CERERE DE TRANSMITERE PETITIE ONLINE

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin posta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
Se va folosi adresa de DOMICILIU / SEDIU

*Se pot ataşa copii ale actelor considerate relevante.

*Este important a se preciza instanţa şi numărul dosarului la care se face referire.

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Ministerul Justitiei garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Se vor prezenta într-o formă lizibilă (de preferat dactilografiată), concisă, dar cât mai completă, aspectele criticate de petent, sesizate în activitatea instituţiilor şi/sau persoanelor din sistemul judiciar, care intră în competenţa de soluţionare a

Verificare

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email