Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

SURSE FINANCIARE

1. Finanțare de la bugetul statului conform art. 62, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

2. Fonduri realizate din venituri proprii, conform art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice:

• venituri din cota de 15% din taxele de înscriere în AEGRM, potrivit O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, modificat si completat prin O.G. nr. 12/2003, O.U.G. nr.79/2011 și O.U.G. nr. 88/2018; OMJ / OMFP nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000;

• venituri din chirii locuințe serviciu, potrivit H.G nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii modificat și completat prin H.G. 93/2018;

• venituri din chirie spațiu aflat în administrarea Ministerului Justiției (cota-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului), potrivit H.G nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiției şi a Înaltei Curți de Casație şi Justiție;

• venituri din taxele de examen, potrivit H.G. nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare;venituri din cota de 10% din onorariul stabilit pentru expertize tehnice judiciare, potrivit O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciar, modificat și completat prin O.G. nr. 13/2010, L. 178/2009, L.208/2010 și O.U.G. nr. 88/2018;

3. Fonduri externe nerambursabile:

• Mecanismele financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2009-2014;

• Mecanismele financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021 și Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și  Norvegian 2014-2021;programe din Fondul Social European (FSE);

• alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013;

• alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC);

4. Fonduri externe rambursabile: acordul de împrumut nr. 8695 – RO pentru implementarea Proiectului „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare (JSIP)”.