Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

RAPOARTE


Rapoarte de monitorizare - Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025
Rapoartele "Sisteme judiciare din Europa: Eficienţa şi calitatea justiţiei", adoptate de către CEPEJ

Raportul CEPEJ ediția 2022 (date din 2020) Partea 1: Tabele, grafice și analize (EN - part 1) și (FR - part 1)

Raportul CEPEJ ediția 2022 (date din 2020) Partea 2: Profile de țară (EN - part 2) și (FR - part 2)

Raportul CEPEJ ediția 2020 (date din 2018) - Sisteme judiciare europene (EN - part 1) (EN - part 2)

CEPEJ ediția 2018 - Carta etică europeană privind folosirea inteligenței artificiale în sisteme judiciare și în mediul judiciar (EN) / (FR)

Raportul CEPEJ 2018 (date din 2016) - Sisteme judiciare europene (EN) / (FR)

Raportul CEPEJ 2018 (date din 2016) - Prezentare generală (EN) / (FR)

Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Sisteme judiciare europene (EN)

Raportul CEPEJ 2016 (date din 2014) - Prezentare generală (EN)

ediţia 2014 (date din 2012) EN

ediţia 2012 (date din 2010) EN / FR

ediţia 2010 (date din 2008) EN / FR

ediţia 2008 (date din 2006) RO / EN

ediţia 2006 (date din 2004) RO

Rapoartele GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei), Consiliul Europei

Raport de evaluare - Prevenirea corupției și promovarea integrității la nivel central (funcții de conducere) și la nivelul instituțiilor de punere în aplicare a legii (Adoptat de GRECO la cea de-a 94-a Reuniune plenară - Strasbourg, 5 - 9 iunie 2023,

a cincea rundă de evaluare) RO / EN

Al treilea raport interimar de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori (Adoptat de GRECO la cea de-a 92-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 28 noiembrie - 2 decembrie 2022, a patra rundă de evaluare) RO / EN / FR

Al doilea raport interimar de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori (Adoptat de GRECO la cea de-a 87-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 22 - 25 martie 2021, a patra rundă de evaluare) RO / EN

Raport de follow-up referitor la Raportul ad hoc privind ROMANIA (Regula 34) (Adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 17-21 iunie 2019) RO/EN

Raport interimar de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori (Adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 17-21 iunie 2019, a patra rundă de evaluare) RO / EN

Raportul ad hoc privind ROMÂNIA (Regula 34) (Adoptat de GRECO la cea de-a 79-a Reuniune Plenară - Strasbourg, 19-23 Martie 2018) RO / EN

Raport de conformitate - Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, judecători și procurori (4 - 8 decembrie 2017, a patra rundă de evaluare) RO / EN

Raport de evaluare a României ( 30 noiembrie - 4 decembrie 2015, a patra rundă de evaluare) RO / EN

Addendum la cel de-al doilea Raport de conformitate a România "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)" - "Transparența finanțării partidelor politice" (24 martie 2017 - 18 aprilie 2017, a treia runda de evaluare) RO/EN /FR

Raport de evaluare a României - Prevenirea corupției cu privire la membrii parlamentului, judecători și procurori (30 noiembrie - 4 decembrie 2015, a patra rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raportul interimar de conformitate al României, "Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (12 - 16 octombrie 2015, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Al doilea Raport de conformitate a României, ”Incriminări (ETS 173 și 191, GPC 2)” - ”Transparența finanțării partidelor politice” (decembrie 2014, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raport de conformitate privind România, ”Incriminări (ETS 173 şi 191, GPC 2)” - ”Transparenţa finanţării partidelor” (decembrie 2012, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raport de evaluare a României privind Incriminările (ETS 173 şi 191, GPC 2), (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Raport de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice, (decembrie 2010, a treia rundă de evaluare) RO / EN / FR

Addendum la raportul de conformitate a României (30 noiembrie - 4 decembrie 2009, a doua rundă de evaluare) EN

Raport de conformitate privind România (3 - 7 decembrie 2007, a doua rundă de evaluare) RO / EN

Raport de evaluare a României (10 - 14 octombrie 2005, a doua rundă de evaluare) EN

Addendum la raportul de conformitate a României (9 - 13 octombrie 2006, prima rundă de evaluare) EN

Raport de conformitate privind România (28 iunie - 2 iulie 2004, prima rundă de evaluare) EN

Raport de evaluare a României (4 - 8 martie 2002, prima rundă de evaluare) EN

Rapoarte de evaluare MONEYVAL

Raport de evaluare MONEYVAL din 2014 – a patra runda de evaluare, EN

Al doilea raport de progres al celei de-a treia runde de evaluare din 2011, EN

Primul raport de progres al celei de-a treia runde de evaluare din 2009, EN

Raport de evaluare MONEYVAL din 2008 – a treia runda de evaluare, EN

Sumar al raportului de evaluare din 2003 – a doua runda de evaluare, EN

Sumar al raportului de evaluare MONEYVAL din 2000 – prima runda de evaluare, EN

Convenția de la Varșovia

Raport de progres al României cu privire la implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS No.198 – “Convenția de la Varșovia”, Strasbourg, 29.09 – 1.10.2014) EN

Raport de evaluare a României cu privire la implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS No.198 – “Convenția de la Varșovia”, Strasbourg, 12-14 June 2012)EN

UNCAC

Rezumat executiv privind implementarea de către România a Convenţiei ONU împotriva corupţiei (UNCAC)

- Capitolele III şi IV (23 octombrie 2013) EN

Raportul anual de activitate al Ministerului Justiţiei

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 /2007 / 2006 / 2005 2004

Raportul anual de activitate al Direcției Naționale de Probațiune

2018 / 2017 / 2015

Raport anual de evaluare a implementării Legii 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public 

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 /2014 / 2013 / 20122011 /2010 /2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 20052004

Raportul anual privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

/ 2023 / 2022 / 2021 /2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014/ 2013 / 2012 / 2011

Raportul anual privind activitatea Comisiei paritare
Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici