Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

EPPO


I. Scurta prezentare:

Parchetul European este instituit în temeiul Regulamentul (UE) 2017/1939, ca organ independent al Uniunii Europene. Este primul organ al UE cu atribuții de investigare și urmărire penală, având ompetența de a investiga, de a urmări penal și de a trimite în judecată pe autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371 și stabilite în Regulamentul (UE) 2017/1939). Cauzele instrumentate de EPPO sunt deferite instanțelor competente din statele membre.

Parchetul European îşi va desfăşura activitatea în strânsă colaborare cu autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii. De asemenea, va colabora îndeaproape cu alte organisme europene precum OLAF, Eurojust și Europol.

Regulamentul EPPO este de directă și imediată aplicare. Complementar, pe plan național, alte acte normative interne relevante sunt:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 137/20.02.2019,
  • Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului EPPO, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 167/18.02.2021.

Acestora li se adaugă normele interne aplicabile cauzelor ce vor fi instrumentate de EPPO, în special:

a) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 18

mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 27 iulie 2005, cu

modificările şi completările ulterioare;

c) Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea

unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare,

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 30 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

f) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modificările şi completările

ulterioare.

Actele normative sunt disponibile la: http://legislatie.just.ro/

Parchetul European este un organ indivizibil al Uniunii, funcționând ca un parchet unic, cu o structură descentralizată.

Nivelul central, cu sediul la Luxemburg, este alcătuit din colegiu, camerele permanente, procurorul-șef european, procurorii-șefi europeni adjuncți, procurorii europeni și directorul administrativ.

Nivelul descentralizat este format din procurorii europeni delegați care își desfășoară activitatea în cele 22 de state membre participante (minimum 2 în fiecare stat participant).

La această dată, numărul total al posturilor de procuror european delegat prevăzute în schema EPPO este de 140.

În octombrie 2019, doamna Laura Codruța Kövesi a fost confirmată de către Parlamentul European și Consiliul UE în funcția de Procuror-șef european, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Procurorul-șef european conduce Parchetul European.

https://www.eppo.europa.eu/european-chief-prosecutor

Procurorul european pentru România este domnul Cătălin Laurenţiu Borcoman, numit în această funcție prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1117 a Consiliului, pentru un mandat de 6 ani.

https://www.eppo.europa.eu/romania

Pentru România, primii 6 procurori europeni delegaţi au fost numiţi de Colegiul EPPO prin decizia din 10 februarie 2021, disponibilă la:

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2021.009_Decision_appointment_EDPs-RO_6_0.pdf

O nouă procedură de selecție a fost lansată la 28 mai 2021:

http://old2.just.ro/informare-cu-privire-la-procedura-de-selectie-a-candidatilor-pentru-functia-de-procuror-european-delegat-in-romania-2/

Informații cu caracter general despre EPPO sunt disponibile la: https://www.eppo.europa.eu/

II. Documente relevante

Notificarea autoritatilor romane conform art 117 EPPO

X