Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


În parteneriat cu Banca Mondială, Ministerul Justiției acționează în direcția dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor judiciare

În vederea dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor judiciare, precum și pentru a consolida legăturile cu partenerii internaționali, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a avut, astăzi, 25.05.2022, o întâlnire de lucru cu Roberto Senderowitsch, practice manager la Banca Mondială, însoțit de o delegație de înalți reprezentanți ai acestei instituții.

În cadrul discuțiilor, a fost evaluat întreg portofoliul de proiecte al Băncii Mondiale pentru sectorul Justiție, atât proiectele aflate în derulare, cât și două noi inițiative.

Focalizate pe îmbunătățirea serviciilor judiciare adresate cetățenilor și facilitarea accesului la justiție, proiectele vizează dotarea instanțelor, parchetelor, ONRC și oficiilor teritoriale cu infrastructura IT&C necesară, construirea infrastructurii fizice pentru 5 sedii de instanță, dar și dotarea a 72 de parchete și a Parchetului General cu sisteme de videoconferință necesare audierii la distanță.

Totodată, a fost evaluată evoluția proiectului „Cartierul pentru Justiție”, un proiect de investiții de anvergură și complexitate, considerat primul proiect postdecembrist de regenerare urbană, care are ca finalitate crearea condițiilor optime de infrastructură pentru desfășurarea activității a 23 de instituții.

În cadrul discuțiilor, ministrul Justiției a apreciat buna colaborare cu reprezentanții Băncii Mondiale în implementarea proiectelor active derulate la nivelul Ministerului Justiției, precum și sprijinul constant acordat pentru realizarea obiectivelor propuse.

Totodată, au fost propuse două noi inițiative de colaborare: Propunerea de proiect care cuprinde măsuri de transformare digitală a sistemului judiciar complementare PNRR + dezvoltarea „Cartierului pentru Justiție” (proiectarea completă inclusiv obținerea Autorizațiilor de construire și de demolare) și infrastructura instanțelor, precum și Propunerea pentru un nou Acord de Servicii de Consultanță Rambursabile (RAS Agreement) între Ministerul Justiției și Banca Mondială (în calitate de Consultant care va coopta propriii experți), privind sprijinirea activă a MJ în îndeplinirea obiectivelor PNRR vizând componenta C7  – Transformarea Digitală.

În legătură cu aceste două noi proiecte, Cătălin Predoiu a precizat: „Susținem extinderea colaborării cu Banca Mondială și la noile inițiative propuse care vizează în esență două domenii cheie de dezvoltare viitoare pentru sistemul judiciar: digitalizare și infrastructură fizică modernă”.

****

Elemente de context:

Proiectele care se derulează în prezent între Ministerul Justiției și Banca Mondială sunt:

1. Programul de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare – în valoare de 65 milioane Euro, cu durata de implementare până în decembrie 2023 – împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială;
2. Programul de regenerare urbană pentru proiectul de utilitate publică – „Cartierul pentru Justiție” – etapa de pregătire în valoare de 2,5 milioane USD, cu durată de implementare până în mai 2023 – împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială;

Cele 23 de instituții propuse spre includere în „Cartierul pentru Justiție” sunt:
1) Ministerul Justiției; 2) Curtea de Apel București; 3) Tribunalul București; 4) – 9) Judecătoriile Sectoarelor 1 – 6 – în total 6 judecătorii; 10) Consiliul Superior al Magistraturii; 11) Școala Națională de Grefieri; 12) Institutul Național al Magistraturii; 13) Inspecția Judiciară; 14) Ministerul Public; 15) DNA; 16) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București; 17 – 23) Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Parchetele de pe lângă cele 6 judecătorii de Sector. La acestea, se adaugă și alte 4 instituții specifice organizării profesiei avocaților, respectiv: Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), Baroul București (BB), Casa de Asigurări a Avocaților (CAA) și Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA).

3. Proiectul „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” finanțat prin fonduri europene nerambursabile – Programul Operațional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020. Acordul de Servicii de Consultanță Rambursabile (RAS Agreement) între Ministerul Justiției și Banca Mondială (în calitate de Consultant), cu o durată de 21 de luni de la data semnării (18 iunie 2021) și o valoare de 16 633 450 lei. Proiectul urmărește elaborarea unei Strategii de dezvoltare a sistemului judiciar post – 2023 și a Planului de acțiune aferent acesteia pe baza realizării, în prealabil, a unei analize funcționale a sistemului judiciar. Noile documente strategice vor reprezenta instrumente esențiale în fundamentarea și implementarea deciziilor-cheie ce privesc administrarea justiției, dar și în sprijinirea îndeplinirii responsabilităților Consiliului de Management Strategic.

 


Publicat in: 25/05/2022