Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Informare de presă

În contextul solicitărilor venite din partea mass-media, Ministerul Justiției precizează că acționează potrivit competențelor legale și nu este în măsură să comenteze decizii ale instanțelor, indiferent că vorbim de instanțe naționale sau din alte state.

Procedura de executare a mandatului european de arestare emis împotriva Alinei Bica s-a desfășurat în temeiul Deciziei cadru 2002 /584/ JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene.

Comunicarea a avut loc potrivit dispozițiilor deciziei-cadru, pe cale directă, între autoritățile judiciare române (respectiv Tribunalul București) și italiene.

După cum se prevede atât în Decizia cadru, cât și în legea română (Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală), asistența autorității centrale (în speță a Ministerului Justiției) poate fi solicitată numai de către autoritățile judiciare implicate și doar în vederea facilitării comunicării și soluționării eventualelor dificultăți.

În niciun caz autoritatea centrală nu are competența de a interveni pe fondul cauzei și nu se poate implica din proprie inițiativă în procedura de predare.

În speța de față, nici instanța română, nici cea italiană nu au solicitat asistența Ministerului Justiției.

Fiecare stat membru dispune cu privire la predare, respectiv refuzul predării, potrivit legislației propriii. Cooperarea judiciară în Uniunea Europeană este guvernată de principiul încrederii reciproce.

Hotărârea autorității de executare se comunică autorității judiciare emitente pe cale directă. Până în prezent, Ministerul Justiției nu deține nicio informație nici cu privire la desfășurarea procedurii, și nici cu privire la hotărârea  pronunțată  în cauză.


Publicat in: 15/12/2020