Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROCEDURA SUPRALEGALIZĂRII ACTELOR OFICIALE ROMÂNE

(ÎNSCRISURI JUDICIARE)


I. TEMEIUL LEGAL: art. 1093 alin. 4 din Codul de procedură civilă;

 

II. CATEGORII DE ACTE CARE SE SUPRALEGALIZEAZĂ DECĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI

În temeiul prevederilor legale invocate mai sus, Ministerul Justiţiei supralegalizează acte oficiale române emise numai de către autorităţile judiciare române, şi anume hotărâri judecătoreşti (în copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei).

 

III. SITUAŢIILE ÎN CARE ESTE NECESARĂ SUPRALEGALIZAREA ACTELOR OFICIALE ROMÂNE

Actele oficiale române, emise de autorităţile române, se supralegalizează numai în situaţia în care actul respectiv urmează a fi folosit într-un stat:

1) care nu este parte[1] la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 şi

2) cu care România: (a) nu a încheiat un tratat de asistenţă judiciară care să conţină dispoziţii privind suprimarea cerinţei legalizării şi oricărei alte formalităţi echivalente (ex. Qatar, Sudan, Vietnam etc.) sau (b) a încheiat un tratat de asistenţă judiciară care nu conţine dispoziţii privind suprimarea cerinţei legalizării şi oricărei alte formalităţi echivalente (ex. Algeria, Siria, Tunisia). 

Cu toate acestea facem precizarea că, în unele din statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga din 1961 şi cu care România a încheiat un tratat de asistenţă judiciară internaţională care conţine dispoziţii privind suprimarea cerinţei legalizării şi oricărei alte formalităţi echivalente, autorităţile străine au solicitat petenţilor ca unele acte care urmează a fi folosite în alte proceduri decât cele judiciare (care fac obiectul tratatelor bilaterale) să fie supralegalizate. Este cazul Cubei. Motivul este acela că autorităţile străine interpretează restrictiv tratatele bilaterale în sensul că acestea se aplică numai în domeniul asistenţei judiciare internaţionale. 

 

IV. ACTELE OFICIALE STRĂINE EMISE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE PENTRU A FI FOLOSITE ÎN ROMÂNIA NU SE SUPRALEGALIZEAZĂ DE CĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI

(art. 1093 alin. 1 şi alin. 2 din Codul de procedură civilă). Pentru valabilitatea în România a unui act emis de o autoritate străină formalităţile de legalizare sau supralegalizare se aplică de autoritatea străină competentă din statul de origine a actului conform principiului de drept internaţional privat „locus regit actum”. Pentru informaţii referitoare la procedura de supralegalizare din statul străin de origine a actului urmează vă adresaţi autorităţilor străine.

 

V. DEPUNEREA CERERII

Actele pot fi prezentate pentru supralegalizare, personal de către titularul actului sau prin mandatar legal împuternicit, cu excepţia rudelor de gradul I (părinţi pentru copii) / soţilor – cu dovedirea acestei calităţi.

În cazul persoanelor juridice, cererea se depune personal de reprezentantul legal sau prin mandatar legal împuternicit de către reprezentantul legal (administratorul) al persoanei juridice titulare a actului, la care trebuie anexată dovada calităţii de reprezentant legal.

În cazul în care există o succesiune de mandatari, se vor anexa, în copie legalizată sau certificată, şi împuternicirile succesive ale mandatarilor substituenţi, respectiv ale contractelor de mandat/prestări servicii/asistenţă etc., din care să rezulte calitatea de mandatar şi mandant, succesivi, fiecare identificat cu un act de identitate/legitimaţie etc. valabil (ă) din care să rezulte calitatea acestora.

 

VI. TAXE JUDICIARE DE TIMBRU

Pentru supralegalizarea actelor de către Ministerul Justiţiei se achită 10 lei pentru fiecare act, reprezentând taxa judiciară de timbru. Taxele judiciare de timbru se achită la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia debitorul îşi are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau la CEC Bank, Calea Victoriei, Nr. 11, Sector 3, Bucureşti.

 

VII. PROGRAMUL DE LUCRU

Programul de lucru pentru soluţionarea cererilor de supralegalizare a actelor oficiale emise de autorităţile judiciare române este următorul:

Înregistrarea şi depunerea cererilor (însoţite de actele anexate, taxa de timbru) la Registratura Generală a Ministerului Justiţiei (Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5 – Registratura Generală - parter), zilnic, în intervalul 10.00-12.00.

Eliberarea actelor supralegalizate de la Registratură, în aceeaşi zi : între orele 13.30-14.00.

 

 Ultima actualizare aprilie 2023

[1]EXEMPLIFICATIV: ALGERIA, AFGANISTAN, AFRICA CENTRALĂ, BANGLADESH, BENIN, BURKINA FASO, BUTAN, CAMBOGIA,CAMERUN, CIAD, COASTA DE FILDEŞ, COMORE, CONGO, DJIBOUTI, EMIRATELE ARABE UNITE, ERITREEA, ETIOPIA, GUINEEA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEEA ECUATORIALĂ, GUINEEA BISSAU, HAITI, IORDANIA, IRAN, IRAK, KUWEIT, KENYA, KIRIBATI, LIBAN, LAOS, LIBIA, MALAEZIA, MADAGASCAR, MAURITANIA, MICRONEZIA MYANMAR, NIGERIA, NAURU,  NEPAL, NIGER, PAPUA-NOUA-GUINEE, QATAR, SIRIA, SRI LANKA, SIERRA LEONE, SOMALIA, SUDAN, THAILANDA,TURKMENISTAN, TANZANIA, TIMOR, TOGO, TUVALU, UGANDA, VIETNAM, YEMEN, ZIMBABWUE, ZAMBIA