Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite” finanţate prin PNRR – Investiția 2. „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței în administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale, prin dezvoltarea infrastructurii de depozitare a ANABI prin execuția de lucrări pentru construirea a 5 depozite (Deva, Focșani, Afumați – Ilfov, Constanța Port Sud și Nord)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră, în SEAP, până la data de 10.01.2024, ora 15:00, în vederea achiziţionării Serviciilor privind “Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite” finanţate prin PNRR – Investiția 2. „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței în administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale, prin dezvoltarea infrastructurii de depozitare a ANABI prin execuția de lucrări pentru construirea a 5 depozite (Deva, Focșani, Afumați – Ilfov, Constanța Port Sud și Nord)”.

Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Pentru mai multe informații accesați:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173268


Publicat in: 28/11/2023