Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE


  • Proiectele publicate înainte de 30.09.2020 sunt disponibile aici

29/11/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

23/11/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizaţiei anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022 -30 iunie 2023

22/11/2022

Proiectul de  Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Deva și Penitenciarul Focșani în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției

17/11/2022

Proiectul de lege pentru completarea art. 89 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

15/11/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

09/11/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară

31/10/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

25/10/2022

Proiect de Lege privind ordinul de protecție

25/10/2022

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfășurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice,în perioada 8-10 noiembrie 2022, la București

21/10/2022

Proiect de Lege pentru modificarea art. I pct.2 şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 /2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

17/10/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

13/10/2022

Proiectul Legii pentru aderarea României la Convenţia privind protecția internațională a adulților, adoptată la Haga la 13 ianuarie 2000

11/10/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2022

26/09/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri referitoare la mutarea temporară a arhivei fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție.

22/09/2022

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi schimbarea titularului dreptului de administrare a respectivului imobil

19/09/2022

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

16/09/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

08/09/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar  pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

29/08/2022

Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității

26/08/2022

Proiect de ordin al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate

18/08/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”, altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

21/07/2022

Update 22.08.2022 – Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiției nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

21/07/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea ținutei vestimentare a judecătorilor, a magistraților-asistenți și a grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție în ședințele de judecată

19/07/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor -aparat central

19/07/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare

04/07/2022

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară și a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică

01/07/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei

01/07/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

22/06/2022

Proiect de Lege privind statutul magistraţilor, Proiect de Lege privind organizarea judiciara, Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii

21/06/2022

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

20/06/2022

Update 27.09.2022 – Proiect de Ordin al ministrului justiției privind privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

17/06/2022

Update 22 noiembrie 2022 – Forma revizuită a proiectului de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

17/06/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

17/06/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei suprafețe de teren din administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiții “Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada 3 (Biharia)

14/06/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Cetățenie

06/06/2022

Update 22.11.2022 – Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

02/06/2022

Proiectul de  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală

31/05/2022

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

30/05/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

26/05/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

20/05/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

09/05/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România

05/05/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de acordare a despăgubirilor pentru unele prejudicii suferite de magistrați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea

04/05/2022

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

03/05/2022

Proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021

03/05/2022

Proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021

21/04/2022

Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

15/04/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Ministerului Justiției

13/04/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției

11/04/2022

Proiect de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C./2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

X