplare, distribuit în rândul specialiștilor în domeniu din statele partenere, atât în format hard copy, cât și în versiune electronică, înlesnind astfel accesul la informații pentru un număr mare de specialiști. Totodată, ghidul a fost publicat pe website-ul creat în cadrul proiectului https://anabi.just.ro/, la secțiunea dedicată practicienilor;
 • au fost organizate 6 sesiuni comune de formare profesională pe parcursul cărora au fost instruiți 147 de specialiști în domeniul recuperării creanțelor (procurori, polițiști, investigatori financiari, experți în domeniul recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, judecători etc.);
 • au fost organizate două conferințe internaționale pentru un număr total de 75 de specialiști în domeniu, în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele proiectului, precum și recomandări privind aplicarea unor mecanisme eficiente de implementare a legislației europene și de utilizare eficace a instrumentelor de cooperare între statele membre partenere;
 • a fost creată pagina web oficială a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (https://anabi.just.ro/), ce conține informații utile pentru practicienii în domeniu

B. Programul specific „Justiție Civilă”

Proiectul „Îmbunătățirea cooperării dintre judecătorii și notarii publici în materie civilă cu caracter transfrontalier”

Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ), precum și doi parteneri asociați, respectiv Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (Conseil des Notariats de l Union Europeenne – CNUE) și Consiliul Național al Notariatului Italian (Fondazione Italiana per il Notariato)

Buget: 283.082,28 Euro (226.465,82 Euro grant de la Comisia Europeană + 56.616,46 Euro cofinanțare națională, din care 21.617,46 Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015

Obiectiv:

 • îmbunătățirea contactului, schimbului de informații și de bune practici dintre notarii publici și instanțele judecătorești cu privire la aplicarea instrumentelor legislative europene adoptate în domeniul dreptului familiei și dreptului civil în temeiul art. 81 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Rezultate:

 • Au fost organizate 2 conferințe pentru lansarea și închiderea proiectului. Totodată, au avut loc 6 sesiuni de instruire la București, Cluj, Iași și Timișoara, pe parcursul cărora au fost instruiți 262 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat de proiect (judecători, notari, reprezentanți ai Autorității centrale etc.);
 • Au fost elaborate două ghiduri care conțin informații utile pentru familiarizarea specialiștilor din cadrul Statelor Membre partenere cu instrumentele juridice și procedurile aplicabile în domeniul dreptului internațional privat al familiei și al Cele două lucrări de specialitate au fost traduse în limbile franceză, germană și engleză și tipărite în câte 1.000 de exemplare, în vederea distribuirii către practicieni.

C. Programul specific „Justiție Penală”

Proiectul „Drink and Drive – Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Direcția Națională de Probațiune, Stichting Reclassering Nederland (Dutch Probation Service – Olanda), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (Association for Addiction and Probation / Mental Health – Olanda)

Buget: 244.749,48 euro (195.799,58 Euro grant de la Comisia Europeană și 48.949,90 Euro cofinanțarea partenerilor, din care 11.820,20 Euro contribuția MJ, iar 13.392,40 contribuția DNP)

Perioada de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015

Obiectiv:

 • Elaborarea unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, care să contribuie la reducerea riscului de recidivă în ceea ce privește săvârșirea unor astfel de infracțiuni.

Rezultate:

 • A fost elaborat programul specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice;
 • Au fost organizate sesiuni de formare profesională pentru specialiștii români cu privire la implementarea programului creat în cadrul proiectului;
 • A fost elaborat un ghid de bune practici privind elaborarea și punerea în practică a unor astfel de programe, care a fost pus la dispoziția specialiștilor interesați din statele membre.

D. Programul Specific „Justiție Penală” – cererea specială de proiecte e–Justiție

Proiectul „Dezvoltarea utilizării de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de comunicare a citațiilor și inserarea în cadrul portalului instanțelor a unui motor de căutare generală”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției din România

Buget alocat: 632.300 Euro (500.000 Euro grant de la Comisia Europeană și 132.300 Euro cofinanțare națională)

Contractor: SC INDACO SYSTEMS SRL

Perioadă de implementare: martie 2011 – martie 2013

Obiectiv:

 • Dezvoltarea de instrumente electronice și proceduri informatizate care vor facilita accesul la informații referitoare la cauzele aflate pe rolul instanțelor din România, atât pentru cetățenii români, cât și pentru cetățenii altor State Membre. Astfel, proiectul vizează punerea la dispoziția cetățenilor UE a unei variante îmbunătățite a portalului instanțelor, prin prisma comunicării electronice a citațiilor pentru persoanele al căror domiciliu nu este cunoscut, precum și prin inserarea unui motor de căutare generală.

Rezultate:

 • A fost îmbunătățit Portalul instanțelor de judecată prin introducerea unui motor de căutare generală și prin dezvoltarea unui modul care permite publicarea online a citațiilor pentru persoanele al căror domiciliu necunoscut.

E. Programul Specific “Prevenirea și Combaterea Criminalității”

Proiectul„Întărirea capacității ARO-urilor (Assets Recovery Offices) și a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalității economice și în recuperarea creanțelor”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Franța – Școala Națională a Magistraturii și Ministerul Justiției (Franța), Biroul Național de Investigații (Ungaria) și Biroul de recuperare a creanțelor (Olanda)

Buget: 344.266 Euro (309.839 Euro grant de la Comisia Europeană + 34.427 Euro cofinanțare asigurată de parteneri, din care 11.339 Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015

Obiectiv:

 • creșterea eficienței birourilor de recuperare a creanțelor și a organelor judiciare din Statele Membre partenere prin intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalității economice și financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere;
 • îmbunătățirea cooperării între ARO-urile nou înființate din Statele Membre partenere în domeniul luptei împotriva criminalității economice și recuperării creanțelor cu dimensiune europeană.

Rezultate:

 • Au fost organizate 2 conferințe (de deschidere și de închidere) la București la care au participat aprox. 80 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat de proiect (judecători, procurori, membri ai oficiilor de recuperare a creanțelor, polițiști, membri ai oficiilor de prevenire si combatere a spălării banilor, atât din România, cât și din statele membre partenere etc.);
 • Au fost organizate patru sesiuni de lucru în Franța, Olanda, Ungaria, România în vederea schimbului de bune practici si intensificării cooperării între membrii birourilor de recuperare a creanțelor din statele membre partenere;
 • Au fost organizate patru sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 110 specialiști din statele membre partenere;
 • A fost elaborat în limbile română, engleză, franceză, olandeză și maghiară ghidul pentru investigațiile financiare în domeniul identificării, sechestrării și recuperării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

F. Programul specific „Justiție 2014-2020”

1.Proiectul„Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției din România

Parteneri: Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia Judiciară (Croația);

Buget: 297.027,28 Euro (grant de la Comisia Europeană 237.621,82 Euro + 59.405,46 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46 Euro contribuția MJ)

Perioadă de implementare: noiembrie 2015 – ianuarie 2018

Obiectiv:

 • Formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie (Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale și Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale).

Rezultate:

 • S-a realizat formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie – 6 sesiuni comune de formare pentru 169 de judecători români, croați și germani;

S-a elaborat și diseminat un ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare, în limbile română și engleză.


2.Proiectul „Seminar European – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania, Academia Judiciară din Croația, Ministerele Justiției din Republica Letonia și Ungaria (parteneri) și Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel Constanța și Oficiul Federal al Justiției din Germania (parteneri asociați)

Buget: 194.657,34 Euro (grant de la Comisia Europeană 155.725,87 Euro + 38.931,47 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46 Euro contribuția MJ)

Durata: octombrie 2016 – decembrie 2018

Obiective:

 • Îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor în drept, cu competențe în dreptul familiei, din Statele Membre UE, cu privire la aplicarea Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, în special a dispozițiilor privind deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil și în același timp consolidarea încrederii reciproce între profesioniștii anterior menționați.

Rezultate:

 • A fost organizat un seminar european privind cooperarea internațională în materie civilă, la care au participat aproximativ 200 de judecători, avocați, executori judecătorești, mediatori etc. din toate Statele Membre UE.
 • A fost elaborat și diseminat un manual adaptat nevoilor practicienilor, pe baza materialelor utilizate la seminar, ajustate pentru a fi utilizate în activitatea curentă, cu privire la aplicarea Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, în special a dispozițiilor privind deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil.

2.Proiecte în cadrul cărora Ministerul Justiției are calitatea de partener


A. Programul specific „Justiție 2014-2020”

Proiectul „Building on ECLI (BO-ECLI)”

Solicitant/Coordonator: Knowledge Centre for Official Governmental Publications (KOOP), din cadrul Ministerului de Interne din Olanda

Parteneri: Alma Mater Studiorum –Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și Sisteme Informatice (Estonia), Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului Judiciar General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia), Serviciul Public Federal de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), Universitatea din Torino (Italia).

Buget: 1.099.475,45 Euro (777.462,95 Euro grant de la Comisia Europeană și 322.012,50 Euro cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 1.073,52 Euro)

Perioada de implementare: octombrie 2015 – octombrie 2017

Obiectiv:

 • implementarea la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre partenere în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) a codului unic de identificare (ECLI – European Case Law Identifier) și, ulterior, interconectarea acestora cu motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în vederea facilitării accesului la jurisprudența UE.

Rezultate:

 • Implementarea ECLI în Italia, Estonia, Croația, Cehia și Belgia și conectarea acestor baze de date la motorul de căutare ECLI din cadrul Portalului e-Justiție;
 • S-a dezvoltat software cu surse deschise pentru detectarea și standardizarea referințelor la legislație și jurisprudență națională și europeană.
 • S-a analizat utilizarea actualului standard ECLI, precum și s-a elaborat structura versiunii 2.0 a acestuia;
 • S-a realizat un raport detaliat cu privire la situația de fapt în Statele Membre UE referitoare la publicarea online a hotărârilor judecătorești, în baza căruia s-au elaborat linii directoare în acest domeniu.
Îmbunătățirea serviciilor judiciare 

Îmbunătățirea serviciilor judiciare

RO 8695, Banca Mondială

Pentru continuarea procesului de reformă a sistemului judiciar, Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) au semnat în Februarie 2017 Acordul de Împrumut nr. 8695-RO privind implementarea Proiectului „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare”, ratificat prin Legea nr. 173/2017.

În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, implementarea proiectului va fi realizată prin Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe din cadrul Ministerului Justiției.

Finalizarea proiectului este preconizată pentru 31 decembrie 2023.

Resurse financiare

Împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului este de 60 milioane Euro, la care se adaugă contribuția Guvernului României de 5 milioane Euro.

Obiective

Obiectivul Proiectului este îmbunătățirea eficienței și accesibilității instituțiilor de justiție vizate.

Componentele proiectului sunt:

Componenta 1: Îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea MJ

(a) Realizarea de investiții în tehnologia de informații și comunicații pe teritoriul Împrumutatului pentru a îmbunătăți funcționarea instanțelor prin, între altele: (i) îmbunătățirea infrastructurii LAN, (ii) furnizarea de echipamente IT și programe informatice care să asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS și extinderea e-filing, și (iii) furnizarea de instruire privind tehnologiile informatice și de comunicație pentru utilizatorii rețelelor instanțelor.

(b) Îmbunătățirea capacității sistemului judiciar al Împrumutatului de a furniza servicii, în special în regiunile sărace și defavorizate prin: (i) construirea și reabilitarea clădirilor instanțelor prevăzute in Manualul Operațional al Proiectului; (ii) finalizarea lucrărilor de construcții civile la Tribunalul Sibiu și la Tribunalul Prahova și Palatul de Justiție Prahova; (iii) finalizarea principalelor standarde de proiectare a sediilor de instanțe pe teritoriul Împrumutatului; și (iv) realizarea unor activități și studii pregătitoare pentru implementarea activităților din Planul de Acțiuni, care sunt acceptabile Băncii, și care nu sunt finanțate sau sunt insuficient finanțate din orice alte surse de finanțare.

(c) Creșterea conștientizării comunității asupra serviciilor judiciare prin, între altele: (i) realizarea unor campanii de informare, elaborarea de ghiduri,

instrumente care să faciliteze accesul la justiție și evenimente educaționale pentru a îmbunătăți înțelegerea de către cetățeni, în special de către cei din

grupurile vulnerabile, a drepturilor și obligațiilor legale și pentru a reduce barierele privind accesul la justiție; (ii) organizarea unor evenimente de tipul

ziua porților deschise, mese rotunde și ateliere pentru comunități în sediile instanțelor vizate de proiect, cu teme relevante pentru comunitățile locale; și

(iii) acordarea de sprijin Direcției de Probațiune din MJ prin: elaborarea unei strategii de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni,

evaluarea statutului persoanelor private de libertate și îmbunătățirea serviciilor pentru victimele infracțiunilor.

Componenta 2: Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului

 • Realizarea de investiții în tehnologie informatice și de comunicații pe teritoriul Împrumutatului pentru îmbunătățirea funcționării ONRC la nivel central dar și la nivelul locațiilor descentralizate ale acestuia prin, între altele: (i) înlocuirea echipamentelor IT și a programelor informatice standard; (ii) proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem electronic de arhivare; și (iii) furnizarea de asistență tehnică pentru pregătirea actualizărilor necesare buletinului insolvenței și buletinului electronic al ONRC în vederea conformării cu regulamentele Uniunii Europene.
 • Realizarea unei evaluări detaliate a organizării funcționale pentru a permite ONRC planificarea investițiilor viitoare.
 • Realizarea unor campanii de informare și a unor activități de implicare a cetățenilor pentru a îmbunătăți informarea utilizatorilor finali asupra serviciilor oferite de ONRC, cu orientarea în special către afacerile micro și mici și organizațiile societății civile, care să acopere subiecte cum ar fi, printre altele, insolvența, demararea afacerilor, e-services și interconectarea registrelor comerțului și afacerilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Componenta 3: Îmbunătățirea activității parchetelor

 • Realizarea de investiții în tehnologie informatică și de comunicații pe teritoriul Împrumutatului pentru îmbunătățirea funcțiilor principale ale serviciului de urmărire penală prin, între altele: (i) furnizarea de echipamente IT și programe informatice care să asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS; (ii) reconfigurarea rețelei locale și cablajului LAN de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și (iii) achiziția de echipamente IT pentru centrele de date principal și secundar ale Parchetului general.
 • Achiziționarea și instalarea unui sistem integrat de securitate, inclusiv echipamente de securitate, supraveghere video și carduri de acces, la sediul Parchetului general.
 • Îmbunătățirea conștientizării comunității asupra serviciilor de urmărire penală prin, între altele: (i) realizarea de campanii de informare pentru îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul juridic în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv a grupurilor expuse riscului de a intra în sistemul de justiție penală și a victimelor infracțiunilor; și (ii) furnizarea de instruire procurorilor și personalului relevant din MP pentru îmbunătățirea capacității acestora de a utiliza reacția locală și de a răspunde la nevoile grupurilor vulnerabile, incluzând populația de etnie romă și a aborda stereotipurile și discriminarea.

Componenta 4: Managementul Proiectului

(a) Sprijinirea DIPFIE în management-ul și implementarea Proiectului, incluzând atribuții fiduciare, de monitorizare și evaluare, și raportare, prin: (i)

furnizarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și training, (ii) realizarea de audituri și (iii) finanțarea costurilor

operaționale.

(b) Realizarea și diseminarea rezultatelor sondajelor și studiilor cu privire la experiențele și percepția utilizatorilor instituționali, utilizatorilor finali și a

utilizatorilor potențiali asupra serviciilor judiciare.

Rezultate așteptate

 • Respectarea de către sediile instanțelor incluse în Proiect a standardelor europene privind accesibilitatea;
 • Îmbunătățirea fiabilității mediului IT&C în instanțe și parchete;
 • Reducerea timpului de acces la documente al utilizatorilor serviciilor ONRC;
 • Creșterea procentului documentelor disponibile 24/7 pentru utilizatorii portalului ONRC.

Descărcări

Descărcați: Report Baseline study -Consulting services for Justice Services Improvement Project (JSIP) monitoring survey

Descărcați: Planul cadru de management social și de mediu pentru proiectul Îmbunătățirea Serviciilor din Domeniul Judiciar

Descărcați: Planul de Management Social și de Mediu pentru Reabilitarea și Restaurarea Judecătoriei Corabia

Descărcați: Planul de Management Social și de Mediu pentru Reabilitarea și Restaurarea Judecătoriei Calafat

Raport de audit financiar extern 2018 RO/EN

Raport de audit financiar extern 2019 RO/EN

Raport de audit financiar extern 2020 RO/EN

Raport de audit financiar extern 2021 RO/EN

Raport de audit financiar extern 2022 RO/EN

Reforma sistemului judiciar

Reforma sistemului judiciar

RO 4811, Banca Mondială

În vederea sprijinirii procesului de reformă a sistemului judiciar, Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) au semnat, la 27 ianuarie 2006, Acordul de Împrumut nr. 4811-RO privind implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”, ratificat prin Legea nr. 205/2006.

În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, implementarea proiectului va fi realizată prin intermediul Ministerului Justiţiei, care – prin ordin al ministrului justiţiei – a înfiinţat Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe, în vederea asigurării managementului integrat de proiect.

Finalizarea proiectului: este preconizată pentru 31 martie 2017.

Resurse financiare:

Împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului este de 110 milioane Euro, la care se adaugă contribuţia Guvernului României de 32 milioane Euro.

Obiective:

Proiectul urmăreşte creşterea eficienţei instanţelor din România şi îmbunătăţirea responsabilizării sistemului judiciar, având ca rezultat reducerea corupţiei şi sporirea transparenţei actului de justiţie.

Proiectul va contribui la realizarea unui sistem judiciar eficient şi independent – o cerinţă majoră în contextul aderării României la Uniunea Europeană.

Rezultatele proiectului se vor concretiza într-o capacitate sporită a instanţelor de soluţionare a proceselor (în ceea ce priveşte corectitudinea şi promptitudinea luării deciziilor şi punerea în aplicare a acestora), facilităţi îmbunătăţite pentru instanţe (corespunzător standardelor internaţionale), creşterea competenţei, profesionalismului şi integrităţii judecătorilor şi personalului instanţelor, aspecte care vor conduce la o mai bună imagine publică a sistemului judiciar.

Obiective de investiții finalizate și în curs de finalizare, în funcție de instituțiile beneficiare:

Finalizate (2010 – 2014):

Judecătorii: Blaj, Vatra Dornei, Vișeu de Sus, Orșova, Bolintin Vale, Săliște, Tulcea, Slobozia

Tribunale: Argeș, Ialomița, Maramureș, Suceava, Cluj, Tulcea, Iași

Curți de Apel: Iași, Pitești

În curs de execuție (2011 – 2016):

Judecătorii: Sibiu, Oradea, Ploiesți

Tribunale: Sibiu, Dolj, Prahova, Bihor

Curți de Apel: Oradea, Ploiești

Componentele programului:

1.Componenta I – Reabilitarea infrastructurii instanţelor

 • reabilitarea, construirea şi dotarea a aproximativ 18 de sedii de instanţe pe teritoriul ţării, prin furnizarea de lucrări, servicii şi bunuri;
 • dezvoltarea unor standarde uniforme de planificare a spaţiului şi de proiectare pentru sediile instanţelor în baza practicii internaţionale, prin furnizarea de servicii de consiliere.

2.Componenta II – Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor

 • efectuarea unei evaluări cuprinzătoare în vederea identificării cauzelor întârzierilor survenite în desfăşurarea proceselor, precum şi pentru identificarea cauzelor existenţei restanţelor şi elaborarea şi implementarea unui program de acţiuni de reducere a acestor întârzieri şi restanţe, atât prin furnizarea de servicii de consiliere, cat şi prin furnizarea de bunuri;
 • elaborarea unui cadru de management economic pentru instanţe, inclusiv pregătirea aranjamentelor de reglementare şi organizatorice şi a manualelor şi altor materiale destinate managerilor economici ai instanţelor, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin pregătire şi vizite de studiu şi prin furnizarea de bunuri;
 • elaborarea şi executarea unui program de acţiuni pentru evaluarea şi revizuirea aranjamentelor de funcţionare a instanţelor în vederea optimizării proceselor funcţionale ale instanţelor, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin pregătirea personalului auxiliar al instanţelor şi prin furnizarea de bunuri.

3.Componenta III – Realizarea unui sistem integrat de management al resurselor în cadrul sistemului judiciar

 • conceperea unui sistem cuprinzător de management al resurselor pentru sectorul judiciar, care să cuprindă managementul resurselor financiare, materiale şi umane, precum şi funcţii de sprijin pentru management, prin furnizarea de servicii, bunuri şi pregătire;
 • îmbunătăţirea tehnologiei informaţionale şi a standardelor tehnice ale instanţelor prin asigurarea de bunuri şi servicii de consultanţă.

4.Componenta IV – Dezvoltarea instituţională a instituţiilor sistemului judiciar

 • consolidarea capacităţilor Consiliului Superior al Magistraturii în domeniile managementului resurselor umane, planificării bugetului, elaborării politicilor judiciare pe termen lung, monitorizării performanţei judiciare şi în domeniul relaţiilor publice şi comunicării, prin furnizarea de servicii de consiliere şi prin pregătirea personalului Consiliului Superior al Magistraturii;
 • întărirea aptitudinilor MJ în domeniul planificării investiţiilor de capital, statisticilor juridice, planificării bugetare şi întocmirii proiectelor juridice prin asigurarea de servicii de consultanţă, bunuri şi instruirea personalului MJ. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru DIPFE în vederea implementării Proiectului;
 • consolidarea capacitatilor Institutului National al Magistraturii in domeniile elaborarii unor noi teste de calificare pentru selectia si promovarea judecatorilor, elaborarea de cursuri de pregatire si elaborarea materialelor de examen, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin infiintarea unei facilitati de invatamant la distanta si prin pregatirea personalului Institutului National al Magistraturii;
 • consolidarea capacităţilor Şcolii Naţionale pentru Grefieri în domeniile planificării activităţilor pe termen lung, elaborării şi predării cursurilor de pregătire, prin furnizarea de servicii de consiliere, de materiale de pregătire, prin înfiinţarea unei facilitaţi de învăţământ la distanţă şi prin pregătirea personalului Şcolii Naţionale pentru Grefieri;
 • consolidarea capacităţilor instituţiilor judiciare şi administrative relevante în domeniile planificării şi managementului bugetar prin furnizarea de servicii de consiliere şi prin pregătirea personalului;
 • efectuarea de sondaje de opinie în rândul populaţiei şi al justiţiabililor, în vederea monitorizării rezultatelor Proiectului.

Rezultate așteptate:

 • Prin creşterea eficienţei activităţii instanţelor, Proiectul va conduce la o mai mare încredere a mediului de afaceri în sistemul judiciar, contribuind la îmbunătăţirea climatului investiţional în România.
 • Proiectul va crea condiţii pentru furnizarea echitabilă a serviciilor sociale şi asigurarea protecţiei sociale pentru grupurile vulnerabile. În particular, se preconizează îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii juridice, atât din punct de vedere al accesibilităţii serviciilor (prin reabilitarea tribunalelor din zone izolate şi îmbunătăţirea accesului publicului în tribunale), cât şi al costurilor acestor servicii (prin reducerea perioadei de derulare a proceselor).
 • Printre beneficiile aşteptate se înscriu, de asemenea, o mai bună protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, ca şi accesul la o mai bună informare în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti.

Contracte în curs de derulare sau finalizate în cadrul proiectului

Descarcă documentul ce conține informații despre toate contractele în curs/finalizate derulate în cadrul proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”.

Descărcați Planul cadru de management social și de mediu pentru proiectul Îmbunătățirea Serviciilor din Domeniul Judiciar

Descărcați Planul de mediu pentru obiectivul de investiții Tribunalul Sibiu

Descărcați Planul de mediu pentru obiectivul de investiții Platul de Justiție Prahova

Descărcați Planul de mediu pentru obiectivul de investiții Tribunalul Prahova

Descarcă raportul final al Băncii Mondiale „Romania – Judicial Reform Project”

Accesează galeria foto ce conține lucrările de modernizare a 24 de instanțe din tară.

Ghidul de Proiectare a sediilor de Instanțe Judecatorești

Justice service delivery project (JSDP) 

Proiectul de consolidare a fundamentelor pentru îmbunătățirea serviciilor judiciare

P178599, Banca Mondială


Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți accesul și reziliența serviciilor judiciare selectate. Proiectul este format din următoarele părți:

 • Partea 1: Îmbunătățirea accesului la serviciile judiciare

1.1. Dezvoltarea și implementarea unui cadru nou și extins pentru furnizarea de asistență judiciară

Extinderea serviciilor de asistență judiciară pentru a include îndrumare prejudiciară și consultanță juridică, precum și consolidarea gestionării acestora

prin:

(a) efectuarea unei analize a nevoilor privind serviciile de asistență judiciară din România, inclusiv a factorilor-cheie care au impact asupra furnizării serviciilor și luarea în considerare a grupurilor vulnerabile;

(b) dezvoltarea unui cadru pentru furnizarea de servicii de asistență judiciară, care să includă: (i) îndrumare și consiliere prejudiciară; (ii) roluri și responsabilități definite; (iii) mecanisme de acces la asistența judiciară, incluziv metodologii și protocoale pentru stabilirea priorităților și tratamentului nediscriminatoriu al grupurilor vulnerabile, precum și procese de monitorizare și evaluare;

(c) crearea unui modul integrat cu RMS, care să includă funcționalități de colectare și analiză a datelor demografice privind beneficiarii asistenței juridice; și 

(d) elaborarea și punerea în aplicare a unor inițiative de gestionare a schimbărilor propuse, de comunicare și de implicare a părților interesate din sistemul judiciar, incluziv a furnizorilor de asistență judiciară și a beneficiarilor, pentru a sprijini și a încuraja utilizarea serviciilor de asistență judiciară.

1.2. Dezvoltarea și implementarea unui model de furnizare a serviciilor centrat pe utilizator

Sprijinirea dezvoltării unui model de furnizare a serviciilor integrate centrat pe utilizator și proiectarea și executarea infrastructurii fizice (puncte unice

de acces) necesare pentru a operaționaliza modelul de furnizare centrat pe utilizator, format din:

(a) realizarea unui bilanț al celor mai frecvente cereri înaintate de persoane fizice și juridice și cartografierea proceselor asociate ale utilizatorilor în instanțele selectate;

(b) simplificarea procedurilor administrative în cel puțin două dintre instanțele selectate pentru a permite furnizarea de servicii integrate;

(c) dezvoltarea unui model la nivelul întregului sistem pentru furnizarea de servicii judiciare centrate pe utilizator, cu accent pe reducerea barierelor în calea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile;

(d) elaborarea și punerea în aplicare a unor inițiative de gestionare a schimbărilor propuse și de comunicare pentru părțile interesate din sistemul judiciar, pentru a genera sprijin pentru modelul dezvoltat și prevăzut la litera c) de mai sus și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la reforme;

(e) proiectarea, construirea, renovarea, inclusiv furnizarea de mobilier și echipamente, și punerea în funcțiune a cel puțin două noi centre de servicii judiciare (puncte unice de acces) pentru anumite servicii prioritare în instanțele selectate; și

(f) realizarea de studii pregătitoare pentru dezvoltarea proiectului propus ”Cartierul pentru Justiție”, inclusiv: (i) finalizarea proiectării detaliate a clădirilor, inclusiv a spațiilor interioare și a amenajării peisagistice, ținând cont de standardele de eficiență energetică; (ii) întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire și demolare; (iii) controlul calității asupra proiectării tehnice și arhitecturale, inclusiv controlul respectării conceptului urbanistic și arhitectural de nivel înalt și adaptarea documentației de urbanism la planurile de amplasament; și (iv) definirea unor măsuri adecvate de administrare a întregului ansamblu.

1.3. Modernizarea instanțelor selectate aflate sub autoritatea MJ

Îmbunătățirea capacității sistemului judiciar de a furniza servicii și consolidarea rezilienței instanțelor selectate și prevăzute în Manualul Operațional

al Proiectului, care se află sub autoritatea MJ în regiunile insuficient deservite prin:

(a) evaluarea infrastructurii clădirilor instanțelor, luând în considerare nevoile de furnizare a serviciilor, standardele de acces și riscurile de reziliență;

(b) proiectarea, construirea și reabilitarea instanțelor selectate, astfel cum se detaliază în Manualul Operațional al Proiectului;

(c) furnizarea de servicii de supervizare a lucrărilor pentru punerea în aplicarea a activităților prevăzute la litera b) de mai sus; și

(d) îmbunătățirea infrastructurii LAN pentru instanțele selectate pentru care a fost efectuată evaluarea LAN, ținând seama de standardele de reziliență.

 • Partea 2: Îmbunătățirea gestionării resurselor sistemului judiciar

2.1. Consolidarea fundamentelor instituționale pentru transformarea digitală a sistemului judiciar

Dezvoltarea instrumentelor și a capacităților MJ și ale altor părți interesate relevante pentru a realiza transformarea digitală a sistemului judiciar, incluzând:

(a) elaborarea unei strategii de digitalizare, a liniilor directoare și a unei metodologii pentru adoptarea principiilor digitale esențiale în sistemul judiciar;

(b) elaborarea unor planuri de continuitate a activității pentru întregul sistem judiciar, inclusiv pentru MJ, judecătorii și alte instanțe vizate;

(c) furnizarea de cursuri de formare, precum și alte activități de gestionare a schimbărilor propuse și de consolidare a capacităților specifice părților interesate, selectate din sistemul judiciar, cu privire la subiecte prioritare, inclusiv competențele digitale, sistemele de bază ale justiției (cum ar fi ECRIS și RMS) și securitatea cibernetică; și

(d) actualizarea aplicațiilor și a bazelor de date RMS, elaborarea de specificații și achiziționarea de hardware nou, precum și furnizarea de cursuri de formare pentru personalul de asistență pentru utilizatori și servicii de suport specializat pentru întreținerea RMS.

2.2. Tranziția către managementul arhivelor digitale

Consolidarea managementului informațional în sistemul judiciar și sprijinirea tranziției către managementul arhivelor digitale în cadrul Tribunalului București prin:

(a) elaborarea unei evaluări și a unui plan de acțiune pentru gestionarea arhivelor la nivelul sistemul judiciar, inclusiv a mecanismelor de interoperabilitate necesare, a securității cibernetice și a sistemelor de reziliență; 

(b) revizuirea și actualizarea reglementărilor privind gestionarea arhivelor;

(c) conceperea de metodologii și procese pentru tranziția de la un sistem de arhivare pe suport de hârtie la un sistem centralizat și digital, inclusiv o metodologie pentru transferul tuturor arhivelor instanțelor beneficiare în noile sedii din Cartierul pentru Justiție propus;

(d) implementarea metodologiilor și proceselor de arhivare digitală în cadrul Tribunalul București, inclusiv a echipamentelor hardware și software necesare; și

(e) furnizarea de activități de consolidare a capacităților și de gestionare a schimbărilor propuse privind tranziția la arhivele digitale.

2.3. Îmbunătățirea coordonării și a colaborării în cadrul sistemului judiciar

Consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar de a coopera și de a se coordona în planificarea, punerea în aplicare, precum și monitorizarea și evaluarea principalelor priorități ale sectorului, inclusiv:

(a) actualizarea cadrelor de reglementare și a structurilor instituționale pentru coordonarea și colaborarea intra și interinstituțională pe baza nevoilor de coordonare identificate;

(b) conceperea și operaționalizarea unor mecanisme de coordonare îmbunătățite pentru supravegherea de către instituțiile din sistemul judiciar a punerii în aplicare a reformelor; și

(c) furnizarea de sesiuni de formare și de îndrumare a personalului-cheie al instituțiilor selectate din sistemul judiciar cu privire la platformele de coordonare și colaborare în sectorul judiciar.

 • Partea 3: Management de proiect

(a) desfășurarea activităților de coordonare și management al Proiectului, inclusiv funcționarea DIPFÎE, monitorizarea și evaluarea, baza materială, audit și raportare; și

(b) furnizarea de asistență tehnică și de consolidare a capacităților care contribuie la îmbunătățirea accesului la anumite servicii judiciare și a rezilienței acestora.

 • Partea 4: Răspunsul contingent în caz de urgență

Furnizarea unui răspuns imediat la o criză sau o situație de urgență eligibilă, în funcție de necesități.