Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

EDUCAȚIE JURIDICĂ ÎN ȘCOLI


Educație juridică în școli și universități 2022 – 2025

Protocolul de colaborare privind educația juridică în școli și universități 2022 – 2025


Ministerul Justiției a încheiat, la 23.11.2022, un nou protocol de colaborare cu Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație şi Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România care are drept scop promovarea educației juridice la toate nivelurile de învățământ (primar, secundar, liceal și universitar), într-o manieră adaptată puterii de înțelegere a fiecărui participant.

Se urmărește astfel valorificarea experienței dobândite pe parcursul implementării protocolului anterior, încheiat în anul 2017, elementele de noutate fiind prezentarea temelor de educație juridică și în mediul universitar, precum și includerea în obiectul protocolului nu numai a elevilor și studenților, ci și a cadrelor didactice.

Reprezentanții tuturor profesiilor juridice (magistrați, avocați, notari publici, executori judecătorești, mediatori, practicieni în insolvență, consilieri juridici, grefieri, alți practicieni ai dreptului) precum și reprezentanții societății civile, cu studii în domeniul juridic, și reprezentanții personalului didactic universitar, care doresc să se implice în activitățile privitoare la promovarea educației juridice, pot completa declarația de aderare prevăzută în Anexa II, document care va fi transmis la adresa de e-mail edu@just.ro.

La aceeași adresă vor fi transmise declarațiile de aderare ale instituțiilor și autorităților publice române sau străine, asociațiilor sau fundațiilor (modelul prevăzut în Anexa I).

De asemenea, sunt binevenite și pot fi transmise la aceeași adresă de e-mail edu@just.ro propunerile elevilor și studenților, dar și ale părinților sau dascălilor, vizând temele de interes care pot fi abordate în cadrul prelegerilor, precum și orice alt aspect privind realizarea activităților de educație juridică în școli și universități.

Încheierea Protocolului pentru educația juridică reprezintă unul dintre demersurile întreprinse de Ministerul Justiției în vederea sprijinirii generațiilor tinere, acesta adăugându-se programelor de internship şi stagiilor de practică organizate în cadrul instituției.

Domeniile care fac obiectul educației juridice în unitățile de învățământ cuprind, fără a se limita exclusiv la acestea: Constituția României, drepturi, libertăți şi îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea şi funcționarea sistemului judiciar, prevenirea și combaterea discriminării, cunoașterea, prevenirea și combaterea violenței în școli și a violenței domestice, combaterea consumului și a traficului de droguri, infracționalitatea în mediul online, elemente de prevenire și combatere a corupției, precum și alte asemenea teme.

Educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar și în mediul universitar are ca obiect următoarele activități: realizarea de materiale informative cu specific juridic de interes pentru elevi, studenți și cadrele didactice din învățământul general obligatoriu și liceu și cele universitare; distribuirea acestor materiale prin intermediul paginilor de internet ale Ministerului Justiției, Ministerului Educației, ale unităților de învățământ și ale universităților; expuneri ale specialiștilor în unitățile de învățământ preuniversitar și în mediul universitar; vizite ale elevilor și studenților la Ministerul Justiției, la instanțe judecătorești şi parchete, la sedii ale altor autorități şi instituții publice cu relevanță pentru domeniul justiției; organizarea de evenimente dedicate educației juridice (competiții deschise elevilor, studenților sau profesorilor, dezbateri publice și mese rotunde etc).

Protocolul se desfășoară în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2025; conținutul protocolului poate fi consultat prin accesarea următorului link:

Protocolul de colaborare privind educația juridică 2022 – 2025

Ședință de bilanț referitoare la programul educației juridice la nivel național

Raportul de activitate referitor la implementarea protocolului de colaborare privind educația juridică în anul 2023

Educație juridică în școli – 2017

Comunicate de presă

Protocol pentru educația juridică în școli (.pdf)

Formular declarație de aderare (.docx)

Monitorizare protocol

Concursul național de eseuri cu tema „Legile se aplică și pe net” (iulie – septembrie 2023)

PREMIUL I

 

PREMIUL II


PREMIUL III


MENȚIUNE SPECIALĂ DE PARTICIPARE