Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE


  • Proiectele publicate înainte de 30.09.2020 sunt disponibile aici

14/05/2024

Proiect de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”

09/05/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea unor elemente-cadru de descriere tehnică și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

22/04/2024

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice

17/04/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Argeş în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş

15/04/2024

Proiect de „Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului public pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024”.  

12/04/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea unui imobil ca bun de interes public național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Vaslui

11/04/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

08/04/2024

Proiect de „Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Galați, în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării”

03/04/2024

Proiect de Lege privind completarea Anexei nr. 2 pct. B Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, categoria Regulamente

29/03/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024

29/03/2024

Proiect de ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1973/C/2022

21/03/2024

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

21/03/2024

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcționarea sistemului de probațiune

21/03/2024

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

20/03/2024

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea semnăturii electronice pentru înregistrarea formularelor de aviz de înscriere și căutarea datelor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

20/03/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Penitenciarului Codlea din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

05/03/2024

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

04/03/2024

Proiect de Ordin al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării de 70% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2024 peste programul normal de lucru de către polițiștii de penitenciare

27/02/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Slobozia din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

26/02/2024

Proiect de ordin al ministrului justiției pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3259/C/2022

19/02/2024

Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

13/02/2024

Proiectul Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea profesională a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Ministerului Justiţiei

13/02/2024

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

09/02/2024

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 262/2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

09/02/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Public – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a unui imobil și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

09/02/2024

Proiect de Lege pentru aderarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la Rețeaua Procurorilor Generali ai Curților Supreme Judiciare din Uniunea Europeană (NADAL), pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

09/02/2024

Proiect de Ordin al ministrului justiţiei privind prelungirea aplicării, în anul 2024, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

07/02/2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării la București a celei de a opta Întâlniri a președinților curților de apel din Uniunea Europeană, în perioada 12-14 iunie 2024

02/02/2024

Update 26.04.2024 – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

26/01/2024

Proiect de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei

19/01/2024

Update 14.03.2024 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

16/01/2024

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

12/01/2024

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

08/01/2024

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea închirierii unui spațiu aflat în domeniul public al statului și administarea Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

28/12/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici împreună cu anexele acestuia (Normele privind tarifele de onorarii minimale și anexele 1-5 la Norme)

27/12/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declararea unui imobil ca bun de interes național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Gorj

22/12/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției

21/12/2023

Proiectul de Hotărâre a  Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2023-30 iunie 2024

20/12/2023

Proiectul Hotărârii Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023

18/12/2023

Proiectul Hotărârii Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii

18/12/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Ministerului Justiției

15/12/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

14/12/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

06/12/2023

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Justiției și instituțiile subordonate/ aflate în coordonare

06/12/2023

Proiect de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență

06/12/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifului pentru informațiile și documentele eliberate din registrul comerțului

06/12/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

05/12/2023

Proiectul de Ordin comun al minstrului justiţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea modelului, modului de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale

04/12/2023

Proiectul de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

28/11/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023