Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PLAN ANUAL DE ACHIZIȚII ȘI CONTRACTE


2019
 • Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 – previzionat
 • Planul anual al achizițiilor publice
 • Planul anual al achizițiilor din venituri proprii
 • Informații referitoare la contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare privind proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS”, cofinanțat din FSE, prin POCA (.docx) - 19.02.2019
 • Lista contractelor încheiate în anul 2019 (.xlsx) – actualizat la 10.01.2020
Contracte de achiziție publică cu valoare care depășește suma de 5.000 EUR (pentru anul 2019)
2018
 • Plan anual al achizițiilor publice 2018 – Proiectul ”Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”
 • Plan anual al achizitiilor – Proiect 12073 cod SIPOCA 55
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Programul anual al achizitiilor din venituri proprii
 • Programul anual al achizitiilor – Proiect IP7/20017 – cod SIPOCA 62
 • Lista contractelor încheiate în anul 2018 (.xlsx) – actualizat ianuarie 2019
Contracte de achiziție publică cu valoare care depășește suma de 5.000 EUR (pentru anul 2018)
2017
 • Programul anual al achizițiilor publice din venituri proprii
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Lista contractelor încheiate în cursul anului 2017 (.xlsx) – actualizat la 16.01.2018
Contracte de achiziție publică cu valoare care depășește suma de 5.000 EUR (pentru anul 2017)
2016
 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Lista contractelor încheiate în cursul anului 2016
Contracte de achiziție publică cu valoare care depășește suma de 5.000 EUR (pentru anul 2016)
2015
 • Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 – DIPFIE
 • Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 – DPE
 • Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 – DI 
Contracte de achiziție publică cu valoare care depășește suma de 5.000 EUR (pentru anul 2015)

pagină în curs de actualizare – informații suplimentare pot fi consultate la: http://old2.just.ro/transparenta-decizionala/contracte/

X