Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Dotare sală de ședințe ANABI cu aparatură tehnică, în cadrul proiectului privind „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați, depunând oferte prin intermediul SEAP, la procedura de atribuire privind furnizarea produselor de mai sus, online, prin mijloace electronice.

Anunțul de participare simplificat SCN1116451 publicat în SEAP la data de 31.10.2022, poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/clarificările din oficiu/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100175382

Dată limită depunere oferte: 09.12.2022


Publicat in: 22/11/2022