Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Informare de presă a Ministerului Justiției

Ministerul Justiției a primit, astăzi, 14 aprilie 2022, cererea autorităţilor judiciare de executare din Bulgaria, înregistrată la MJ cu nr. 31807/14.04.2022, cu privire la condițiile de detenție de care ar beneficia numita U.E.G. în cazul predării către România.

Cererea a fost înaintată de îndată Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea soluționării. Administrația Națională a Penitenciarelor va transmite documentul finalizat către Ministerul Justiției care, conform legii, îl va înainta Tribunalului București, ca instanță emitentă a mandatului european de arestare (MEA). Tribunalul București îl va comunica ulterior autorităților bulgare, asigurând și traducerea acestuia.

Ministerul Justiţiei acordă constant asistență tuturor autorităților române şi străine implicate în procedurile de executare a mandatelor europene de arestare, care solicită sprijinul, în limitele competențelor acordate de lege şi cu respectarea deplină a independenței organelor judiciare.

Ministerul Justiţiei manifestă deplină deschidere şi disponibilitate şi în acest caz, cu garanția respectării rolului conferit de lege şi de legislaţia unională aplicabilă.


Publicat in: 14/04/2022