Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

FORMULARE TIP (ACTE ȘI PROCEDURI UTILE)


Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Formular pentru cerere – utilizat de reclamant

Formular de răspuns – utilizat de pârât

Procedura rezervării denumirii asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Cerere pentru acordarea disponibilităţii denumirii

Procedura obţinerii de informaţii din registrul naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Cerere de comunicare date din Registrul National

Procedura supralegalizării actelor oficiale române

Cerere pentru supralegalizarea unui înscris judiciar român destinat a servi în fața autorităților din străinătate

Reclamație administrativă, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Model cerere pentru răspuns negativ

Model cerere pentru lipsa unui răspuns

Model cerere pentru solicitare informaţii de interes public

Procedura obținerii de informații din Registrul Beneficiarilor Reali

Ghidul privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare | descarcă aici

Procedură de înscriere / radiere a menţiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în / din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției | descarcă aici