Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Discursul domnului Secretar de Stat Mihai Pașca – Ziua europeana de comemorare a victimelor holocaustului impotriva romilor – 02 August 2023

Stimată doamnă Consilier de Stat
Stimate Domnule Președinte al Agenției Naționale pentru Romi
Stimate doamne și stimați domni Secretari și Subsecretari de Stat
Distinși reprezentanți ai misiunilor diplomatice
Distinşi invitaţi și onorată asistență

În primul rând, mulțumim Agenției Naționale pentru Romi pentru invitația transmisă Ministerului Justiției de a participa la acest eveniment și pentru oportunitatea de a exprima un cuvânt de omagiu în memoria victimelor Holocaustului Romilor. Un eveniment tragic, de mare impact emoțional.
Acum aproape 8 decenii, în noaptea de 1 spre 2 august 1944, în zona B II a lagărului de concentrare de la Auschwitz Birkenau – loc devenit sinonim cu iadul pe pământ, era scrisă o ultimă sinistră pagină din tragedia celor fără nici o vină, alta decât că existau. Mii de oameni de etnie romă – femei, bătrâni și copii au fost exterminați fără milă.
Holocaustul împotriva romilor este o groaznică realitate a istoriei secolului XX și a lăsat urme devastatoare în rândul comunităților rome din întreaga Europă.
De aceea, în contextul internațional actual, marcat de creșterea îngrijorătoare a extremismului, a intoleranței și radicalizării, este important să reamintim și să facem cunoscute suferințele cumplite prin care semenii noștri au trecut, pentru a ridica gradul de conștientizare asupra efectelor cumplite ale tolerării urii pe considerente rasiale și etnice și ale ideologiilor extremiste – în scopul de a ne asigura că astfel de tragedii nu se vor mai repeta niciodată.
Din păcate, chiar și în prezent, Europa și România se confruntă cu o creștere a discursului incitator la ură și a infracțiunilor motivate de ură. Acestea încurajează discriminarea socială sistematică a romilor, ceea ce le afectează în final dreptul și accesul la educație, locuință, îngrijire medicală și oportunități de angajare adecvate. Vedem chiar în aceste zile mentalități fundamental viciate, încă serios înrădăcinate la nivelul societății și din nefericire nu doar la nivelul ei de jos. Motiv pentru care apreciem că este importantă o reacție fermă la amenințarea pe care aceste fenomene o reprezintă la adresa valorilor fundamentale Europene.
Ministerul Justiției a pledat constant pentru menținerea pe agenda internațională a temelor privind discursul de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură şi, de o manieră mai largă, a luptei împotriva rasismului. Și am fost mereu în favoarea unor acțiuni ferme de combatere a lor. Lupta împotriva discursului instigator la ură este o una pe care trebuie să o ducem constant și cu toate armele, inclusiv legislative. Dar ea trebuie dusă primordial pe tărâmul educației. E o luptă de o importanță vitală pentru că se îndreaptă împotriva semințelor răului, care dacă vor fi ignorate azi vor da rădăcinile tragediilor și suferinței de mâine.
În acest sens, ne-am pronunțat la nivel european în favoarea susținerii extinderii listei[1] de infracțiuni de la art. 83 alin (1) din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene[2] cu infracțiunile motivate de ură și discursurile de incitare la ură, considerând că aceasta este o etapă esențială în combaterea acestor forme de criminalitate care amenință fundamentele societăților noastre.
Pe plan intern Ministerul Justiției a inițiat demersuri concrete pentru organizarea unui program de training pentru magistrații români, pe tema acestui tip de infracțiuni, cu sprijinul partenerilor germani. În perioada 25-26 mai anul acesta, la sediul Institutului Național al Magistraturii a avut loc seminarul Combaterea discriminării – Infracțiuni motivate de ură. Obiectivul a fost aprofundarea legislației naționale și europene în domeniul acestor infracțiuni, în special al discriminării din motive rasiale, etnice, xenofobe, homofobe și identificarea de bune practici în activitatea magistraților din acest domeniu.

Nu putem să nu amintim cele 2 documentele programatice relevante: Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și pe cea de Incluziune A Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Rome. Sunt exemple de bună practică și extrem de importante din privința mesajului transmis de România privind abordarea acestor teme.
Ministerul Justiției participă activ în comitetele ce supervizează implementarea acestora și este și va fi mereu deschis să le susțină obiectivele. La fel, vom contribui mereu, în cadrul construcției europene – al cărei fundament îl reprezintă respectul față de aceleași principii şi valori – la construirea solidarității față de grupuri care pot deveni la un moment dat vulnerabile.
Domnule Paraschiv, Domnule Hotea, onorați invitați și distinsă asistență – primiți acest angajament al Ministerului Justiției ca pe unul cât se poate de hotărât.

Vă mulțumesc


Publicat in: 03/08/2023