Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Informare de presă cu privire la publicarea dezbaterilor publice organizate de Ministerul Justiţiei referitoare la Proiectul de Lege privind desfiinţarea SIIJ

Ca urmare a solicitării Asociaţiei „Mişcarea pentru apărarea statutului procurorilor ” (AMASP), Ministerul Justiţiei și-a dat acordul de a publica integral înregistrările celor 2 dezbateri publice din data de 28.01.2022, ora 15:00, respectiv 31.01.2022, ora 16:00, cu privire la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Totodată, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Ministerul Justiției a solicitat acordul participanților la cele două dezbateri ca înregistrările să fie făcute publice. Potrivit art. 7 alin. (1) din Regulament, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Precizăm că Ministerul Justiției va publica minuta dezbaterii publice, obligație prevazută de art.7 alin.(10) lit.d) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Ministerul Justiţiei urmează să răspundă punctual tuturor observaţiilor, propunerilor și întrebărilor primite, în scris, privitoare la proiectul de lege pus în dezbatere publică, precum şi întrebărilor formulate și obiecțiunilor ridicate în cadrul dezbaterilor publice.

În continuare, Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție urmează să fie completat cu unele dintre propunerile primite în cadrul dezbaterii publice, pentru ca ulterior să fie transmis Consiliului Superior al Magistraturii în vederea obţinerii avizului, ocazie cu care vor putea fi analizate şi integrate şi alte propuneri făcute în cadrul dezbaterii din Consiliu.


Publicat in: 02/02/2022