Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ACHIZIȚII PUBLICE


28/11/2023

Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite” finanţate prin PNRR – Investiția 2. „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței în administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale, prin dezvoltarea infrastructurii de depozitare a ANABI prin execuția de lucrări pentru construirea a 5 depozite (Deva, Focșani, Afumați – Ilfov, Constanța Port Sud și Nord)

09/11/2023

Proiectul Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare: Cerere de Expresii de Interes – Servicii de consultanță referitoare la proiectarea Tribunalului Sibiu

01/09/2023

Tribunalul Vaslui demarează procedura de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității Judecătoriei Huși

25/08/2023

Servicii pentru organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

21/08/2023

Servicii pentru dezvoltarea unei aplicații mobile, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

21/08/2023

Servicii de consultanță pentru elaborare și dezvoltare instrumente de lucru, precum și servicii de consultanță pentru campanie de informare publică, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

27/07/2023

Justice Services Improvement Project – Request for Expressions of Interest: Consulting services related to the design for Corabia First Instance Court and Calafat First Instance Court

12/07/2023

Anunț privind contractarea Servicii de inginerie civilă și consultanță tehnică în domeniul construcțiilor necesare construirii de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a 5 (cinci) depozite necesare exercitării atribuţiilor legale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR).

06/07/2023

Anunț de participare privind închirierea unui imobil necesar funcţionării Tribunalului Neamț

20/06/2023

Achiziţie servicii de închiriere sală de conferință și videoconferință pentru organizarea a 2 ateliere de lucru, în cadrul programului „Justiție” finanțat în cadrul MFN 2014-2021

14/06/2023

Achiziţie servicii de organizare întâlniri de lucru în cadrul proiectului “ Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 133609/cod SIPOCA 756.

31/05/2023

Servicii pentru organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

26/05/2023

Ministerul Justiției corganizează o procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii specifice (Anexa 2 din Legea 98/2016) având ca obiect achiziţionarea de servicii de închiriere sală de conferință și videoconferință pentru organizarea a 2 ateliere de lucru și un atelier de validare, în cadrul programului „Justiție” finanțat în cadrul MFN 2014-2021

24/05/2023

Servicii de consultanță pentru elaborare și dezvoltare instrumente de lucru, precum și servicii de consultanță pentru campanie de informare publică, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

24/05/2023

Servicii de consultanță și acreditarea/certificarea/autorizarea unui centru de formare și diseminare de bune practici la nivelul ANABI, în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

11/05/2023

Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

03/05/2023

Anunț privind procedura de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității Tribunalului Neamț

11/04/2023

Anunț privind închirierea unui imobil (spațiu) pentru utilizarea ca sediu principal al Serviciului de Probațiune Ialomița

06/04/2023

Servicii de medicina muncii

23/02/2023

Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente – A.N.A.B.I.

14/02/2023

Anunţ privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu principal al Serviciului de Probaţiune Neamț

09/02/2023

Justice Services Improvement Project – Request for Expressions of Interest: Consulting services for ICT Professional Training

09/02/2023

Justice Services Improvement Project – Request for Expressions of Interest: Consulting services for training in cyber security for magistrates and clerks

27/01/2023

Achiziţie Servicii de cazare şi masă pentru deplasarea a doi specialiști la penitenciarele Vaslui (6-10 februarie 2023) și Baia Mare (13-17 martie 2023)

16/01/2023

Justice Services Improvement Project – Request for CVs: Individual Consultant for Financial module of Resource Management System (RMS) for the use of Romanian Judiciary System

29/12/2022

Anunț privind implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”, finanțat prin POCA

22/12/2022

Achizitii de servicii de expediere corespondență internă și externă

22/12/2022

Achiziţie servicii de curierat rapid intern și internațional pentru anul 2023

22/12/2022

Achiziție servicii de monitorizare presă scrisă, audio-video, online, social media, site-uri de specialitate, flux documentar sub formă de abonament lunar pentru perioada ianuarie – decembrie 2023

22/11/2022

Dotare sală de ședințe ANABI cu aparatură tehnică, în cadrul proiectului privind „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

22/09/2022

Licitația deschisă ce are ca obiect încheierea unui contract de prestări servicii pentru elaborarea unui studiu (cu 3 componente) a cauzelor recidivei în România, a unui document de politici publice și a unui plan de acțiune pentru prevenirea recidivei în România

10/08/2022

Achiziție servicii de medicina muncii pentru anul 2022

02/08/2022

Justice Services Improvement Project – Request for Bids: Video-conference systems for Public Ministry

15/07/2022

Anunț selecție pentru două poziții de experți pe tema investigațiilor financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în domeniul traficului de persoane

06/07/2022

Servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare, inclusiv organizarea conferinței de închidere a proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

09/06/2022

Justice Services Improvement Project – Request for CVs: Environmental and Social Specialist (ES Individual Consultant)

06/06/2022

Proiect Îmbunătățire Servicii Judiciare – Anunț Specific de Licitație: Solicitare Oferte pentru lucrări de construcție – Reabilitare Judecătoria Calafat

13/05/2022

Servicii de evenimente pentru organizarea cursurilor de instruire în Proiectul ISFP 2019-AG-THB „Continuarea consolidării capacității de combatere a traficului de persoane cu accent pe prevenire, cooperare și recuperarea produselor infracțiunii – WESTEROS 2”, derulat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (partener coordonator), Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și cu structuri similare din Belgia și Polonia

10/05/2022

Servicii de evenimente pentru organizarea atelierelor de lucru în cadrul proiectului „Creșterea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni” derulat în parteneriat cu Regatul Țărilor de Jos

04/05/2022

Servicii de evenimente pentru organizarea sesiunilor de dezbateri (conferință de închidere), în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

26/04/2022

Justice Services Improvement Project – Consulting services for the development of technical-economic and design documentation for the data rooms of the Prosecutors’ Office attached to High Court of Cassation and Justice (General Prosecution Office – GPO)

14/04/2022

Servicii de evenimente pentru organizarea sesiunilor de dezbateri (conferință de închidere), în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

31/03/2022

Anunț relansare achiziție publică pentru servicii de consultanță în proiectul „Corecțional (Correctional)”

24/02/2022

Proiect Îmbunătățire Servicii Judiciare – Anunț Specific de Licitație: Solicitare Oferte pentru lucrări de construcție – Reabilitare Judecătoria Calafat

27/01/2022

Anunț cu privire la organizarea licitației deschise pentru achiziția publică de servicii de consultanță în proiectul „Corecțional (Correctional)”

24/12/2021

Achiziţie servicii de pază la imobilul situat în Calea Floreasca nr.39, sector 1, București

24/12/2021

Achiziție servicii: „Expediere corespondență internă și externă pentru Ministerul Justiției ( perioada 01.01-31.12.2022)

23/12/2021

Achiziție servicii de curierat rapid intern și internațional pentru perioada ianuarie – decembrie 2022

22/12/2021

Achiziție servicii de monitorizare presă scrisă, audio-video, online, site-uri de specialitate, social media, flux documentar (calendar lunar pentru evenimente previzionate interne şi externe) sub formă de abonament lunar pentru anul 2022

25/11/2021

Proiect Îmbunătățire Servicii Judiciare – Anunț Specific de Licitație: Solicitare Oferte pentru lucrări de construcție – Reabilitare Judecătoria Carei

  • 1
  • 2