Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROIECTE ÎN DEZBATERE


  • Proiectele publicate înainte de 30.09.2020 sunt disponibile aici

06/12/2023

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Justiției și instituțiile subordonate/ aflate în coordonare

06/12/2023

Proiect de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență

06/12/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifului pentru informațiile și documentele eliberate din registrul comerțului

06/12/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

05/12/2023

Proiectul de Ordin comun al minstrului justiţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea modelului, modului de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale

04/12/2023

Proiectul de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

28/11/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

28/11/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

28/11/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

09/11/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor

09/11/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii

08/11/2023

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției privind stabilirea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative și centrelor de detenție în a căror circumscripție funcționează centrele de reținere și arestare preventivă

06/11/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public

03/11/2023

Proiect de hotărâre a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Direcției Naționale Anticorupție

02/11/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea unui imobil ca bun de interes național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita

31/10/2023

Proiect de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

24/10/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

24/10/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru asigurarea cheltuielilor cu chiria aferentă spațiului închiriat în baza Acordului cadru nr. 30/27.06.2023, încheiat între Înalta Curte de Casație și Justiție și Camera de Comerț și Industrie a României

23/10/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

12/10/2023

Proiectul Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind avizarea și autorizarea, sub aspect tehnic și al securității tehnologiei informației, a soluțiilor informatice dezvoltate de specialiștii IT din cadrul instanțelor judecătorești

06/10/2023

Proiect de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor

03/10/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției

22/09/2023

Proiect de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pentru Institutul Național al Magistraturii pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizațiilor auditorilor de justiție și a contribuțiilor angajatorului aferente acestora

20/09/2023

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

20/09/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata ajutorului public judiciar

19/09/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării Rețelei Anticorupție (ACN) a OCDE în anul 2023

08/09/2023

Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată

07/09/2023

Proiectul de Hotărâre a  Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției anuale de participare a Administrației Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale – EuroPris

04/09/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de date pentru sectorul judiciar – Justice Data Centers (J-DCs)”

21/08/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, ale certificatului prealabil transformării transfrontaliere, respectiv ale certificatului prealabil divizării transfrontaliere

18/08/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Caraș-Severin, precum și transmiterea a două imobile din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Caraș-Severin în domeniul public al Comunei Bozovici, Județul Caraș-Severin

17/08/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10/08/2023

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.917/C/2021, cu modificările și completările ulterioare.

03/08/2023

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

31/07/2023

Proiectul Hotărârii pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul juridic între Ministerul Justiției al României şi Ministerul Justiției al Regatului Maroc semnat la București, la 12 iulie 2023

25/07/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind comasarea, actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și trecerea acestora  din domeniul public al statului  în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale-Municipiul Caracal

18/07/2023

Proiect de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de execuţie și de conducere (director direcție, șef serviciu, șef birou ) din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

14/07/2023

Proiect de Lege pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

11/07/2023

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

10/07/2023

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România

07/07/2023

Proiectul de  hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

05/07/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Galați din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

05/07/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 4546/C/2022 privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”, altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

04/07/2023

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului de femei Ploiești – Târgșorul Nou din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

29/06/2023

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

28/06/2023

Proiect de lege pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

23/06/2023

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

23/06/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Craiova Pelendava din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și transmiterea acestora în domeniul public al Județului Dolj

23/06/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

23/06/2023

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Județean Timiș