Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 22 noiembrie 2022 – Forma revizuită a proiectului de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

Update 22 noiembrie 2022

Proiect de lege | Expunere de motive | Anexe

Proiectul de lege este important pentru sistemul judiciar şi pentru cetăţenii care beneficiază de Justiţie ca serviciu public. Este vorba despre o lege care reglementează, în principal, activitatea grefierilor, dar este o lege care cuprinde şi alte categorii de personal, și care aduce o serie de inovaţii în activitatea din instanţe şi din parchete.

Intervenţia legislativă cuprinsă în actualul proiect, intervenție necesară și cerută din sistem, are în vedere aspecte multiple, rezultate atât din atribuțiile și responsabilitățile diferite ale funcțiilor pe care le regăsim în cadrul acestei categorii profesionale, cât și din raportarea la importanța activității desfășurate, atribuțiile și responsabilitățile incidente cunoscând o creștere substanțială în ultimii ani.

În urma unor reuniuni de lucru succesive, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Şcolii Naţionale de Grefieri şi ai organizațiilor sindicale reprezentative ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și ale parchetelor de pe lângă acestea au elaborat o formă revizuită a proiectului de lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Noua reglementare se axează, totodată, pe ideea reorganizării personalului care funcționează în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, sporirea rolului acestei categorii de personal și înființarea unor noi funcții fiind un demers ce validează contribuția activă a acestei categorii profesionale, alături de judecători și procurori, la înfăptuirea actului de Justiție.

La elaborarea proiectului de act normativ, s-a avut în vedere şi faptul că activitatatea de efectuare a expertizelor criminalistice reprezintă un sprijin important acordat organelor judiciare în procesul de înfăptuire a Justiţiei, prin rolul acestora de a stabili şi oferi informaţii esenţiale organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.

Proiect de Lege statut | Expunere de motive | Anunț dezbatere publică | Minuta dezbatere publica | Propuneri Federatia PROJUSTPropuneri Sindicatul Liber U.N.S.M.P.   |  Propuneri Sindicatul Grefierul Alba   |  Propuneri Dicasterial 1   |  Propuneri Dicasterial 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică, până la data de 30 iunie 2022, la adresa de e-mail: dean@just.ro.

 


Publicat in: 17/06/2022