Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Evaluare GRECO: România a realizat un progres semnificativ în anul 2022

Raportul Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) publicat astăzi subliniază că, în anul 2022, în ceea priveşte implementarea recomandărilor făcute, România a realizat un progres semnificativ față de anul 2021. Per total, 10/18 recomandări cu privire la prevenirea corupției membrilor Parlamentului, procurorilor și judecătorilor au fost apreciate ca implementate satisfăcător sau tratate de o manieră satisfăcătoare.

Concluzia generală cu privire la România a fost aceea că actualul nivel de conformitate al României nu mai este „global nesatisfăcător”, așa cum era în anul 2021, deoarece România a implementat satisfăcător sau a tratat într-o manieră satisfăcătoare 7 din 13 recomandări cuprinse în raportul de evaluare aferent rundei a patra și 3 din 5 recomandări din Raportul follow-up la Raportul ad-hoc (Regula 34).

GRECO punctează faptul că adoptarea de către Senat, la data de 17 octombrie 2022, a noii Legi privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a noii Legi privind organizarea judiciară şi a noii Legi privind Consiliul Superior al Magistraturii şi promulgarea lor la data de 15 noiembrie 2022, de către Preşedintele României, reprezintă paşi înainte importanţi, care trebuie să fie urmaţi de un număr de măsuri de implementare. GRECO a remarcat că au fost depuse eforturi pentru creşterea rolului Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare ca răspuns la riscurile de integritate a judecătorilor şi procurorilor prin, inter alia, formare şi acces la informaţii. Eforturi au fost, de asemenea, dedicate stabilirii noii legislaţii pentru judecători şi procurori pentru a le asigura independenţa.

De exemplu, referitor la Recomandarea xiii – procedura de numire şi revocare a procurorilor în/din funcţii de conducere, cu excepţia procurorului general, apreciată în anul 2021 ca neimplementată, în decembrie 2022 a fost calificată ca parţial implementată, GRECO recunoscând faptul că procedura de numire a fost făcută mai transparentă şi au fost stabilite criterii pentru numirea şi revocarea procurorilor în/din funcţiile cele mai înalte din parchet.

***

Al treilea Raport Interimar de Conformitate din cadrul rundei a patra de evaluare privind România, care include Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc privind România, a fost adoptat de GRECO la cea de-a 92-a Reuniune Plenară, organizată în perioada 28 nov.-2 dec. 2022 și publicat, astăzi, 25 ianuarie 2023.

Următorul raport referitor la măsurile luate de România pentru implementarea recomandărilor rămase în lucru va fi transmis GRECO până la data de 31 decembrie 2023.


Publicat in: 25/01/2023