Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE


28/01/2022

Proiect de Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

27/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova

27/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare,  ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare

21/01/2022

Update 26.01.2022 – Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

17/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al  statului şi în administrarea  Ministerului Justiţiei, precum și transmiterea unei părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune și demolării.

13/01/2022

Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limba română, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier de probațiune a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene pentru exercitarea acestei profesii în România.

31/12/2021

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiției – Tribunalul Mehedinți

31/12/2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii

28/12/2021

Proiectul de Hotărâre privind condiţiile de acordare a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor, dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, a biletelor de tratament balnear şi recuperare fizică și psihică și a tratamentului medical în străinătate pentru afecțiuni medicale dobândite în timpul exercitării profesiei pentru polițiștii de penitenciare

22/12/2021

Update 22.12.2021 – Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – forma transmisă pe circuitul de avizare

20/12/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2021 -30 iunie 2022

16/12/2021

Proiect de Ordin privind stabilirea categoriilor de polițiști de penitenciare care își desfășoară efectiv activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, precum și durata concediului de odihnă suplimentar de care aceștia beneficiază în fiecare an calendaristic

16/12/2021

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 3917/C/2021 privind  aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

15/12/2021

Proiectul de Hotărare a Guvernului privind privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului şi transmiterea unei părți din acesta din administrarea Penitenciarului București Rahova, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiție “Autostrada de centură București 0+000- km 100+900 – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”

13/12/2021

Proiectul de Hotărare a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

08/12/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C -1 – Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2021

17/11/2021

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1322/C/2017

10/11/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice nr. 2907/C/2340/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

09/11/2021

Proiect de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Fundaţiei Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică

25/10/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru completarea Ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare

21/10/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1813/2008

20/10/2021

Proiect ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor – spital.

20/09/2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Mureș și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al orașului Luduș

02/09/2021

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a altor acte normative

18/08/2021

Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

17/08/2021

Proiectului de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare și a Referatului de aprobare a acestuia

04/08/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice – I.N.E.C.

04/08/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2792/C/2017

30/07/2021

Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

29/07/2021

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a altor acte normative

28/07/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

27/07/2021

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative.

21/07/2021

Proiectul  de ordin al ministrului justiţiei privind baremul medical elaborat de comisia constituită prin Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3873/C/16.07.2021 şi nr. 1338/20.07.2021

14/07/2021

Proiectul de Ordonanță de Guvern pentru aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție”

06/07/2021

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului justiției pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor de penitenciare.

18/06/2021

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată

16/06/2021

Update 29.07.2021 – Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

07/06/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru constituirea comisiei medicale de specialitate, precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC, care pot suferi de o boală psihică

07/06/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului ce urmează a fi încadrat pe posturi în afara organigramei, pentru a desfășura activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile implementate de Direcția Națională de Probațiune

07/06/2021

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018

03/06/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

02/06/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare

02/06/2021

Update – 2 iunie 2021 – Proiectul de lege pentru modificarea şi completerea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – transpunerea Directivei privind restructurarea şi insolvenţa

02/06/2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Bistrița din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

26/05/2021

Proiect de ordin al ministrului justiției, ministrului afacerilor interne, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru modificarea și completarea Ordinului Nr. 1274/C/111/2037/1123/C/2017 din 3 august 2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

14/05/2021

Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului dintre România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la New York la 25 septembrie 2019

07/05/2021

Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind pentru aprobarea procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare şi polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică şi securitate națională ale statului, în sistemul administrației penitenciare.

04/05/2021

Proiectul de Hotărâre privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca unitate de achiziții publice centralizate

29/04/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Botoșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

29/04/2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii.

X