Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE


  • Proiectele publicate înainte de 30.09.2020 sunt disponibile aici

01/07/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei

01/07/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

22/06/2022

Proiect de Lege privind statutul magistraţilor, Proiect de Lege privind organizarea judiciara, Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii

21/06/2022

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

20/06/2022

Proiect de Ordin al ministrului justiției privind privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

17/06/2022

Ministerul Justiției a finalizat și pune în dezbatere publică forma revizuită a proiectului de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

17/06/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

17/06/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei suprafețe de teren din administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiții “Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada 3 (Biharia)

14/06/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Cetățenie

06/06/2022

Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

02/06/2022

Proiectul de  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală

31/05/2022

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

30/05/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

26/05/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

20/05/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

09/05/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România

05/05/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de acordare a despăgubirilor pentru unele prejudicii suferite de magistrați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea

04/05/2022

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

03/05/2022

Proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021

03/05/2022

Proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021

21/04/2022

Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

15/04/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Ministerului Justiției

13/04/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției

11/04/2022

Proiect de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C./2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

11/04/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C-1 – Supliment pentru zile festive, în prima și a doua zi a Sărbătorilor Pascale din anul 2022

31/03/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2022 peste programul normal de lucru de către polițiștii de penitenciare

23/03/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate determinată de primire, punerea în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, stabilirea şi schimbarea regimului de executare, punerea în libertate şi comunicarea actelor de procedură

18/03/2022

Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 și a Planului de acțiune aferent acesteia

10/03/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Bistrița din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

09/03/2022

Update 20.04.2022 – Proiect de Lege privind unele măsuri temporare pentru prelungirea aplicării și adaptarea unor măsuri instituite pe durata stării de alertă determinate de pandemia de COVID-19 pentru instituțiile din domeniul justiției

09/03/2022

Proiectul de Hotărare a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

07/03/2022

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte

01/03/2022

Proiect de Lege pentru aderarea și aprobarea plății contribuției Administrației Naționale a Penitenciarelor la Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale și Penitenciarelor – I.C.P.A, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

25/02/2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor suprafețe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiții “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

25/02/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

23/02/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind prelungirea aplicării în anul 2022 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

18/02/2022

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aplicarea art. 69 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările și completările ulterioare

16/02/2022

Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

16/02/2022

Proiect de Ordin al ministrului justiţiei privind condițiile de acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

10/02/2022

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

01/02/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Găești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

31/01/2022

Proiect de Lege pentru transpunerea art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) și art. 11 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

28/01/2022

Proiect de Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

27/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova

27/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare,  ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare

21/01/2022

Update – Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

17/01/2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al  statului şi în administrarea  Ministerului Justiţiei, precum și transmiterea unei părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune și demolării.

13/01/2022

Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limba română, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier de probațiune a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene pentru exercitarea acestei profesii în România.

31/12/2021

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiției – Tribunalul Mehedinți

31/12/2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii

X