Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

EPPO


I. Scurtă prezentare:

Parchetul

European este instituit în temeiul Regulamentul (UE) 2017/1939, ca organ independent al Uniunii Europene. Este primul organ al UE cu atribuții de investigare și urmărire penală, având competența de a investiga, de a urmări penal și de a trimite în judecată pe autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371 și stabilite în Regulamentul (UE) 2017/1939). Cauzele instrumentate de EPPO sunt deferite instanțelor competente din statele membre.

Parchetul European îşi va desfăşura activitatea în strânsă colaborare cu autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii. De asemenea, va colabora îndeaproape cu alte organisme europene precum OLAF, Eurojust și Europol.


II. Legislație

Regulamentul EPPO este de directă și imediată aplicare. Complementar, pe plan național, alte acte normative interne relevante sunt:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 137/20.02.2019,
  • Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului EPPO, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 167/18.02.2021.

Acestora li se adaugă normele interne aplicabile cauzelor ce vor fi instrumentate de EPPO, în special:

a) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 30 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

f) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modificările şi completările

ulterioare.

g) Hotărârea Guvernului nr. 973/2022 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România;

h) Hotărârea Guvernului nr. 885/2023 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România.


Actele normative sunt disponibile la: http://legislatie.just.ro/

III. Organizare

Parchetul European este un organ indivizibil al Uniunii, funcționând ca un parchet unic, cu o structură descentralizată.

Nivelul central, cu sediul la Luxemburg, este alcătuit din colegiu, camerele permanente, procurorul-șef european, procurorii-șefi europeni adjuncți, procurorii europeni și directorul administrativ.

Nivelul descentralizat este format din procurorii europeni delegați care își desfășoară activitatea în cele 22 de state membre participante (minimum 2 în fiecare stat participant).

La această dată, numărul total al posturilor de procuror european delegat prevăzute în schema EPPO este de 140.

În octombrie 2019, doamna Laura Codruța Kövesi a fost confirmată de către Parlamentul European și Consiliul UE în funcția de Procuror-șef european, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Procurorul-șef european conduce Parchetul European.

https://www.eppo.europa.eu/european-chief-prosecutor

Procurorul european pentru România este domnul Cătălin Laurenţiu Borcoman, numit în această funcție prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1117 a Consiliului, pentru un mandat de 6 ani.

În România activează la acest moment, 20 procurori europeni delegaţi din numărul total agreat de 20.

Informații cu caracter general despre EPPO sunt disponibile la: https://www.eppo.europa.eu/

Informaţii despre România sunt disponibile la: Romania | European Public Prosecutor’s Office (europa.eu)


IV. Documente relevante

Notificarea autoritatilor romane conform art 117 EPPO


V. Rapoarte

Informații despre raportul EPPO pentru anul 2022 sunt disponibile la: EPPO_Annual_Report_2022_Romanian.pdf(europa.eu)

Informații despre raportul EPPO pentru anul 2021 sunt disponibile la: EPPO-Annual-Report-2021-RO.pdf (europa.eu)


VI. Doctrină

Elemente de doctrină privind EPPO pot fi consultate la: https://eppo-lex.eu/